Suomen Kasvupalkinto Ponsselle

Kasvu Open jakaa kerran vuodessa Suomen Kasvupalkinnon yritykselle, joka on tehnyt rohkeita päätöksiä viennin, uusien työpaikkojen ja innovaatioiden edistämisessä ja on poikkeuksellisella tavalla nostanut Suomen taloutta kasvuun. Järjestyksessään toinen Suomen Kasvupalkinto myönnetään metsäkonevalmistaja Ponsse Oyj:lle. Palkinnolla halutaan kunnioittaa yhtiön perustajan Einari Vidgrenin mittavaa elämäntyötä, jota seuraava sukupolvi nyt menestyksekkäästi jatkaa. Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia,…

Puuliiton Nilosaari peräänkuuluttaa tukea Pyhännän sahan irtisanotuille

Puuliiton puheenjohtaja Jari Nilosaari PRT-Forest -konsernin näytettävä mallia paikallisesta sopimisesta Puuliiton puheenjohtajan Jari Nilosaaren mukaan PRT-Forest -konsernin on tehtävä kaikkensa, että siihen kuuluvan PRT-Wood Oy:n lakkauttaman Pyhännän sahan irtisanotut työllistyvät uudelleen ilman katkoksia työuraan ja lovia talouteen. – Työntekijöitä paikallisesti edustavan Pyhännän puutyöväen ammattiosasto 237:n esitys keinoista, joilla konserni voi tukea irtisanottuja, on erinomainen ja…

Yhteistyöllä suojeluvoitto: Keuruun varuskunnan arvokkaita metsiä turvaan

Kuva metsähakkuista vuonna 2015, joiden pysäyttämisen jälkeen istuttiin neuvottelupöytään (Kuva: Aapo Kahilainen) Suomen luonnonsuojeluliitto ja Metsähallitus ovat sopineet 170 hehtaarin arvokkaan metsäalueen siirtämisestä pois hakkuiden piiristä Keuruulla entisen varuskunnan alueella. Kyseessä on yksi Keski-Suomen laajimmista ja luonnonsuojelullisesti arvokkaimmista suojelemattomista valtionmaiden metsäalueista. Keuruun lakkautetun varuskunnan vanhojen metsien puolesta on käyty monimutkainen kamppailu. Alkuvuonna 2015 luonnonsuojelijat pysäyttivät…

Katsaus Suomen sieniin Hämeen luontokeskuksessa

Kuva: Metsähallitus Hämeen luontokeskuksessa kuullaan keskiviikkona 19.10.2016 klo 12.30–15 ajankohtaista asiaa Suomen sienistä ja lajihavaintoja kartoittavasta valtakunnallisesta sieniatlas-hankkeesta. Kaikille avoin tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda sieninäytteitä tunnistettavaksi! Kansalaisten kasvilenkkiyhdistyksen järjestämä tapahtuma alkaa luentotilaisuudella klo 12.30, jonka jälkeen tehdään lyhyt sieniretki luontokeskuksen lähimaastoon. Luennoitsijoina kuullaan Tea von Bonsdorffia Luonnontieteellisen museon (LUOMUS) sienitiimistä ja Mika ToivostaTurun kasvimuseosta….

Metsien käsittelyn monipuolistaminen tuo monia hyötyjä

Voimakkaat hakkuut ovat ristiriidassa muiden metsästä saatavien hyötyjen ja metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa. Tämä käy ilmi Jyväskylän yliopiston professorin Mikko Mönkkösen johtamaa hankkeen tuloksista. Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia ja Koneen säätiö. Hankkeen tavoite on paljastaa konflikteja ja synergioita eri ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä talousmetsissä. Metsät ovat biotalouden kulmakivi Suomessa ja tarjoavat monenlaisia yhteiskunnallisia ja…

Puuliitto: Kemera-rahoituksen jatkuvuus on turvattava

Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemeran mukainen tukien myöntäminen on saatettava jatkuvalle pohjalle. – Tänä vuonna koettua tukien myöntämisen keskeyttämistä ei pidä päästää tapahtumaan uudestaan. Se aiheutti metsäalalle välittömästi lomautus- ja irtisanomisuhan. Lisäksi talousmetsien kestävä hoitaminen luonnollisesti kärsii tällaisista katkoksista, Puuliiton hallitus totesi 29. heinäkuuta Hämeenlinnassa. Puuliiton hallituksen mukaan Kemera-tukien myöntövaltuutta pitää vastedes ryhtyä tarkastelemaan koko…

Kainuu yllätti Metsien kätkemät

Ylellä tänä kesänä pyörinyt luonto-ohjelmasarja Metsien kätkemä vie katsojansa seuraavaksi Kainuuseen. Tekijät halusivat taltioda uudenlaiseen luonto-ohjelmaansa kotimaista tarinaperinnettä ja sitä Kainuusta löytyi odottamattomia määriä. Yhdeksänosainen sarja on herättänyt keskustelua uudenlaisesta otteestaan luonto-ohjelmien tekemiseen niin sisällöllisesti kuin visuaalisesti. Sarjassa matkataan Ahvenanmaalta Lappiin ja korostetaan kunkin retkikohteen mytologiaa ja tarinoita. Sarjaa emännöi urbaani mytologi, tuottaja Reetta Ranta, joka…

Metsä Groupin Puutuoteteollisuus käynnistää 100 miljoonan euron investointiohjelman

Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaava Metsä Wood käynnistää vaneri- ja Kerto® LVL -toimintojen investointiohjelman osana teollisen tehokkuuden strategiaansa. Vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä toteutettavaksi suunnitellun ohjelman ansiosta yhtiö pystyy yhä paremmin vastaamaan kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään sekä parantamaan kilpailukykyään. Ohjelmaan sisältyy yhteensä noin 100 miljoonan euron investoinnit Suomeen ja Viroon. Äänekoskelle Metsä Groupin sellu- ja kartonkiteollisuuden tehdasalueelle…

Metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennus tukee biotalouden kasvua

Hallituksen esitysluonnos metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksesta parantaa metsien omistusrakennetta ja edistää puun liikkeelle saamista. Metsien omistuksen pirstoutuminen on jatkunut Suomessa vuosikymmenien ajan. Metsätilat jakautuvat tyypillisesti joko suoraan perinnönjaossa tai kun yhteisomistukseen päätynyt tila jaetaan osakkaiden kesken. Suomessa peräti 85 prosenttia tiloista vaihtaa omistajaa perheen tai suvun sisällä. Tilakoon pirstoutumisen estämiseksi on perusteltua asettaa sukupolvenvaihdoshuojennukselle ehtoja, jotka ehkäisevät…

Kysely: Metsä kiinnostaa sijoituskohteena yhtä paljon kuin osakkeet

Metsänomistajat kaipaavat lisätietoa metsäomaisuuden tuoton kasvattamisesta. Suomalaiset metsänomistajat pitävät metsää yhtä kiinnostavana sijoituskohteena kuin osakkeita. Tämä käy ilmi Metsä Groupin TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin metsänomistajien ajatuksia metsästä sijoituskohteena. “Metsä koetaan ilahduttavan hyvänä sijoituskohteena: sekä metsä että osakkeet kiinnostavat yhtä lailla, hieman vajaa kolmannes sijoittaisi ensisijaisesti näihin”, toteaa jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen Metsä Groupin puunhankinnasta….