METO: Metsäkeskuksen henkilöstövähennykset ylimitoitettuja

Metsäkeskuksen julkisen yksikön yt- neuvottelut päättyivät tänään maanantaina 25.1.2016. Budjetin tasapainottamistarve vuodelle 2016 on 1,75 miljoonaa euroa. Neuvottelut päättyivät erimielisinä. Työnantajan tavoitteena oli 40 henkilötyövuotta vastaava kustannussäästö. Neuvottelujen tuloksena sovittiin, että lomarahoja vaihdetaan vapaaksi yhtä kalenteriviikkoa vastaava määrä. Toimihenkilöt voivat kuitenkin vaihtaa myös sovittua suuremman määrän lomarahoja vapaaksi. Lisäksi sovittiin, että työvaatetukseen ja varusteisiin kuuluvaa…

Metsäasiantuntijat: Metsähallitus säilytettävä yhtenäisenä

Metsähallitus on säilytettävä yhtenä kokonaisuutena, vaativat metsäalan asiantuntijat. Johtamisjärjestelmän on oltava selkeä siten, että konsernilla on yksi hallitus ja yksi pääjohtaja. On kansallinen etu, että Metsähallitus säilyy yhtenäisenä. Sitä kautta varmistetaan valtion maa- ja vesialueiden hallinta ja hyvä hoito myös tulevaisuudessa. – Metsäasiantuntijoiden mielestä sekä Metsätalous että julkiset hallintotehtävät tulee säilyttää kiinteänä osana Metsähallituksen liikelaitoskonsernia,…

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry: Meton Håkan Nystrand: Puu ei liiku pelkästään kärkihankkeilla

On myönteistä, että maan hallitus on tutustunut luonnonvara-asiantuntijoiden viime keväänä tekemään yhteiseen hallitusohjelmapaperiin, sanoo Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand. – Näyttää siltä, että biotalous ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen ovat hallituksen priorisoinneissa varsin korkealla. Se ei kuitenkaan yksin riitä. – On muistettava, että puu ei liiku pelkästään esitetyillä kärkihankkeilla, eli lähinnä panostamalla suurempiin tilakokoihin, selkeämpiin omistusjärjestelyihin sekä…

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry: METSÄHALLITUKSEN TULOUTUSVAATIMUS PAKOTTAA MYYMÄÄN METSIÄ

Metsähallitus tuloutus valtion kassaan on noussut viime vuosina kiihtyvään tahtiin. Tahti on yltynyt niin kovaksi, että Metsähallituksen tulos ei enää riitä vaatimuksen täyttämiseksi vaan joudutaan myymään yhä suurempia metsäalueita, eli tuottavaa pääomaa. – Tuloutusvaatimusta pitää kohtuullistaa, 135 miljoonaa euroa on liikaa tässä markkinatilanteessa.  Maita myymällä pitemmällä ajanjaksolla tulee narun pää vetävän käteen, vaikka Metsähallitus onkin…

Metsäalan Asiantuntijat ry: Metsähallituksessa vältytään irtisanomisilta

Metsähallituksen tukipalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 17. lokakuuta. Kesäkuun alkupuolelta saakka jatkuneiden maratonneuvottelujen lopputulos tyydyttää molempia osapuolia. Irtisanomisia ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Neuvottelut koskivat alkuvaiheessa Metsähallituksen tukipalveluissa 249 henkilötyövuotta ja irtisanomiset uhan alla oli 40 henkilöä. Metsähallituksen tukipalveluihin kuuluvat hankinta, henkilöstö, talous, sihteeri, toimisto, toimitila, kartta, tiedonhallinta, kiinteistötiedon hallinta, kehittäminen, laki, tietohallinto ja viestintä. Metsähallituksen…