Kestävän Metsätalouden Yhdistys aloitti toimintansa alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana

Alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana toimiva Kestävän Metsätalouden Yhdistys aloitti toimintansa joulukuussa 2014. Sen haltuun siirtyivät aiemmin metsänomistajien liitoille kuuluneet alueelliset PEFC-ryhmäsertifikaatit, jotka ovat voimassa keskeytyksettä. Myös alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat jatkavat toimintaansa. Kestävän Metsätalouden Yhdistys vastaa PEFC-standardien noudattamisesta, vuosittain tehtävien auditointien organisoinnista ja muista sertifikaatin haltijalle kuuluvista tehtävistä. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu myös PEFC-sertifioinnin tunnettuuden edistäminen. Yhdistyksen perustajia ovat…

MTK, Metsäteollisuus ja Suomen Sahat ovat perustaneet yhteisen yhdistyksen PEFC-metsäsertifioinnin toteuttamiseen

MTK ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen Sahat ry ovat perustaneet Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n. Yhdistys toimii jatkossa alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana Suomessa. Alueellinen ryhmäsertifiointi on laadukas ja kustannustehokas tapa hoitaa markkinoiden kannalta tärkeää metsien sertifiointia. Sertifikaatin haltijan tehtävänä on varmistaa standardin kriteeristön noudattaminen. Lisäksi Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry lisää osaltaan PEFC –sertifioinnin tunnettuutta Suomessa. Nykyisten PEFC-sertifikaattien…