Puukaupan hyvä tahti jatkui lokakuussa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat lokakuussa yksityismetsistä 4,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli yli kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Epävarmuus puun saatavuudessa ja tukkipuun korkea kustannus heikentävät suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-lokakuussa 27,3 miljoonaa kuutiota puuta. Puukauppa on tänä vuonna käynyt määrällisesti aiempaa tasaisemmin, mutta kustannustaso on pysynyt korkealla. Tammi-lokakuun ostomäärä oli noin…

Metsäteollisuus tammi-syyskuu 2013: Metsäteollisuuden tuotantomäärät ja vienti kasvoivat hieman edellisvuodesta

Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat graafista paperia lukuun ottamatta tammi-syyskuussa. “Tuotantomäärien kasvusta huolimatta suomalainen metsäteollisuus on menettänyt kilpailuasemia muun muassa korkean kustannusrakenteensa vuoksi. Paino- ja kirjoituspapereiden tilanne jatkuu erityisen vaikeana, sillä paperituotteissa on ylikapasiteettia koko Euroopassa”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo. Tammi-elokuussa metsäteollisuuden vienti kasvoi lähes 2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  Viennin kasvu johtui pääasiassa…

Jussi Pesonen metsäsektorin puheenjohtajaksi Maailman kestävän kehityksen yritysneuvostoon

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on valittu metsäratkaisuihin keskittyvän ryhmän, Forest Solutions Groupin puheenjohtajaksi vuosiksi 2014–2016. Ryhmä on osa Maailman kestävän kehityksen yritysneuvosto World Business Council for Sustainable Developmentia (WBCSD). UPM on ollut WBCSD:n jäsen vuodesta 2012. Jussi Pesonen johtaa metsäratkaisuihin keskittyvää ryhmää yhdessä CMPC Forestal Mininco SA:n toimitusjohtaja Francisco Ruiz-Taglen kanssa. “Arvostamme UPM:n sitoutumista WBCSD:den…

Selvitys: Hintaindeksillä vakaampaa puukauppaa

Puukaupan pitkäjännitteisyyttä ja hintavakautta voidaan lisätä kaupallisella hintaindeksillä, joka luotaisiin kaupallistamalla Metlan nykyisin ylläpitämä hintatilasto ja siihen perustuva hintaindeksi. Kaupallisen hintaindeksin perustamiseen liittyvää selvitystä esiteltiin metsäalan ja puukaupan toimijoille 4.11.2013 pidetyssä seminaarissa Helsingissä. Tilaisuuden järjesti Metsäalan strateginen ohjelma, joka on tilannut selvityksen Vision Huntersilta Oy:ltä. Puukaupan osapuolet suhtautuvat positiivisesti kaupallisen hintaindeksin käyttöönottoon. Metla ylläpitää sekä…

Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,2 prosenttia syyskuussa

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,2 prosenttia vuoden 2012 syyskuusta vuoden 2013 syyskuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia ja hakkuukoneiden kustannukset 0,3 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja hakkurien 0,5 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2009–9/2013, %:   Metsäkoneiden kustannuksia kasvatti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten nousu vuoden aikana. Kustannuksia laski erityisesti polttoaineen…

Metsäalan Asiantuntijat ry: Metsähallituksessa vältytään irtisanomisilta

Metsähallituksen tukipalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 17. lokakuuta. Kesäkuun alkupuolelta saakka jatkuneiden maratonneuvottelujen lopputulos tyydyttää molempia osapuolia. Irtisanomisia ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Neuvottelut koskivat alkuvaiheessa Metsähallituksen tukipalveluissa 249 henkilötyövuotta ja irtisanomiset uhan alla oli 40 henkilöä. Metsähallituksen tukipalveluihin kuuluvat hankinta, henkilöstö, talous, sihteeri, toimisto, toimitila, kartta, tiedonhallinta, kiinteistötiedon hallinta, kehittäminen, laki, tietohallinto ja viestintä. Metsähallituksen…

Metsäenergian hintaseuranta verkkoon

Metsäkustannus on avannut metsäenergian hintaseurannan osoitteessa www.metsalehti.fi/metsaenergia. Seurantayksikkö on energiasisällön eli megawattitunnin eurohinta käyttöpaikan portilla. Seurantajakso on kuukausi. Palvelussa on kaksi hintaindeksiä, PIX Forest Biomass Finland ja PIX Pellet Nordic. Hintaindeksit toimittaa Foex Indexes Oy, joka on suomalainen, metsäteollisuustuotteiden hintaseurantaan erikoistunut yritys. Indeksien laskennassa käytettäviä hintoja kerätään sekä ostajilta että myyjiltä. PIX Forest Biomass Finland…

Puutuotteiden CE-merkinnästä tietoisku Kankaanpäässä

Rakennustuotteiden CE-merkinnän käyttöpakko astui voimaan heinäkuun alussa. Kankaanpäässä järjestetään tilaisuus, jossa osallistuja saa kattavan tietopaketin rakennustuotteiden CE-merkinnästä käytännön työssä. – Käyttöönotto on aiheuttanut jonkin verran epätietoisuutta alalla sekä mediassa. Käyttöpakkohan kattaa noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista Suomessa ja Euroopassa. Käyttöpakko on tuotteilla, joilla on niin sanottu hEN –standardi, kertoo Suomen Metsäkeskuksen projektipäällikkö Mikko Peltovirta RakPuuCe –hankkeesta. Peltovirta…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Sähköverkon vierimetsien tehokas hoito – vaihtoehto maakaapeloinnille?

Sähkönjakelun toimitusvarmuutta voidaan parantaa merkittävästi tehostamalla keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoitoa, selviää Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion vierimetsien hoitoa koskeneen projektin loppuraportista. Syksyllä 2012 alkaneessa projektissa kartoitettiin keinoja parantaa metsässä kulkevien tai niihin rajoittuvien keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuutta. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen käytetään maakaapelointia ja ilmajohtojen siirtämistä. Verrattuna näihin keinoihin on vierimetsien hoito nopeaa, tehokasta sekä kustannuksiltaan kohtuullista. Metsätalouden kehittämiskeskus…

Leena Paavilainen Metsäntutkimuslaitoksen johtoon

Ylijohtaja Hannu Raitio siirtyy virkavapaalle Metlan ylijohtajan tehtävästä hoitaakseen Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen projektinjohtajan tehtävää 1.11.2013 – 30.10.2014. Virkavapauden aikana ylijohtajan tehtävää hoitaa tutkimusjohtaja Leena Paavilainen. Ylijohtajan virka siirtyy Joensuuhun 1.1.2014 valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan. Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2015. Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastot yhdistyvät Luonnonvarakeskukseksi, josta…