Metsä Groupin Rauman sahahanke sai rakennusluvan

Metsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on käynnissä hankesuunnittelu mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelle. Rauman kaupunki on myöntänyt rakennusluvan Metsä Fibrelle sahan rakentamiselle. Rauman sahahankkeessa on käynnissä hankesuunnitteluvaihe, joka sisältää esisuunnittelun, ympäristölupaprosessin, aiesopimukset päälaitteista ja projektin investointiesityksen. ”Hankesuunnittelu etenee aikataulussaan. Rauman kaupunki myönsi rakennusluvan tällä viikolla ja sahan ympäristölupahakemus on käsittelyssä. Tarkoituksena on valmistella investointiesitys niin, että…

Metsä Fibre käynnistää yhteensä noin 1,7 miljardin euron investointien hankesuunnittelun

Metsä Group Rauma havainnekuva Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa hankesuunnittelun uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin ja uuden mäntysahan rakentamiseksi Raumalle. Toteutuessaan näiden investointien arvo olisi kokonaisuudessaan noin 1,7 miljardia euroa vuosina 2020–2023. Kemin ja Rauman investointien seurauksena Suomeen syntyisi vuositasolla noin 0,6 miljardin euron positiiviset tulovaikutukset, 0,7 miljardin euron viennin lisäys sekä noin 2 000 henkilötyövuoden…

Yli miljoona sellutonnia tuottanut Metsä Groupin biotuotetehdas on saavuttanut täyden tuotantokapasiteetin

Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on saavuttanut täyden nimellistuotantokapasiteetin suunnitellusti elokuussa 2018. Sen myötä Metsä Group on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja. Biotuotetehtaan miljoonas sellutonni valmistui 8.8.2018. Biotuotetehdas käynnistettiin aikataulussaan ja budjetissaan 15.8.2017, ja käynnistämisvaihe eteni tavoitekäyrän mukaisesti. Biotuotetehdas tuottaa vuodessa 1,3 miljoonaa tonnia korkealaatuista havu- ja koivusellua sekä muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä ja…

Metsä Groupin Puutuoteteollisuus käynnistää 100 miljoonan euron investointiohjelman

Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaava Metsä Wood käynnistää vaneri- ja Kerto® LVL -toimintojen investointiohjelman osana teollisen tehokkuuden strategiaansa. Vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä toteutettavaksi suunnitellun ohjelman ansiosta yhtiö pystyy yhä paremmin vastaamaan kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään sekä parantamaan kilpailukykyään. Ohjelmaan sisältyy yhteensä noin 100 miljoonan euron investoinnit Suomeen ja Viroon. Äänekoskelle Metsä Groupin sellu- ja kartonkiteollisuuden tehdasalueelle…

Metsä Groupilla merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan Metsä Group on Suomen neljänneksi merkittävin yritys arvonlisäyksen kannalta, kun mukaan luetaan suorat vaikutukset ja ostojen kautta syntyvät kerrannaisvaikutukset. Suomen suuryrityksillä on merkittävä vaikutus maan kokonaistuotantoon ja talouskasvuun, sillä vuonna 2015 kymmenen suurinta yritystä tuottivat yhteensä 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Osana selvitystään Etla tutki Metsä Groupin Äänekoskelle rakentaman biotuotetehtaan liikevaihto-, arvonlisä-…

Metsä Group toimittaa liki 30 miljoonaa tainta metsänomistajille

Kuvaaja: Kimmo Syväri / All about everything Metsä Groupin toimittamat metsäpuiden taimet ovat kotimaisia puulajeja, joita käyttämällä turvataan suomalaisen metsäluonnon säilyminen. Metsäpuiden taimien istutus on Etelä-Suomessa kovassa vauhdissa. Metsä Group toimittaa Suomessa metsänomistajille liki 30 miljoonaa metsäpuiden tainta. ”Kaikki taimet tulevat kotimaisilta taimitarhoilta”, kertoo resurssipäällikkö Esa Poikelispää. Metsä Groupin toimittamat taimet ovat kotimaisia puulajeja. Käyttämällä kotimaisia…

Metsä Group sopeuttaa tuotantoaan kuusisahoilla Suomessa

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää yhteistoimintaneuvottelut sopeuttaakseen tuotantoaan kuusisahoilla Suomessa. Sahatavaramarkkinalla vallitseva ylitarjonta ja hintakilpailu ovat johtaneet suomalaisen sahatavaran heikkoon hintakehitykseen. Metsä Wood suunnittelee lomauttavansa Vilppulan ja Rengon sahojen koko henkilöstön enintään kolmeksi viikoksi. Yhteistoimintaneuvottelujen odotetaan päättyvän elokuun aikana ja mahdolliset rajoitukset toteutetaan pääsääntöisesti marraskuun 2015 loppuun mennessä. Markkinatilanne myös mäntysahatavaran osalta on…

Metsä Group aikoo divestoida Metsä Woodin sahatavaran jalostusyksikön Ranskassa mutares AG:lle

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta ja mutares ovat alustavasti sopineet Metsä Wood France SAS:n koko osakepääoman myynnistä. mutares on toimittanut Metsäliitto Osuuskunnalle sitovan ostotarjouksen, ja seuraavaksi suunniteltu kauppa käsitellään Ranskan lain mukaisessa yhteistoimintaprosessissa henkilöstön edustajien kanssa. Suunnitellun transaktion toteutuessa Metsä Wood lopettaa jalostus- ja jakelutoimintansa Ranskassa ja Honfleurin ja Boullevillen yksiköiden koko henkilöstö, yhteensä 115…

Metsä Group myy pylväsjalostusliiketoimintansa ScanPole Ltd:lle

Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta on sopinut 31.12.2014 päivätyllä kaupalla Metsä Woodin Isossa-Britanniassa toimivan pylväsliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiö Burt Boulton & Haywood Ltd:n (BBH) koko osakekannan myymisestä ScanPole Ltd:lle, joka on Iivari Mononen Oy:n tytäryhtiö. BBH:n koko henkilöstö, yhteensä 29 henkilöä, siirtyy kaupassa vanhoina työntekijöinä ostajan palvelukseen. Kaupan myötä Metsä Wood luopuu kokonaan pylväiden jalostuksesta ja…