TAPIO: Happamien sulfaattimaiden huomioiminen metsätaloudessa

Uusi raportti happamien sulfaattimaiden huomioimisesta metsätaloudessa Tapion vetämässä vesien- ja merenhoidon kärkihankkeessa selvitetään puuntuhkan käyttöä ennaltaehkäisemään happamien sulfaattimaiden aiheuttamia haittoja metsänuudistamisen ja maanmuokkauksen yhteydessä. Hankkeessa on julkaistu uusi raportti Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) karttapalvelun hyödyntämisestä happamien sulfaattimaiden paikallistamisessa käytännön metsätalouden tarpeisiin. Happamilla sulfaattimailla maan kaivua edellyttävät metsätaloustoimenpiteet voivat heikentää sekä metsänuudistamisen tulosta että vastaanottavien vesistöjen tilaa….

Tapion kultainen metsämerkki Juha Marttilalle merkittävistä ansioista metsäbiotalouden edistämisessä

Tapio on myöntänyt Kultaisen metsämerkin MTK:n puheenjohtajalle Juha Marttilalle. Tapion johtokunnan myöntämä huomionosoitus suunnattiin erityisesti ansioitumisesta metsäbiotalouden kehittämisessä ja alan yhteiskunnallisen näkyvyyden vahvistamisessa. Tunnustuksen luovutti valtakunnallisten metsänhoitoyhdistyspäivien yhteydessä Tampereella 26.1.2015 Tapion toimitusjohtaja Ritva Toivonen. – Juha Marttila on luottamustehtäviensä ja muun kansallisen ja kansainvälisen toimintansa kautta sekä henkilökohtaisen sitoutumisensa osoittaen aktiivisesti ja merkittävästi kehittänyt metsäbiotalouden…