Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Riistaa suosivat metsänomistajat saavat metsänhoidon työoppaan

Uudet metsänhoidon suositukset sisältävät runsaasti ohjeita riistan suosimiseen metsänkäsittelyssä. Metsänhoidon suositusten riistapainotusta pohtinut työryhmä on julkaissut raporttinsa, johon on koottu uusin tutkimustieto sekä käytännön havainnot riistan huomioon ottamisesta metsätaloudessa. Niiden perusteella esitetään, mitä asioita riistapainotteisessa metsänhoidossa voidaan ottaa huomioon. Raportissa on otettu huomioon vuodenvaihteessa voimaan astuneen uuden metsälain tuomat mahdollisuudet ja rajoitukset metsänhoitoon. Tapio käynnistää…

Mamkin metsäopetus vastaa parhaiten työelämän tarpeisiin

Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden opetus on Suomen parasta. Asia käy ilmi valtakunnallisen metsäalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvityksestä, Mamkin metsätalousinsinöörit, jotka ovat valmistuneet Nikkarilasta vuosina 2000-2008, ovat tyytyväisimpiä suoritettuihin opintoihin työuran kannalta. Tämän lisäksi Mamkista valmistuneet ovat kokeneet opintojen vastanneen hyvin työelämän vaatimuksia. Selvityksessä oli mukana 7 suomenkielistä metsätalousinsinöörien koulutusta antavaa ammattikorkeakoulua. Oppilaitoskohtaiset erot olivat melko suuria. Keskimäärin…

Puukauppa kävi tammi-helmikuussa edellisvuosia vilkkaammin

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa yksityismetsistä 6,3 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli neljänneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Teollisuuden investoinnit nojaavat Suomessa yksityismetsien puun varaan. Investointien keskeisenä edellytyksenä on varmuus puun tasaisesta ja kustannuskilpailukykyisestä saatavuudesta pitkällä aikavälillä. Tammikuussa ostomäärä nousi 3,8 miljoonaan kuutioon, mutta hiipui helmikuussa 2,5 miljoonaan kuutioon. Eniten kasvoi kuusitukin ostomäärä. Tukkeja ostettiin yhteensä…

Arvometsä tuo uuden vaihtoehdon tuottavaan metsänhoitoon

Suomessa metsiä on vuosikymmenet hoidettu avohakkuilla ja sen jälkeen on investoitu raskaasti uuden taimikon istutukseen ja hoitoon. Metsien omistajat on velvoitettu lakisääteisesti kuulumaan Metsänhoitoyhdistyksiin, jotka ovat tätä viljelylinjaa uskollisesti toteuttaneet. Vaihtoehdot ovat olleet vähissä. Tilanne ja lainsäädäntö on nyt muuttunut. Metsänhoitoyhdistyksiin ei enää tarvitse kuulua ja metsänomistaja voi itse harkita myös tuottavampia metsänhoitotapoja. Uusi valtakunnallinen…

Jyrki Kangas lopettaa Metsähallituksen pääjohtajana

Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja Arto Tiitisen mukaan Metsähallitus on kehittynyt merkittävästi Jyrki Kankaan seitsemän vuoden pääjohtajakaudella. ”Jyrkin johdolla Metsähallitus on tuplannut tuloutuksensa valtiolle ja nostanut liiketoiminnan tuloksensa aivan uudelle tasolle. Samaan aikaan on pystytty merkittävästi kohentamaan Metsähallituksen luontopalvelujen vaikuttavuutta ja turvaamaan niiden rahoitus. Kiitän Jyrkiä erinomaisesta työstä”, Arto Tiitinen toteaa. ”Metsähallitus on kehittynyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti”,…

Metsäteollisuus vuonna 2013: Tilanne Euroopan päämarkkinoilla jatkui haasteellisena – lisärasitteet kotimaassa rapauttavat kilpailukykyä

Talouden pitkä taantuma taittui loppuvuodesta, mutta kasvu jäi hitaaksi. Metsäteollisuuden tilanne jatkui haasteellisena päävientimarkkinoilla Euroopassa. Suomalainen metsäteollisuus on menettänyt kilpailuasemia muun muassa korkean kustannusrakenteensa vuoksi, kun tuotanto- ja työvoimakustannukset ovat nousseet kilpailijamaita nopeammin. Kotimaassa teollisuudelle suunnatut lisärasitteet heikentävät entisestään vientivetoisen metsäteollisuuden kilpailukykyä tulevina vuosina. Voimalaitosvero eli windfall-vero otetaan käyttöön vuonna 2014. Metsäteollisuuden merikuljetuksiin kohdentuva rikkidirektiivi…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Metsänhoidon suositukset nyt verkossa

Perusteellisesti uusitut Metsänhoidon suositukset on julkaistu www.metsanhoitosuositukset.fi -sivustolla. Suositukset esittelevät muun muassa niitä uusia metsänhoidon menetelmiä, joita vuodenvaihteessa voimaan tullut uudistettu metsälaki toi mukanaan. Myös perinteisiä menetelmiä, riskien hallintaa ja talousmetsien luonnonhoitoa on esitelty entistä monipuolisemmin. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johdolla laaditut metsänhoidon suositukset ovat vuosikymmenten ajan olleet suomalaisen metsänhoidon perusta. Metsänhoidon suositusten avulla metsänomistajat voivat harkita, millaisia…

Uutta voimaa Metsänhoitajaliiton hallintoon

Ahti Paavonen Metsänhoitajaliitto sai nyt tammikuussa alkaneelle valtuustokaudelleen koko joukon uusia ja nuoriakin toimijoita liiton edunvalvontaan. Metsänhoitajaliiton uusi valtuusto aloitti kautensa valitsemalla liitolle uuden puheenjohtajiston. Metsänhoitajaliiton uusi valtuusto aloitti kautensa Tallinnassa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa 21.1.2014 valitsemalla nelivuotiskaudelle 2014-2017 liiton puheenjohtajaksi metsänhoitaja Ahti Paavosen. Liiton valtuuston puheenjohtajaksi valittiin 33-vuotias metsänhoitaja Jaakko Kittamaa ja varapuheenjohtajaksi metsänhoitaja Esa Uotila. Nyt kautensa aloitti valtuusto,…

Puuliitto: Työllistämisvelvoite kirjattava metsähallituslakiin

Puuliiton hallitus on huolestunut valmisteilla olevasta metsähallituslaista. Se ei sisällä Metsähallituksen nykyistä työllistämisvelvoitetta, jolla on ollut suora myönteinen vaikutus metsureiden ympärivuotiseen työllisyyteen. – Metsähallituksen työllistämisvelvoite on osoitetusti toiminut tehokkaana täsmäkeinona yleisesti tärkeänä pidetyn työllisyyden edistämisessä. Näin ollen se pitää edelleen kirjata suoraan lakiin ohjaamaan Metsähallituksen toimintaa yhtenä yhteiskunnallisena velvoitteena muiden joukossa, torstaina 23. tammikuuta kokoontunut…

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Martti Asunta

Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on valinnut järjestäytymiskokouksessaan metsänhoitaja, metsäneuvos Martti Asunnan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Arto Hiltunen ja jäseninä Martti Asunta ja Eino Halonen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Martti Asunta ja jäseninä…