Ensimmäiset EU:n puutavara-asetuksen valvontaorganisaatiot on hyväksytty

Euroopan komissio on hyväksynyt ensimmäiset puutavara-asetuksen mukaiset valvontaorganisaatiot. Luettelo valvontaorganisaatioista on julkaistu EU:n virallisen lehden C-sarjassa ja komission verkkosivuilla. Toistaiseksi komissio on hyväksynyt kaksi valvontaorganisaatiota, joista NEPCon tarjoaa palveluita koko EU:n alueella. Valvontaorganisaatioiden tehtävänä on avustaa puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia, niillä kauppaa käyviä ja metsänomistajia asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Tätä varten valvontaorganisaatiot laativat asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän,…