FSC:n kontrolloidun puun hankinnan käytännöissä muutoksia

FSC:n kontrolloidun puun riskinarviointiin perustuvat muutokset puunhankinnan käytännöissä astuivat voimaan 27.5.2019. Kontrolloidun puun hankinta perustuu metsien käyttöön liittyvien riskien arviointiin ja mahdollisten riskien minimointiin. Suomen metsätalous täyttää pääosin FSC:n edellyttämät vaatimukset. – Kontrolloidun puun hankinnan kriteerit ovat kansainvälisesti samat kaikkialla. Suomessa täytämme kriteerit erinomaisesti muun muassa puun alkuperän tuntemisessa, laillisuudessa ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Metsän muuttaminen…

Jo yli 100 000 hehtaaria yksityismetsiä UPM:n FSC®-ryhmässä

UPM:n yksityisille metsänomistajille suunnattu FSC®-ryhmäsertifikaatti on ylittänyt 100 000 hehtaarin rajapyykin. UPM on tarjonnut FSC-sertifiointipalvelua metsänomistaja-asiakkailleen vuodesta 2012. Yksityiselle metsänomistajalle UPM:n FSC-ryhmäsertifikaatti (FSC® C109750) tarjoaa luotettavan ja kansainvälisesti tunnetun tavan osoittaa, että hänen metsäänsä hoidetaan vastuullisesti ja viimeisimmän tiedon mukaisesti. FSC-sertifiointi soveltuu parhaiten keskikokoisille ja sitä suuremmille metsätiloille, jolloin metsänomistaja saa täyden hyödyn ryhmäsertifikaatin tuomista…

PEFC-sertifioinnilla kestävyyttä metsiin jo viidentoista vuoden ajan

  AUVO KAIVOLA, Pääsihteeri, PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry Metsät ovat osa elävää luontoa ja ne tuottavat edellytyksiä ihmisten hyvinvointiin. Metsäelinympäristöjen monimuotoisuus ja toimintakyvyn säilyminen ovat edellytys metsien tarjoamille moninaisille palveluille ja tuotteille. Tästä syystä metsien hoidon ja käytön kestävyys on koko suomalaista yhteiskuntaa ja maailmanlaajuisesti kaikkia koskeva asia. Pitkällä tähtäimellä metsien kestävä hoito on…

UPM edistää FSC-metsäsertifiointia Suomessa

UPM isännöi tänään kansainvälisen metsäsertifiointijärjestön FSC:n pääjohtaja Kim Carstensenin vierailua yhdessä FSC Suomen kanssa. FSC (Forest Stewardship Council) edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa. FSC-sertifikaatti puolestaan kertoo kuluttajalle, että tuotteessa käytetty puu on peräisin vastuullisista lähteistä. UPM toimii aktiivisessa yhteistyössä sekä kansainvälisen että FSC Suomen kanssa edistääkseen FSC-sertifioidun puun määrää tuotannossaan…

Tornator Oyj sai metsilleen FSC®-sertifikaatin

Metsäyhtiö Tornator on saanut Suomessa omistamilleen metsille FSC (Forest Stewardship Council®) -sertifikaatin. Metsänhoidon sertifikaatti kattaa yhtiön kaikki Suomen metsät, joiden kokonaispinta-ala on noin 600 000 hehtaaria. Yhtiön metsät ovat jo aiemmin sertifioitu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) -standardin mukaisesti. “Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tornatorille FSC-sertifiointi on yksi keino varmistaa puun kysyntä myös…