The Forests Dialogue kokoaa kansainväliset metsäalan vaikuttajat Suomeen

Kansainvälinen The Forests Dialogue -tapahtuma järjestetään Suomessa 2.- 5.9.2014. Kansainväliset metsäalan vaikuttajat tutustuvat suomalaiseen metsäalaan ja keskustelevat sidosryhmien maankäytön yhteensovittamisesta, ekosysteemipalveluista sekä biotaloudesta. Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on lisätä kansainvälisten vaikuttajien tietämystä Suomen metsäalasta ja esitellä maamme metsäalan kansallisia menestystekijöitä. Suomeen saapuu metsä-, biopolttoaine- ja maatalouden alan asiantuntijoita muun muassa Yhdysvalloista, Brasiliasta, Vietnamista,…

Metsä Group varautuu sopeuttamaan tuotantoaan Kertopuu- ja liimapuutehtailla

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää yhteistoimintaneuvottelut sopeuttaakseen tuotantoaan Kertopuutehtailla Punkaharjulla ja Lohjalla sekä Hartolan liimapuutehtaalla vastaamaan laskenutta kysyntää. Tänään annettu neuvotteluesitys koskee yhteensä noin 370 henkilöä. Rakentamisen pitkittynyt laskusuhdanne jatkuu voimakkaana sekä kotimaassa että Euroopassa, minkä johdosta Kertopuun ja liimapuun kysyntä on ennakoitua vaimeampaa. Yhteistoimintaneuvottelujen odotetaan päättyvän syyskuun aikana. Tuotannonrajoitukset pyritään minimoimaan, ja rajoitukset on…

OTSO METSÄPALVELUT IRTISANOO JA LOMAUTTAA HENKILÖSTÖÄÄN

OTSO Metsäpalvelut aloitti YT -neuvottelut kesäkuussa 2014. Neuvottelut päättyivät tiistaina 26.8.2014. Työnantaja esittää 10 toimihenkilön irtisanomista, kohdennettuja lomautuksia ja koko henkilöstön lomautusta loppuvuoden aikana kahdeksi viikoksi.  Toimenpiteiden perusteeksi työnantaja ilmoitti tuotannolliset ja taloudelliset syyt. – Metsäalan asiantuntijat pitävät toimenpiteitä kohtuuttomina ja toimenpiteiden kohdentamista vääränä, kertoo pääluottamusmies Heikki Nivala. – Esitetyt toimenpiteet vähentävät OTSO Metsäpalvelujen tuloja…

Puuliitto selvittää Päijänteen MHY:n irtisanomisten laillisuuden

Puuliitto aikoo selvittää Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen vastikään toteuttaman koko metsurityövoiman irtisanomisen laillisuuden. Yhdistys ilmoitti siirtyvänsä alihankintaan, ja irtisanoi 16 vakinaista metsuria, minkä lisäksi kolmen määräaikaisen metsurin työsuhteet päättyvät. – Irtisanomisten laillinen peruste näyttää kyseenalaiselta. Alihankintamalliin siirtymisen yhteydessä ei ole osoitettu minkäänlaisia säästöjä. Toisaalta kun töitä näyttää yhdistyksellä riittävän, eivät tuotannollisetkaan perusteet vaikuta vakuuttavilta. – Lisäksi voidaan…

Uusi opas innostaa hoitamaan metsäluontoa ja maisemaa

Maanomistajan hienot metsäiset luonto- ja maisemakohteet saadaan hyvin esille onnistuneella suunnittelulla ja toteutuksella. Uudesta oppaasta löytyy tietoa suositeltavista hoitotöistä ja siitä, miten töitä voi teettää ammattilaisilla. Opas on osa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ekosysteemipalvelut-verkoston toimintaa ja sen kirjoitustyöstä on vastannut Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Oppaassa tehdään tunnetuksi luonnon- ja maisemanhoidon töissä tarvittavaa osaamista ja kannustetaan teettämään töitä yrittäjillä….

Metsäteollisuus tammi-kesäkuu 2014: Kokonaistuotanto ja viennin arvo nousivat – biotaloudesta haetaan kasvua

Metsäteollisuuden viennin arvo nousi 1,6 prosenttia ja kokonaistuotanto oli hieman suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Euroopan talouden epävarmuus heijastuu metsäteollisuuden markkinoille. Vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen on välttämätöntä, jotta työllisyyttä ja hyvinvointia voidaan turvata. Teollisuus hakee uutta kasvua biotalouden markkinoista. Tästä ovat osoituksena metsäteollisuuden kaavailemat suurinvestoinnit Suomeen, joiden arvo on yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. “Metsäteollisuuden…

Puuliitto purki Metsä-Masterin saartouhan

Puuliitto on purkanut Metsä-Master ky:lle 17. kesäkuuta asetetun saartouhan. Osapuolten neuvottelut johtivat Puuliittoa tyydyttävään sopimukseen, jossa Metsä-Master sitoutuu noudattamaan Suomessa tekemissään ja teettämissään töissä voimassa olevaa metsäalan työehtosopimusta ja antamaan pyydettäessä tarvittavat selvitykset Puuliitolle. Sitä vastoin Metsä-Masterin kanssa samanaikaisesti asetettu Osaühing Balti Kvaliteetin saartouhka on edelleen voimassa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston osoittamat epäselvyydet ja ongelmat…

Metsäteollisuuden päästöt vähentyneet merkittävästi

Metsäteollisuuden juuri julkaistut massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastot vuodelta 2013 kertovat hyvästä kehityksestä ympäristövastuun osalta. Metsäteollisuuden tavoite on vähentää päästöjä ja jätteitä entisestään sekä olla myös jatkossa johtava uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä. Tilastot osoittavat, että kehitys on tavoitteiden mukaista. Hyvä esimerkki on kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden määrä. Se väheni vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 23 prosenttia. Hyvän…

Koneyrittäjien Peltola: Kemera-tuissa haettava vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta

Kemera-tukien uudistamisesta on saatu työryhmäesitys, joka luo hyvän pohjan jatkovalmistelulle. Jatkossa tulee vielä käydä tarkemmin läpi tukien vaikuttavuutta, jotta järjestelmästä saadaan kustannustehokas, toteaa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola. Valtion tuet toimivat sekä metsänparannushankkeissa että energiapuun hankinnassa käynnistävänä voimana. Tukeen investoidut rahat saadaan toiminnan käynnistyttyä nopeasti takaisin valtion kassaan erilaisten verojen, kuten arvonlisäveron, polttoaineen valmisteveron ja tuloveron…

Mhy Siikalakeus on Vuoden metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus on valittu vuoden 2013 metsänhoitoyhdistykseksi. Valinnan tärkeimpinä perusteina olivat erityisen aktiivinen metsänomistajien palvelu ja yhdistyksen vahva asema alueensa metsänomistajien tukena puukaupassa. Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden nosti ylitse muiden erityisesti toiminnan positiivinen kehitys viime vuosina. Toimihenkilöiden yhteistyöhön on satsattu ja fuusiot saatu vietyä onnistuneesti läpi. Siikalakeus on ollut liiketoiminnassaan erittäin aktiivinen ja saanut vahvan aseman puukaupassa….