Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta Tapio Oy

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toiminta on 1.1.2015 alkaen siirtynyt joulukuussa 2014 perustettuun valtion kokonaan omistamaan Tapio Oy -nimiseen osakeyhtiöön. Tapio Oy jatkaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toimintaa metsiin perustuvan biotalouden ja alan kilpailukyvyn kehittäjänä. Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Tapio-konserniin kuuluvat valtiota palveleva emoyhtiö Tapio Oy, palveluita metsäbiotalouden elinkeinoille ja muille tahoille tarjoava uusi Tapio Silva Oy sekä…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio yhtiöitetään

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta muodostetaan osakeyhtiö. Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiehdotuksen yhtiöittämisestä. Tapio tarjoaa bio- ja metsätalousalan asiantuntijapalveluja koko metsäalalle. Muutos on osa laajempaa metsäorganisaatioiden uudistusta. Ennen tätä on uudistettu muun muassa Suomen metsäkeskusta ja metsänhoitoyhdistyksiä koskevia lakeja. Tavoitteena on luoda tasapuolisempi kilpailutilanne metsäalan palveluja tarjoaville tahoille. Nykyistä Tapiota ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö, kun taas uutta…

Uusi opas innostaa hoitamaan metsäluontoa ja maisemaa

Maanomistajan hienot metsäiset luonto- ja maisemakohteet saadaan hyvin esille onnistuneella suunnittelulla ja toteutuksella. Uudesta oppaasta löytyy tietoa suositeltavista hoitotöistä ja siitä, miten töitä voi teettää ammattilaisilla. Opas on osa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ekosysteemipalvelut-verkoston toimintaa ja sen kirjoitustyöstä on vastannut Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Oppaassa tehdään tunnetuksi luonnon- ja maisemanhoidon töissä tarvittavaa osaamista ja kannustetaan teettämään töitä yrittäjillä….

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Yleiskaavoitus halutaan yhdenmukaiseksi metsätalousmailla

Metsätalousmaiden yleiskaavoitusta halutaan yhdenmukaistaa. Yleiskaavoitusta käytetään yhä enemmän talousmetsien käytön ja hoidon ohjaukseen. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on aloittanut maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä kaavoittajien ja metsäalan toimijoiden yhteistyötä metsätalousmaan yleiskaavoituksessa. Hankkeessa selvitetään myös yleiskaavoituksen tietojen saatavuutta paikkatietoaineistoina. Yleiskaavoituksen tehtävänä on eri toimintojen yhteensovittaminen. Suomessa on vahvistettuna lähes 2 000 oikeusvaikutteista yleiskaavaa,…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Riistaa suosivat metsänomistajat saavat metsänhoidon työoppaan

Uudet metsänhoidon suositukset sisältävät runsaasti ohjeita riistan suosimiseen metsänkäsittelyssä. Metsänhoidon suositusten riistapainotusta pohtinut työryhmä on julkaissut raporttinsa, johon on koottu uusin tutkimustieto sekä käytännön havainnot riistan huomioon ottamisesta metsätaloudessa. Niiden perusteella esitetään, mitä asioita riistapainotteisessa metsänhoidossa voidaan ottaa huomioon. Raportissa on otettu huomioon vuodenvaihteessa voimaan astuneen uuden metsälain tuomat mahdollisuudet ja rajoitukset metsänhoitoon. Tapio käynnistää…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Metsänhoidon suositukset nyt verkossa

Perusteellisesti uusitut Metsänhoidon suositukset on julkaistu www.metsanhoitosuositukset.fi -sivustolla. Suositukset esittelevät muun muassa niitä uusia metsänhoidon menetelmiä, joita vuodenvaihteessa voimaan tullut uudistettu metsälaki toi mukanaan. Myös perinteisiä menetelmiä, riskien hallintaa ja talousmetsien luonnonhoitoa on esitelty entistä monipuolisemmin. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johdolla laaditut metsänhoidon suositukset ovat vuosikymmenten ajan olleet suomalaisen metsänhoidon perusta. Metsänhoidon suositusten avulla metsänomistajat voivat harkita, millaisia…

Uudet metsänhoidon suositukset käyttöön tammikuussa 2014 – Metsänomistajan valintavaihtoehdot metsänkäsittelyssä lisääntyvät radikaalisti

Voimakkaasti uudistetut metsänhoidon suositukset tarjoavat merkittävästi aiempaa laajemmin vaihtoehtoja metsänkäsittelyyn vuoden 2014 alusta alkaen. Eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen sisällyttäminen metsänhoidon suosituksiin on historiallinen muutos. Metsänomistajalle on tarjolla myös tasaikäisrakenteisen metsän kasvatukseen aiempaa enemmän vaihtoehtoja, onpa tavoitteena erityisesti taloudellinen kannattavuus tai vaikkapa luonnonhoito. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtamaan suositusten uudistamistyöhön osallistui kymmeniä tahoja ja työ valmistui 11.12.2013. – Tapion…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Sähköverkon vierimetsien tehokas hoito – vaihtoehto maakaapeloinnille?

Sähkönjakelun toimitusvarmuutta voidaan parantaa merkittävästi tehostamalla keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoitoa, selviää Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion vierimetsien hoitoa koskeneen projektin loppuraportista. Syksyllä 2012 alkaneessa projektissa kartoitettiin keinoja parantaa metsässä kulkevien tai niihin rajoittuvien keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuutta. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen käytetään maakaapelointia ja ilmajohtojen siirtämistä. Verrattuna näihin keinoihin on vierimetsien hoito nopeaa, tehokasta sekä kustannuksiltaan kohtuullista. Metsätalouden kehittämiskeskus…