Moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia: kiinnostus alaa kohtaan on yhä sukupuolittunutta

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten käsityksiä metsäalan tulevaisuudesta. Tutkimukseen vastasi reilut 400 17-18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.  Moni nuori liittää metsäalaan maskuliinisia ja perinteisiä mielikuvia. Kaikki alaan liittyvät fyysiset työt eivät myöskään houkuttele nuoria osaajia. Nuorten käsityksiä metsäalan tulevaisuudesta selvitettiin osana LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston Metsäalan osaaminen, uudistuminen ja houkuttelevuus tulevaisuudessa -tutkimusta. Tutkimuksen osana toteutettiin kysely, jonka…

Koneellisen kuusen istutuksen ajankohdan vaikutus taimien alkukehitykseen

Tutkimuksen aineiston perusteella koneellinen kuusen syysistutus tuottaa paremman tuloksen kuin kevät- ja kesäistutukset. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että koneellinen kuusen istutus onnistuu koko sulan maan ajan. Keskikesällä istutetut taimet kärsivät kuitenkin helposti kuivuudesta. Syksyllä istutettujen taimien kuolleisuus kuitenkin kasvaa jonkin verran kevät- ja kesäistutukseen verrattuna. Opinnäytetyössä tutkitaan koneistutettujen kuusentaimien alkukehitystä. Työssä verrataan kesä- ja syysistutettujen…

Metsämiesten Säätiöltä 1,4 miljoonaa euroa apurahoja

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,4 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2015. Rahoituksen pääpaino on metsäalan tulevaisuuden vahvistamisessa. Valtaosa rahoituksesta, lähes 80 %, on suunnattu alan osaamiskapasiteetin kasvattamiseen ja alalla työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Metsämiesten Säätiö haluaa apurahapäätöksessään painottaa, että osaava ja motivoitunut ihminen on alan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä. Apurahat kohdentuvat Säätiön rahoitusstrategian eri painopistealueille…

ILPO TIKKANEN JATKAA METSÄMIESTEN SÄÄTIÖN PUHEENJOHTAJANA

Metsämiesten Säätiön hallitus valitsi syyskokouksessaan 28.11.2014 metsänhoitaja, MMM, VTM Ilpo Tikkasen jatkamaan Säätiön hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain. Tikkanen on toiminut tässä tehtävässä vuodesta 2011 lähtien.Säätiön arvopaperisijoituksista vastaavana sijoitustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa hallituksen jäsen, talousneuvos Simo-Pekka Helander.