PTT ennustaa metsäteollisuuden viennille selvää kasvua

Metsäteollisuuden lisääntyvä puunkäyttö on nostanut hakkuita ja varsinkin puukauppoja jo viime vuosina. Tänä ja ensi vuonna kuitupuun käyttö nousee selvästi Äänekosken biotuotetehtaan käynnistyessä. Puukaupat ja hakkuut lisääntyvät edelleen. Kysynnän kasvu heijastuu nousevina puun hintoina. Runsas tarjonta kuitenkin lieventää mäntykuidun hinnan kehitystä. Tukkimarkkinoilla on vaarana ylikuumeneminen, joka laskisi sahateollisuuden kannattavuutta. Puun käytön lisäys pohjautuu kotimaiseen puuhun…

PTT: Metsänkasvatusmenetelmien paremmuutta ei voi ratkaista

Uuden metsälain myötä metsänomistajien vaihtoehdot metsänkasvatuksessa ovat lisääntyneet. Pellervon taloustutkimus ja Suomen Metsäyhdistys ovat selvittäneet Suomen Metsäsäätiön rahoituksella, miten tasa- ja eri-ikäiskasvatuksen taloudellista kannattavuutta voidaan aiempien tutkimusten perusteella verrata ja miksi tutkimukset ovat päätyneet ristiriitaisiin tuloksiin. Metsänomistajan tavoitteet ja metsikön ominaisuudet määrittelevät reunaehdot taloudellisesti soveltuvimmalle metsänkasvatusmenetelmälle. Laskelmissa eri tekijät vaikuttavat kasvatusmenetelmien talouteen eri voimakkuuksilla ja…