Metsäkoneiden kustannukset laskivat 0,4 prosenttia viime vuoden syyskuusta

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset laskivat 0,4 prosenttia vuoden 2013 syyskuusta vuoden 2014 syyskuuhun. Ilman polttoainetta kustannukset nousivat 0,9 prosenttia. Metsätraktoreiden kustannukset laskivat 0,4 ja hakkuukoneiden kustannukset 0,3 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset nousivat 0,1 ja hakkurien laskivat 1,4 prosenttia vuodessa. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2010 – 9/2014, %: Metsäkoneiden kustannusten laskuun vaikutti erityisesti polttoaineen halpeneminen…

Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia helmikuussa

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia vuoden 2013 helmikuusta vuoden 2014 helmikuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset nousivat 0,3 prosenttia ja hakkuukoneiden kustannukset laskivat 0,1 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset nousivat 0,3 prosenttia ja hakkurien kustannukset laskivat 0,4 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2010–2/2014, %   Metsäkoneiden kustannusten nousuun vaikutti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten kasvu vuoden aikana….

Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia marraskuussa

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia vuoden 2012 marraskuusta vuoden 2013 marraskuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset pysyivät ennallaan ja hakkuukoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja hakkurien 0,5 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2009–11/2013, % Metsäkoneiden kustannusten nousuun vaikutti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten kasvu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi etenkin…

Puuaineksesta puolet polttoon

Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2012. Paperiin ja kartonkiin sitoutui 20 prosenttia, sahatavaraan 11, puulevyihin 3 sekä vientimassoihin 7 prosenttia puuaineksesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen metsätilinpidon puun käyttötaseesta ja massataseesta. Puuaineksen sitoutuminen tuotteisiin vuosina 1990–2012   Polttoainekäytön suuri osuus johtuu pääasiassa metsäteollisuuden puuainesjäämien kuten kuoren ja jäteliemien poltosta. Polton osuutta on kasvattanut myös metsähakkeen…

Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,2 prosenttia syyskuussa

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,2 prosenttia vuoden 2012 syyskuusta vuoden 2013 syyskuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia ja hakkuukoneiden kustannukset 0,3 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja hakkurien 0,5 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2009–9/2013, %:   Metsäkoneiden kustannuksia kasvatti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten nousu vuoden aikana. Kustannuksia laski erityisesti polttoaineen…