Luomua valtion metsissä: Uusia sertifioituja keruualueita Pohjois-Karjalaan ja Pirkanmaalle

Korvasieni, kuvaaja Aku Ahlholm. Metsähallituksen ensimmäiset Etelä-Suomen metsätalousalueelle sijoittuvat luomukeruualueet perustettiin viime kesänä Pohjois-Karjalaan ja Pirkanmaalle. ”Metsähallituksen talouskäytössä olevat monikäyttömetsät soveltuvat puuntuotannon lisäksi myös monien muiden elinkeinojen harjoittamiseen”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n maankäyttöpäällikkö Antti Maukonen toteaa. Metsähallituksen metsätalousalueita on liitetty luomuvalvontaan niin sanotulla selvittäjämallilla, jossa selvittäjä hoitaa valvontaan liittyvät tehtävät metsänomistajan puolesta. Tällä hetkellä laajojen alueiden selvityksistä vastaa…

Lesnaja Industrija Ijun: Venäjän metsäteollisuus kärsii korkeista kuljetuskustannuksista

Kuljetuskustannusten osuus venäläisten metsätuotteiden hinnasta on 30–60 prosenttia, todetaan Lesnaja Industrija -lehden artikkelissa. Suuret kuljetuskustannukset vähentävät yritysten kilpailukykyä länsimaisiin kilpailijoihin verrattuna. Voisi olettaa, että Venäjällä on maantieteellinen etulyöntiasema esimerkiksi Kiinan sahatavaramarkkinoilla, mutta todellisuudessa Russ Taylorin mukaan (International Wood Markets) kuutiometrikohtainen rautatierahti Siperiasta on 60 dollaria (44 euroa) kalliimpi kuin laivarahti Kanadasta tai Amerikasta. Paul Herbertin…

Metsätalouden tukijärjestelmä uudistuu

Kestävän metsätalouden Kemera-tukijärjestelmä vuodelta 1996 on tarkoitus korvata uudella järjestelmällä. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen asiasta. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki tulee voimaan sen jälkeen kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt ja aikaisintaan 1.7.2015. Laki on voimassa vuoden 2020 loppuun. Uusi tukijärjestelmä vastaa pääosin nykyistä. Tukea myönnetään taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, juurikäävän torjuntaan, suometsän hoitoon,…

Arvometsä tuo uuden vaihtoehdon tuottavaan metsänhoitoon

Suomessa metsiä on vuosikymmenet hoidettu avohakkuilla ja sen jälkeen on investoitu raskaasti uuden taimikon istutukseen ja hoitoon. Metsien omistajat on velvoitettu lakisääteisesti kuulumaan Metsänhoitoyhdistyksiin, jotka ovat tätä viljelylinjaa uskollisesti toteuttaneet. Vaihtoehdot ovat olleet vähissä. Tilanne ja lainsäädäntö on nyt muuttunut. Metsänhoitoyhdistyksiin ei enää tarvitse kuulua ja metsänomistaja voi itse harkita myös tuottavampia metsänhoitotapoja. Uusi valtakunnallinen…