Uncategorized

Barometri-kyselystä väline metsätilojen markkinoiden seurantaan – hinta hieman nousussa ja tarjonta kasvaa.

maara-kyselyhetkella

Metsätilat-kiinteistönvälitysketju on luonut barometrikyselyn metsätilojen markkinoiden seuraamiseksi ja ennustamiseksi. Alan suurimman toimijan kiinteistönvälittäjät vastaavat vuosittain keväällä ja syksyllä kysymyksiin myytävien metsätilojen määrästä ja hinnasta.

Valtaosasta vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen välityksestä vastaavat ammattilaiset pystyvät luotettavasti kertomaan kyselyajankohdan tilanteesta sekä paremmin kuin kukaan muu ennustamaan kehitystä vuoden eteenpäin. Kolmen kyselykierroksen jälkeen voi sanoa, että suuria yllätyksiä ei ole tullut. Metsätilojen markkinoita on perinteisesti pidetty vakaina ja muutoksia suhteellisen hitaina. Kysely osoittaa samaa. Saldoluvut pyörivät hinnan osalta pääosin nollan ja alle yhden välillä. Näyttää tosin siltä, että välittäjät eivät joko kovin hyvin näe edes yhtä vuotta eteenpäin tai sitten eivät uskalla ennustaa nousua. Kuluneen syksyn hintojen aiempaa hieman korkeampaa nousua eivät välittäjät osanneet vielä keväällä ennustaa. Syksyn ennusteessa näkyy sitten selvä odotus hintojen edelleen jatkuvasta maltillisesta noususta.

hinta-ennuste

Myyntiin tulevien tilojen määrän osalta välittäjien odotukset ovat olleet positiivisempia ja osunut myös paremmin kohdalleen. Tosin kasvu on ollut odotuksiakin nopeampaa. Osin tietenkin voi olla kyse myös vastaajien edustamien yhtiöiden markkinaosuuden edelleen kasvusta.

Alueellisesti erot eivät ole valtavia, mutta hintojen osalta Etelä- ja Länsi-Suomen toteutunut ja odotettu hintojen nousu on muuta maata korkeammalla tasolla. Myyntiin tulevien metsätilojen määrä on kyselyn perusteella ollut kasvussa ja itse asiassa selvää kasvua odotetaan myös lähitulevaisuudessa. Erityisesti Pohjois-Suomessa kasvu on voimakkaampaa.

Kukin välittäjä vastaa omalla käsityksellään tilanteesta kyselyhetkellä sekä ennustaa tilannetta vuoden kuluttua:
0 ei muutosta
1 muutos 1-5 %-yksikköä
2 muutos 5-10 %-yksikköä
3 muutos yli 10 %-yksikköä

Kysely tuottaa saldoluvun asteikolla +- 3, jossa positiivinen saldoluku tarkoittaa määrän ja hinnan nousua ja negatiivinen vastaavasti laskua. Suomi on jaettu kolmeen markkina-alueeseen: Etelä- ja Länsi-Suomeen, Keski- ja Itä-Suomeen sekä Pohjois-Suomeen. Luonnollisesti tuloksena on myös koko maan tilannetta kuvaava saldoluku.