UPM Metsän taimille Avainlippu merkiksi suomalaisuudesta

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt UPM:n Joroisten taimitarhan metsänviljelymateriaalille Avainlippu-tunnuksen. UPM:n puuntaimet ovat alku terveelle ja tuottavalle suomalaiselle metsälle. Kaikki UPM Joroisten taimet ovat vuosikymmenien kehittämisen ja osaamisen tulos sekä 100 %:sesti suomalaista alkuperää. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen…

UPM ja Tornator ovat solmineet sopimukset metsätila- ja puukaupoista

UPM ja Tornator Oyj ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaan yhtiöt sitoutuvat metsätilakauppaan ja pitkäaikaiseen puukauppaan. Tornator myy sopimuksen mukaan vuosittain merkittävän määrän puuta omistamistaan metsistä UPM:n Itä-Suomen tehtaille. Puukauppasopimuksen lisäksi on sovittu 23 000 hehtaarin suuruisesta metsäkiinteistökaupasta Pohjois-Karjalassa. Myytävät UPM:n metsät sijaitsevat Ilomantsissa, Juuassa, Lieksassa ja Polvijärvellä, ja ne ovat sekä PEFC(TM)- että FSC®-sertifioituja (FSC…

UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksi

UPM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP:n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa. “UPM on sitoutunut metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin”, UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo. “Tavoitteemme on luoda pitkäjänteisesti…

UPM edistää kulottamalla metsien monimuotoisuutta ja kasvua

PM kulottaa hakkuualueita omissa metsissään eri puolilla Suomea. Kulotuksen tavoitteet ovat sekä metsän- että ympäristönhoidollisia. Tuli on olennainen osa boreaalisten metsien luontaista kehityskulkua. Metsäpalon sattuessa osa puustosta kuolee heti, osa vaurioituu ja kuolee muutaman vuoden kuluessa ja osa jatkaa kasvuaan. Näin metsään muodostuu palon jälkeen muutamassa vuodessa vaihtelevan laatuista lahopuustoa, ja palosta selvinneiden puiden rinnalle…

UPM panostaa metsänomistajien palveluun investoimalla Joroisten taimitarhan toimintaan

(UPM, Helsinki, 3.5.2016 klo 11.00 EET) – UPM:n Joroisten taimitarha on tuttu monelle metsänomistajalle laadukkaan metsänviljelymateriaalin tuottajana ja toimittajana. Toiminnan kehittämiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi UPM investoi taimitarhalla uuden hallin ja taimien pakkauslinjan rakentamiseen. Investoinnin suunnittelu on käynnistynyt ja rakennustyöt alkavat syksyn 2016 aikana. Uusi pakkauslinja otetaan käyttöön keväällä 2017. “UPM tarjoaa metsänomistajille laadukkaita palveluja, ja…

UUSI TUKKILAJITTELULINJA TEHOSTAA KOKO UPM SEIKUN SAHAN TUOTANTOA

UPM Seikun sahalla Porissa on otettu käyttöön uusi tukkilajittelulinja. Uusi investointi parantaa merkittävästi koko Seikun sahan tuotantotehokuutta, kun pullonkaulana toiminut tukkilajittelija on nyt täysin uudistettu. Uudella linjalla kaikki tukit voidaan lajitella suoraan kuljetuksesta laadun ja koon mukaan. Tämä parantaa sahalinjan tehokkuutta, pidentää sahauseriä ja vähentää häiriöitä. Uusi investointi parantaa myös logistiikkaa sahan alueella, koska uusi…

UPM nostaa Suomen metsiensä IFRS käypää arvoa – Q3 2015 liiketoimintojen tulos yhtiön näkymien mukainen

UPM nostaa Suomen metsiensä IFRS käypää arvoa – Q3 2015 liiketoimintojen tulos yhtiön näkymien mukainen UPM nostaa biologisten hyödykkeidensä (kasvava puusto) käypää arvoa Suomessa pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron muutosten johdosta. Näiden muutosten vaikutus biologisten hyödykkeiden käypään arvoon on 265 miljoonaa euroa, joka raportoidaan osana Q3 2015 liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä segmentissä Muu toiminta….

Jo yli 100 000 hehtaaria yksityismetsiä UPM:n FSC®-ryhmässä

UPM:n yksityisille metsänomistajille suunnattu FSC®-ryhmäsertifikaatti on ylittänyt 100 000 hehtaarin rajapyykin. UPM on tarjonnut FSC-sertifiointipalvelua metsänomistaja-asiakkailleen vuodesta 2012. Yksityiselle metsänomistajalle UPM:n FSC-ryhmäsertifikaatti (FSC® C109750) tarjoaa luotettavan ja kansainvälisesti tunnetun tavan osoittaa, että hänen metsäänsä hoidetaan vastuullisesti ja viimeisimmän tiedon mukaisesti. FSC-sertifiointi soveltuu parhaiten keskikokoisille ja sitä suuremmille metsätiloille, jolloin metsänomistaja saa täyden hyödyn ryhmäsertifikaatin tuomista…

UPM:lle maksimipisteet Iso-Britannian WWF:n vastuullisen puunhankinnan arvioinnissa

UPM sai maksimipisteet Iso-Britannian WWF:n äskettäin julkaisemassa Timber Scorecard -arvioinnissa. Arvioinnissa mitattiin yli sadan Isossa-Britanniassa toimivan jälleenmyyjän ja valmistajan toimintaa ja sitoutumista vastuulliseen puutavarakauppaan vuosina 2013–2014. UPM oli yksi harvoista yhtiöistä, jotka ylsivät korkeimpaan, kolmen ”puun” tulokseen. Arvioinnissa tarkastellaan, missä määrin yhtiöiden hankintakäytännöt tukevat puun ja puupohjaisten tuotteiden kestävää kehitystä ja vähentävät metsien hävittämistä. Arvioinnissa…

UPM palkittiin Uruguayssa FAO:n esimerkillisen metsänhoidon tunnustuksella

Uruguayn metsäasioista vastaava viranomainen on myöntänyt UPM:lle YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tunnustuksen esimerkillisestä metsänhoidosta. Tunnustus luovutettiin kestävää metsänhoitoa edistävän kansallisen työryhmän kokouksessa. Tunnustusta varten paikallinen asiantuntijapaneeli perehtyi yhtiön tuotantoketjuun analysoimalla sen eri vaiheet perusteellisesti. Asiantuntijapaneeli koostui maatalouden tutkimuslaitos INIA:n, Uruguayn Tasavallan yliopiston maataloustiedekunnan ja maataloustieteiden tiedekunnan asiantuntijoista, jotka arvioivat metsätalouden neljää eri ulottuvuutta: • Sosiaalinen: vaikutukset…