Metsätalouden kannattavuus parani edelleen 2018

Yksityismetsätalouden liiketulos suuralueittain 1991–2018. Vuonna 2018 oli maailmantaloudessa suhdannehuippu, mikä näkyi metsäteollisuustuotteiden hyvänä menekkinä. Puun kysyntä kasvatti hakkuut ennätyssuuriksi ja samalla puun hinnat nousivat. Teollisuuspuun hakkuut yksityismetsistä lisääntyivät edellisvuodesta 12 prosenttia ja pystykauppahinnat nousivat reaalisesti havutukilla noin 10 prosenttia ja kuitupuulla noin 9 prosenttia (rahanarvon muutos: elinkustannusindeksi). Yksityismetsätalouden liiketulos parani 157 euroon hehtaarilta, lähes neljänneksen…