EY: Metsäteollisuuden uudet kasvumarkkinat ovat BRICien ulkopuolella

EY:n (aiemmin Ernst & Young) uuden metsäteollisuusraportin mukaan alan yritysten kannattaa uusia kasvumahdollisuuksia etsiessään katsoa BRIC-maitakin pidemmälle. Raportti tunnistaa kiinnostavimmiksi kasvumarkkinoiksi toimialalla seitsemän maata: Meksiko, Kolumbia, Etelä-Afrikka, Turkki, Thaimaa, Vietnam ja Indonesia. – BRIC-markkinoita on tutkittu pitkään ja monet yritykset toimivat jo niissä. Nämä seitsemän maata tarjoavat uusia mahdollisuuksia, mutta toistaiseksi harvalla yhtiöllä on teollista…

Metsäpoliittinen selonteko lähti lausunnoille

Metsillä on monia käyttömuotoja ja merkityksiä, mutta mitkä niistä nostetaan politiikan keskiöön? Tähän vastaa metsäpoliittinen selonteko, joka lähti lausunnoille 11.11. Selonteossa määritellään pitkän aikavälin tahtotila ja linjaukset metsiemme käytölle vuoteen 2050 asti. Työn laatii maa- ja metsätalousministeriö, mutta sen tekemisessä on mukana myös monia muita tahoja. Selontekoa varten on myös kuultu useita eri sidosryhmiä. Ehdotettu…

Puukaupan hyvä tahti jatkui lokakuussa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat lokakuussa yksityismetsistä 4,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli yli kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Epävarmuus puun saatavuudessa ja tukkipuun korkea kustannus heikentävät suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-lokakuussa 27,3 miljoonaa kuutiota puuta. Puukauppa on tänä vuonna käynyt määrällisesti aiempaa tasaisemmin, mutta kustannustaso on pysynyt korkealla. Tammi-lokakuun ostomäärä oli noin…

Metsäteollisuus tammi-syyskuu 2013: Metsäteollisuuden tuotantomäärät ja vienti kasvoivat hieman edellisvuodesta

Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat graafista paperia lukuun ottamatta tammi-syyskuussa. “Tuotantomäärien kasvusta huolimatta suomalainen metsäteollisuus on menettänyt kilpailuasemia muun muassa korkean kustannusrakenteensa vuoksi. Paino- ja kirjoituspapereiden tilanne jatkuu erityisen vaikeana, sillä paperituotteissa on ylikapasiteettia koko Euroopassa”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo. Tammi-elokuussa metsäteollisuuden vienti kasvoi lähes 2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  Viennin kasvu johtui pääasiassa…

Jussi Pesonen metsäsektorin puheenjohtajaksi Maailman kestävän kehityksen yritysneuvostoon

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on valittu metsäratkaisuihin keskittyvän ryhmän, Forest Solutions Groupin puheenjohtajaksi vuosiksi 2014–2016. Ryhmä on osa Maailman kestävän kehityksen yritysneuvosto World Business Council for Sustainable Developmentia (WBCSD). UPM on ollut WBCSD:n jäsen vuodesta 2012. Jussi Pesonen johtaa metsäratkaisuihin keskittyvää ryhmää yhdessä CMPC Forestal Mininco SA:n toimitusjohtaja Francisco Ruiz-Taglen kanssa. “Arvostamme UPM:n sitoutumista WBCSD:den…

Selvitys: Hintaindeksillä vakaampaa puukauppaa

Puukaupan pitkäjännitteisyyttä ja hintavakautta voidaan lisätä kaupallisella hintaindeksillä, joka luotaisiin kaupallistamalla Metlan nykyisin ylläpitämä hintatilasto ja siihen perustuva hintaindeksi. Kaupallisen hintaindeksin perustamiseen liittyvää selvitystä esiteltiin metsäalan ja puukaupan toimijoille 4.11.2013 pidetyssä seminaarissa Helsingissä. Tilaisuuden järjesti Metsäalan strateginen ohjelma, joka on tilannut selvityksen Vision Huntersilta Oy:ltä. Puukaupan osapuolet suhtautuvat positiivisesti kaupallisen hintaindeksin käyttöönottoon. Metla ylläpitää sekä…

Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,2 prosenttia syyskuussa

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,2 prosenttia vuoden 2012 syyskuusta vuoden 2013 syyskuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia ja hakkuukoneiden kustannukset 0,3 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja hakkurien 0,5 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2009–9/2013, %:   Metsäkoneiden kustannuksia kasvatti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten nousu vuoden aikana. Kustannuksia laski erityisesti polttoaineen…

Metsäalan Asiantuntijat ry: Metsähallituksessa vältytään irtisanomisilta

Metsähallituksen tukipalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 17. lokakuuta. Kesäkuun alkupuolelta saakka jatkuneiden maratonneuvottelujen lopputulos tyydyttää molempia osapuolia. Irtisanomisia ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Neuvottelut koskivat alkuvaiheessa Metsähallituksen tukipalveluissa 249 henkilötyövuotta ja irtisanomiset uhan alla oli 40 henkilöä. Metsähallituksen tukipalveluihin kuuluvat hankinta, henkilöstö, talous, sihteeri, toimisto, toimitila, kartta, tiedonhallinta, kiinteistötiedon hallinta, kehittäminen, laki, tietohallinto ja viestintä. Metsähallituksen…

Metsäenergian hintaseuranta verkkoon

Metsäkustannus on avannut metsäenergian hintaseurannan osoitteessa www.metsalehti.fi/metsaenergia. Seurantayksikkö on energiasisällön eli megawattitunnin eurohinta käyttöpaikan portilla. Seurantajakso on kuukausi. Palvelussa on kaksi hintaindeksiä, PIX Forest Biomass Finland ja PIX Pellet Nordic. Hintaindeksit toimittaa Foex Indexes Oy, joka on suomalainen, metsäteollisuustuotteiden hintaseurantaan erikoistunut yritys. Indeksien laskennassa käytettäviä hintoja kerätään sekä ostajilta että myyjiltä. PIX Forest Biomass Finland…

Puutuotteiden CE-merkinnästä tietoisku Kankaanpäässä

Rakennustuotteiden CE-merkinnän käyttöpakko astui voimaan heinäkuun alussa. Kankaanpäässä järjestetään tilaisuus, jossa osallistuja saa kattavan tietopaketin rakennustuotteiden CE-merkinnästä käytännön työssä. – Käyttöönotto on aiheuttanut jonkin verran epätietoisuutta alalla sekä mediassa. Käyttöpakkohan kattaa noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista Suomessa ja Euroopassa. Käyttöpakko on tuotteilla, joilla on niin sanottu hEN –standardi, kertoo Suomen Metsäkeskuksen projektipäällikkö Mikko Peltovirta RakPuuCe –hankkeesta. Peltovirta…