Metsähallitus

Metsähallitus liittyi FIBSin jäseneksi

mh6p4t8nzgfua33w7nf3

Luonnonvara-alan palveluja tuottava Metsähallitus työstää parhaillaan vastuullisuustiekarttaansa, kertoo viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi. Kuva: Hanna Kelola-Mäkeläinen

Miksi liityitte FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi?

Haluamme olla edelläkävijä vastuullisuudessa ja koemme, että FIBS-jäsenyys on tässä erittäin tärkeä foorumi: löydämme kumppanuuksia ja saamme tietoa ja kokemusta uusimmista vastuullisuusasioista. Yhteiskunnallisena ja isona luonnonvaratoimijana tuomme myös oman panoksemme verkostoon.

Monimuotoisuusverkoston jäsenyys tukee vahvasti huolenpito-arvoamme. Meille on tärkeää pitää huolta sekä luonnosta, luonnonvaroista että ihmisistä. Meille yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi menestyksen peruskivistä.

Mitä yritysvastuu teille merkitsee?

Vastuullisuus on meille aivan toimintamme ydintä. Metsähallitus on lähes 160 vuotta vastannut valtion maa- ja vesialueiden hoidosta ja käytöstä. Tämä kansallisomaisuus on merkittävä niin maakuntien elinvoimaisuuden, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön vaalimisessa kuin kansalaisten virkistyskäytön tukemisessa ja mahdollistamisessa sekä saamelaisalueella saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaamisessa. Kaikki mitä teemme, arjen työstä strategiseen toimintaan on vastuullisuustyötä, jossa lähtökohtana on sidosryhmien kuuleminen ja eri tarpeiden yhteensovittaminen.

Miten näette vastuullisuuden merkityksen kehittyvän alallanne tulevaisuudessa?

Me Metsähallituksessa haluamme osaltamme olla vastaamassa ja ratkaisemassa globaaleja ympäristöhaasteita. Uusiutuvien luonnonvarojen fiksu käyttö on tässä avainasemassa. Meillä on osaamista ja tahtoa kehittää biotalouteen, myös siniseen biotalouteen, perustuvia ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Ekologisen vastuun lisäksi taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu on toiminnassamme oleellista, esimerkkinä luontomatkailun edistäminen kestävän aluetalouden mahdollistajana. Luonnon tarjoamat terveys- ja hyvinvointipalvelut voivat merkittävästi tukea ihmisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tällä saralla tapahtuu myös paljon ja haluamme olla osaltamme kehittämässä näitä palveluja.

Mihin vastuullisuuskysymykseen aiotte tulevana vuonna panostaa ja miten FIBS-jäsenyys voi teitä sen toteuttamisessa auttaa?

Käynnistimme juuri Metsähallituksessa laajan vastuullisuusohjelman yhteistyössä KPMG:n kanssa. Vastuullisuustiekarttamme valmistuu kevään aikana. Kartoitamme, mitkä ovat oleelliset asiat vastuullisuustyössämme ja missä tarvitsemme parannuksia. Haluamme kehittyä yhä paremmaksi osallistavissa prosesseissa ja sidosryhmien kuulemisessa. Uskon, että saamme FIBS-jäsenyydestä lisäarvoa vastuullisuusohjelmamme kehittämisen tueksi.

Lue lisää Metsähallituksen toiminnasta