Kestävän metsätalouden tukea puuntuotantoon 52,8 miljoonaa euroa

Metsäkeskus maksoi vuonna 2017 metsänomistajille kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon eli Kemera-tukea 52,8 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa tukea oli osoitettu 67,3 miljoonaa euroa. Kestävän puuntuotannon lisäksi Kemera-tukea käytettiin metsäluonnon hoitoon ympäristötukena 3 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,6 miljoonaa euroa. Pääosa Kemera-tuesta, 35,4 miljoonaa euroa, käytettiin nuorten metsien hoitoon. Tuella tehtiin taimikon varhaishoitoa 49 086 hehtaarin alalla,…

OTSON YT-neuvottelut päätökseen – 16 irtisanotaan

Yhteistoimintaneuvottelut OTSO Metsäpalveluissa päättyivät perjantai-aamuna. Neuvottelujen tuloksena irtisanotaan 16 henkilöä. Kaikkiaan erityyppiset henkilöstöjärjestelyt koskettavat 35 henkilöä. Vuosi sittenOTSO irtisanoi YT-neuvottelujen seurauksena 27 henkilöä. Suorien irtisanomisten ohella eläköityviä tai erilaisten eläkejärjestelyjen piirissä on nyt 10 henkilöä ja määräaikaisista tehtävistä päättyy kuusi. Muutama on irtisanoutunut itse YT-menettelyn aikana. Tarkempi tieto irtisanottavista saadaan myöhemmin. OTSOn metsäasiantuntijoiden pääluottamus Jyrki…

Metsäkeskuksen henkilöstövähennykset painottuvat pohjoiseen ja hankehallintoon

Metsäkeskuksen henkilöstövähennykset painottuvat pohjoiseen ja hankehallintoon Metsäkeskus ilmoitti henkilöstövähennyksistä yt-neuvottelujen päätyttyä 25.1. Julkisten palveluiden henkilöstövähennykset ovat kuluvana vuonna 31 henkilötyövuotta, mikä sisältää 13 irtisanomista, eläkejärjestelyjä sekä luontaisen poistuman. Tämän lisäksi vapaaehtoisilla työajan lyhennyksillä saadaan kolmen henkilötyövuoden säästö. Kokonaisvähennys vastaa seitsemää prosenttia nykyisestä henkilöstöstä. Työnantajan alkuperäinen tavoite yt-neuvotteluissa oli 40 henkilötyövuotta vastaava kustannussäästö. Henkilöstövähennys painottuu Pohjois-Pohjanmaalle,…

Metsäkeskuksen yt-neuvottelut päättyivät

Metsäkeskuksen yt-neuvottelut päättyivät. Suomen metsäkeskuksen 6.11.2015 alkaneet yt-neuvottelut päättyivät 25.1.2016. Neuvotteluiden seurauksena työnantaja vähentää noin 15 henkilötyövuotta kuluvana vuonna. Lisäksi henkilöstö vaihtaa lomarahaansa osittain vapaaksi. Metsäkeskuksen talouden tasapainottamistarve vuodelle 2016 on 1,75 miljoonaa euroa. Henkilövähennykset toteutetaan irtisanomisin, osa-aikaistamisin ja mahdollisin lomautuksin. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan kesken on sovittu, että Metsäkeskuksen julkisten palvelujen koko henkilöstö vaihtaa…

Metsäkeskus käynnisti yt-neuvottelut

Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa on käynnistetty yt-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Säästöjä etsitään vähentämällä henkilöstöä ja toimien määrää. Työnantajan esitys sisältää lomautuksia, lomarahan vaihtoa vapaaseen ja noin 40 henkilötyövuoden vähentämisen. Mahdolliset eläkejärjestelyt tai osa-aikaistamiset voivat pienentää irtisanottavien määrää. Säästötarve johtuu Metsäkeskuksen valtionavun merkittävästä pienenemisestä. Valtionavun osuus on Metsäkeskuksen budjetista noin 85-90 prosenttia hanketoiminnan laajuudesta riippuen. Valtionapu on…

