Kestävä metsänhoito: Mepit haluavat estää metsäkatoa

Metsien kestävä hoito ja suojeleminen on keskeistä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lue, miten parlamentti haluaa edistää metsien hyvinvointia. Parlamentti on äänestänyt mietinnöistä, joissa se vaatii komissiolta toimia kestävän metsänhoidon edistämiseksi EU:ssa sekä metsien suojelemiseksi unionin ulkopuolella poistamalla metsäkatoa aiheuttavat tuotteet EU-markkinoilta. Äänestykset liittyvät komissiolta alkuvuodesta 2021 odotettavaan metsästrategiaan. Mietinnöissä painotetaan, että kestävä metsänhoito ja metsäkadon estäminen ovat yhteydessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Pellolta pöytään…