Keski-Suomessa puhutaan metsästä

Metsäalan huomio kohdistuu nyt Keski-Suomeen teollisuuden nostaessa puun käyttöä ennätyskorkealle tasolle. Tähän mennessä puun käyttö alueen metsäteollisuudessa on ollut noin 6 miljoonaa kuutiometriä . Puhutaan metsästä Keski-Suomi 2017 -tapahtumassa keskustellaan Keski-Suomen metsien ja metsäalan tulevaisuudesta 3.11. Jyväskylässä. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymisen jälkeen puun käyttö on nousemassa yli kymmeneen miljoonaan kuutiometriin. Tämän lisäksi hakkuualoilta korjataan…

KIIRA-RAJUILMAN METSÄTUHOT KESKITTYIVÄT ETELÄISEEN SUOMEEN

Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan puustoa vahingoittui noin 3 miljoonan euron arvosta. Kiira-rajuilman metsätuhot vastasivat suuruusluokaltaan viime vuoden elokuun Rauli-myrskyn tuhoja. Paikallisesti pahinta jälkeä syntyi Orimattilassa, Mäntsälässä, Iitissä, Kuusankoskella, Sipoossa ja Loviisassa. Metsäkeskus muistuttaa rajuilmassa kaatuneiden…

Metsäkeskuksen henkilöstövähennykset painottuvat pohjoiseen ja hankehallintoon

Metsäkeskuksen henkilöstövähennykset painottuvat pohjoiseen ja hankehallintoon Metsäkeskus ilmoitti henkilöstövähennyksistä yt-neuvottelujen päätyttyä 25.1. Julkisten palveluiden henkilöstövähennykset ovat kuluvana vuonna 31 henkilötyövuotta, mikä sisältää 13 irtisanomista, eläkejärjestelyjä sekä luontaisen poistuman. Tämän lisäksi vapaaehtoisilla työajan lyhennyksillä saadaan kolmen henkilötyövuoden säästö. Kokonaisvähennys vastaa seitsemää prosenttia nykyisestä henkilöstöstä. Työnantajan alkuperäinen tavoite yt-neuvotteluissa oli 40 henkilötyövuotta vastaava kustannussäästö. Henkilöstövähennys painottuu Pohjois-Pohjanmaalle,…

Metsäkeskuksen yt-neuvottelut päättyivät

Metsäkeskuksen yt-neuvottelut päättyivät. Suomen metsäkeskuksen 6.11.2015 alkaneet yt-neuvottelut päättyivät 25.1.2016. Neuvotteluiden seurauksena työnantaja vähentää noin 15 henkilötyövuotta kuluvana vuonna. Lisäksi henkilöstö vaihtaa lomarahaansa osittain vapaaksi. Metsäkeskuksen talouden tasapainottamistarve vuodelle 2016 on 1,75 miljoonaa euroa. Henkilövähennykset toteutetaan irtisanomisin, osa-aikaistamisin ja mahdollisin lomautuksin. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan kesken on sovittu, että Metsäkeskuksen julkisten palvelujen koko henkilöstö vaihtaa…

Metsäkeskus käynnisti yt-neuvottelut

Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa on käynnistetty yt-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Säästöjä etsitään vähentämällä henkilöstöä ja toimien määrää. Työnantajan esitys sisältää lomautuksia, lomarahan vaihtoa vapaaseen ja noin 40 henkilötyövuoden vähentämisen. Mahdolliset eläkejärjestelyt tai osa-aikaistamiset voivat pienentää irtisanottavien määrää. Säästötarve johtuu Metsäkeskuksen valtionavun merkittävästä pienenemisestä. Valtionavun osuus on Metsäkeskuksen budjetista noin 85-90 prosenttia hanketoiminnan laajuudesta riippuen. Valtionapu on…

Suomen Metsäkeskus: Uuden Kemera-lain mukaiset maksatukset käynnistyvät aikaisintaan marraskuussa

Uuden Kemera-lain mukaiset maksatukset käynnistyvät aikaisintaan marraskuussa Uuden lain mukaisia taimikonhoito-, nuoren metsän hoito- ja juurikääpähankkeiden toteutusilmoituksia voidaan käsitellä aikaisintaan lokakuun lopulta alkaen. Toteutusilmoitusten tallennukseen soveltuvan uuden tietojärjestelmän ohjelmaversion valmistuminen on viivästynyt, mutta sen testaus Metsäkeskuksessa on aloitettu. Metsäkeskus tiedottaa toteutusilmoitusten käsittelyn käynnistymisestä erikseen. Toteutusilmoitusten perusteella Kemera-tukia voidaan alkaa maksaa aikaisintaan marraskuun puolivälissä. Uuden Kemera-lain…

Metsäkeskuksen uusi organisaatio aloittaa

Suomen metsäkeskuksen organisaatio uudistuu 1.4.2015. Metsäkeskus johtaa jatkossa toimintaansa valtakunnallisilla prosesseilla. Alueverkosto jakautuu viiteen palvelualueeseen. Metsäkeskus hakee muutoksella suoraviivaista johtamismallia, valtakunnallista tulosvastuuta ja yksinkertaisempaa organisaatiorakennetta. Taloa johdetaan jatkossa kolmen valtakunnallisen prosessin, metsätieto- ja tarkastuspalveluiden, elinkeinopalveluiden ja hallintopalveluiden kautta. Metsätieto- ja tarkastuspalvelut sekä elinkeinopalvelut käynnistyvät uusina prosesseina nyt käsillä olevassa muutoksessa. Sisäisenä tukipalveluna toimiva hallintopalvelut muuttui…

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Suomen metsäkeskuksen johtokunnan

Maa- ja metsätalousministeriö asetti tänään Suomen metsäkeskuksen johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenholan ja varapuheenjohtajana metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Uusi johtokunta nimitetään ajalle 16.1.2015-15.1.2019. Uudistettu metsäkeskuslaki astui voimaan tämän vuoden alussa. Samalla Metsäkeskuksen johtokunnan jäsenmäärä laski yhdeksästä seitsemään. Jäsenet edustavat Metsäkeskuksen toiminnan kannalta tärkeää asiantuntemusta metsäalan eri sektoreilta. Johtokuntaan…

Suomen metsäkeskus käynnisti yt-neuvottelut

Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Budjetin tasapainottamistarve on 1,2 miljoonaa euroa. Säästöjä etsitään henkilöstö- ja muista kuluista. Työnantajan esitys sisältää lomautuksia ja 25-30 henkilön irtisanomisen. Suomen metsäkeskus käynnisti toimintansa 1.1.2012. Säästötarve johtuu Metsäkeskuksen valtionavun merkittävästä pienenemisestä. Kuluneen kolmen vuoden aikana toimintaa on uudistettu ja henkilöstö on jo vähentynyt noin sadalla henkilöllä….

Maa- ja metsätalousministeriö: Suomen metsäkeskuksen uudistaminen jatkuu

Suomen Metsäkeskuksen julkiset palvelut -yksikköä uudistetaan. Yksikkö tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan organisaatioille metsien hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluja. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen asiasta. Edellisen kerran metsäkeskusta uudistettiin vuonna 2012, jolloin alueelliset Metsäkeskukset muuttuivat yhdeksi valtakunnalliseksi organisaatioksi. Metsäkeskuksen kehittämistä jatketaan siten, että julkisen palvelun yksikön toiminta perustuu jatkossa alueiden sijaan valtakunnallisille prosesseille. Palveluiden alueellinen saatavuus…