Metsä Group sopeuttaa tuotantoaan myös mäntysahoilla Suomessa

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää yhteistoimintaneuvottelut varautuakseen tuotannonsopeutuksiin myös mäntysahoilla Suomessa. Sahatavaramarkkinalla vallitseva ylitarjonta ja hintakilpailu ovat johtaneet suomalaisen sahatavaran heikkoon hintakehitykseen. Metsä Wood suunnittelee lomauttavansa Merikarvian, Kyrön ja Lappeenrannan sahojen koko henkilöstön enintään kolmeksi viikoksi. Yhteistoimintaneuvottelujen odotetaan päättyvän syyskuun aikana ja mahdolliset rajoitukset toteutetaan pääsääntöisesti marraskuun 2015 loppuun mennessä. Kuusisahoja koskevasta tuotannonrajoitussuunnitelmasta…

Versowood aloittaa YT-neuvottelut sahoillaan

Versowood aloittaa YT-neuvottelut sahatavaratuotannossaan kaikilla tehdaspaikkakunnilla (Vierumäki, Otava, Riihimäki ja Hankasalmi) kapasiteetin sopeuttamiseksi vallitsevaan kysyntä- ja työtilanteeseen. Tuotannonrajoittaminen koskee ensisijaisesti kuusisahatavaran tuotantoa, mutta myös mäntysahatavaran tuotantoon liittyy epävarmuutta. YT-neuvottelut käydään ns. lyhyen kaavan mukaan, jolloin lomautus on enintään 90 päivää ja irtisanottavien määrä maksimissaan 10 henkilöä. Neuvotteluiden piirissä ovat sekä tuotannon työntekijät että toimihenkilöt.”Markkinatilanne on…

Metsä Group sopeuttaa tuotantoaan kuusisahoilla Suomessa

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää yhteistoimintaneuvottelut sopeuttaakseen tuotantoaan kuusisahoilla Suomessa. Sahatavaramarkkinalla vallitseva ylitarjonta ja hintakilpailu ovat johtaneet suomalaisen sahatavaran heikkoon hintakehitykseen. Metsä Wood suunnittelee lomauttavansa Vilppulan ja Rengon sahojen koko henkilöstön enintään kolmeksi viikoksi. Yhteistoimintaneuvottelujen odotetaan päättyvän elokuun aikana ja mahdolliset rajoitukset toteutetaan pääsääntöisesti marraskuun 2015 loppuun mennessä. Markkinatilanne myös mäntysahatavaran osalta on…

Metsähallitus aloittaa Palvelukeskusta koskevat yt-neuvottelut

Metsähallitus aloittaa Palvelukeskuksen toimintamallin uudistamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat Palvelukeskuksen uudistamiseen liittyviä henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Henkilöstön vähentämistarpeeksi arvioidaan enintään 30 henkilöä Palvelukeskuksessa. Metsähallituksen taloudellinen tilanne on aiempaa tiukempi. Samalla sisäisten palvelujen asiakastarpeet ovat muuttuneet ja vähentyneet. Toiminnan uudistamisella pyritään kannattavaan ja asiakaslähtöiseen palvelutuotantoon vuonna 2016. Alustavan arvion…

OTSO IRTISANOO 27 TOIMIHENKILÖÄ

Otso Metsäpalvelut päätti yt-neuvottelut 6 viikon minimineuvotteluajan jälkeen tiistaina 14. huhtikuuta. Neuvotteluiden seurauksena OTSOsta irtisanotaan 27 henkilöä. Metsäasiantuntijoista vähennetään kaikkiaan 19, joista eläkejärjestelyjen kautta poistuu 8 henkilöä. Lisäksi muina loppuvuoden 2015 säästötoimina saatetaan tarkastella lomautuksia. Henkilöstöä vähennetään palveluiden tuottamisesta. Irtisanottavat ovat metsäpalveluesimiehiä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat metsänomistajien tilaamia töitä, kuten metsäteiden perusparannuksia, kunnostusojituksia ja suometsien…