Selvitys: Hintaindeksillä vakaampaa puukauppaa

Puukaupan pitkäjännitteisyyttä ja hintavakautta voidaan lisätä kaupallisella hintaindeksillä, joka luotaisiin kaupallistamalla Metlan nykyisin ylläpitämä hintatilasto ja siihen perustuva hintaindeksi. Kaupallisen hintaindeksin perustamiseen liittyvää selvitystä esiteltiin metsäalan ja puukaupan toimijoille 4.11.2013 pidetyssä seminaarissa Helsingissä. Tilaisuuden järjesti Metsäalan strateginen ohjelma, joka on tilannut selvityksen Vision Huntersilta Oy:ltä. Puukaupan osapuolet suhtautuvat positiivisesti kaupallisen hintaindeksin käyttöönottoon. Metla ylläpitää sekä…

Metsäteollisuus ry: Puukauppa piristyi syyskuussa

Metsäteollisuus osti syyskuussa yksityismetsistä 3,1 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli lähes viidenneksen enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Puukustannukset ovat edelleen korkealla verrattuna kilpailijamaihin, ja se heikentää tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-syyskuussa 22,7 miljoonaa kuutiota puuta. Puukauppa on tänä vuonna käynyt määrällisesti aiempaa tasaisemmin, mutta kustannustaso on pysynyt korkealla. Tammi-syyskuun ostomäärä oli noin…