Taaleritehtaalle 4500 hehtaaria lisää metsää UPM:ltä

Taaleritehdas on ostanut merkittävän kokoisella kertakaupalla UPM:ltä 4500 hehtaaria metsää Taaleritehtaan metsärahasto on kasvanut Suomen kymmenen suurimman metsänomistajan joukkoon, yhteensä Taaleritehtaan omistuksessa on jo yli 13 000 hehtaaria suomalaista metsää Taaleritehtaan Metsä-rahasto tarjoaa sijoittajille täyden palvelun paketin metsäomistamiseen Taaleritehdas on ostanut tänään 23.12.2013 UPM:ltä 4500  hehtaaria metsää. Metsäkiinteistöt sijaitsevat Joensuussa, Lieksassa, Kontiolahdella, Juuassa, Vieremällä ja…

Vientimarkkinoista uutta puhtia Pohjois-Suomen metsätaloudelle

– Vaikka kokonaisuutena puumarkkinat ovat toimineet erinomaisesti, Pohjois-Suomessa tilanne on jatkunut vaikeana. Jos kotimaisia investointeja ei saada, täytyy vakavasti alkaa etsimään vientimahdollisuuksia, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomen syyskokouksessa Oulussa 20.12. Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen heikoin tilanne metsien käytön ja kasvun suhteessa. Metsät kasvavat eniten suhteessa jalostuskapasiteettiin. Puuraaka-aineen käyttöä voitaisiin kestävästi lisätä melkein puolella…

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Tornator Oyj suojeli metsää Ruokolahdella

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY -keskus) on tehnyt Tornator Oyj:n esityksestä päätöksen yhtiön maalle perustettavasta yksityisestä luonnonsuojelualueesta. Tornatorin uusin suojelualue sijaitsee Ruokolahden kunnan Vehviälän kylässä. Perustetun Rautionhovin suojelualueen pinta-ala on 16,2 hehtaaria ja se suojellaan valtakunnallisen METSO-ohjelman puitteissa. METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden…

Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia marraskuussa

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia vuoden 2012 marraskuusta vuoden 2013 marraskuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset pysyivät ennallaan ja hakkuukoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja hakkurien 0,5 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2009–11/2013, % Metsäkoneiden kustannusten nousuun vaikutti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten kasvu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi etenkin…

Puuaineksesta puolet polttoon

Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2012. Paperiin ja kartonkiin sitoutui 20 prosenttia, sahatavaraan 11, puulevyihin 3 sekä vientimassoihin 7 prosenttia puuaineksesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen metsätilinpidon puun käyttötaseesta ja massataseesta. Puuaineksen sitoutuminen tuotteisiin vuosina 1990–2012   Polttoainekäytön suuri osuus johtuu pääasiassa metsäteollisuuden puuainesjäämien kuten kuoren ja jäteliemien poltosta. Polton osuutta on kasvattanut myös metsähakkeen…

Maa- ja metsätalousministeriö: Seija-myrskyn aiheuttamat metsätuhot arvioidaan

Seijanpäivän 13.12.2013 myrskytuulet ovat vaurioittaneet  ja kaataneet puita eri puolilla Suomea.  Kaikkein voimakkaimmat puuskat osuivat Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueelle sekä paikoin Keski-Suomeen, Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan. Myös suurin osa metsätuhoista esiintyy näillä alueilla. Tuulenkaadot ovat kuitenkin Eino-myrskyn tapaan pieninä puuryhminä laajalla, eikä laajamittaisia yhtenäisiä tuhoja ole todennäköisesti tapahtunut metsissä. Vahingoittuneiden puiden määrä on…

Metsä2013 -kokouksen suojelija on Joulupukki

Rovaniemellä tänään alkavan YK:n metsähuippukokouksen suojelija on Joulupukki. Euroopan Metsäviikon 2013 merkittävimpään yksittäiseen tapahtumaan,YK:n elintarvikejärjestö FAO:n Euroopan metsätalouskomission ja YK:n Euroopan talouskomissio UNECEn metsähuippukokoukseen osallistuu yhteensä noin 455 kansainvälistä asiantuntijaa ja korkean tason osallistujaa Euroopasta, Venäjältä, Keski-Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Kokouksen huippupuhujien joukossa ovat muun muassaUNECE:n pääsihteeri Sven Alkalaj ja FAO:n metsätalouskomission apulaispääjohtaja Eduardo Rojas. Maa-…

Eino-myrsky lisäsi hieman marraskuun puukauppaa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat marraskuussa yksityismetsistä 3,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli noin kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Marraskuisen Eino-myrskyn vaikutus näkyi etenkin Etelä-Savon ostomäärissä, mutta myrsky vaikutti puukauppaan myös Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Lounais-Suomen ja Rannikon alueyksiköiden alueilla. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-marraskuussa 30,8 miljoonaa kuutiota puuta. Tammi-marraskuun ostomäärä oli noin 16 prosenttia suurempi kuin vuoden…

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: Metsätalous on yrittäjyyttä

Suomessa on noin 300 000 yritystä. Niiden määrän voisi tuplata helposti. Metsänomistajia kohdellaan nyt kuin pääomasijoittajia, vaikka suurelle osalle metsänomistus ja metsätalous ovat kuitenkin elinkeino, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen syyskokouksessa Ikaalisissa 5.12. – Valtiovaltakin on huomannut yrittäjämäisen metsätalouden tarpeellisuuden kun heille on siitä riittävän ponnekkaasti muistuteltu. Luonnosvaiheessa olevassa hallituksen metsäpoliittisessa selonteossa…

Metsänhoitajaliitto ry: Vuoden metsänhoitaja Timo Kukko rohkaisee näkemään ja kokemaan metsäluontoa

Timo Kukko Luontokeskus Haltian johtaja Timo Kukko on Vuoden metsänhoitaja. Hän on urallaan osallistunut viiden valtakunnallisen näyttelykeskuksen ja niiden näyttelyiden rakentamiseen. Itsensä museoalalle määrittävä metsänhoitaja pitää laaja-alaisia metsäopintoja hyvänä lähtökohtana uralleen. Yli kaksi vuosikymmentä luonnon virkistyskäytön ja museoiden parissa työskennellyt Vuoden metsänhoitaja Timo Kukko on rohkaissut tuhansia ihmisiä kokemaan ja näkemään luontoa. Timo Kukon viimeisin…