Puun ostajien hölmöilyille ei varaa jatkossa

MTK:n metsävaltuuskunta kokoontuu parhaillaan Espoon Hanasaaressa. Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti avauspuheenvuorossaan markkinalähtöisyyden merkitystä puun käyttöä lisäävien investointien saamisessa. Maa- ja metsätalousministeriön konsulttiyhtiö Pöyryllä teettämän selvityksen mukaan puuta riittää kaikkiin toteutusvaiheessa ja suunnitteilla oleviin investointeihin. – Eiköhän tämä selvitys ole piste valitusvirrelle puun riittävyydestä, totesi Tiirola. Tiirola jakoi sapiskaa tämän syksyn puumarkkinailmapiiristä: samaan aikaan kun…

Metsät puskevat puuta ennätystahtiin ja tuottavat yhteiskunnalle valtavasti hyötyä

Kun Suomi lomailee, metsät tekevät työtä. Runkopuun määrä metsissämme kasvaa kesäkuukausina lähes miljoonalla kuutiometrillä joka päivä. Miljoonasta kuutiometristä puuta voidaan esimerkiksi tehdä 12 miljoonalle ihmiselle vuoden pehmopaperit. Suomen asuntorakentamiseen tarvittu puumäärä kasvaa myös helposti vuorokaudessa. Lisäksi miljoonasta kuutiometristä puusta voidaan valmistaa liikennepolttoainetta yli miljardin kilometrin autoilua varten. Näihin tuotteisiin ja palveluihin tuotetulle puulle on markkinat…

Metsänhoitotöihin vauhtia

– Puunkäytön lisäystavoitteet seuraaville vuosikymmenille ovat kovat. Vain metsien hyvään hoitoon panostamalla ne voidaan kestävästi saavuttaa, totesi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola MHY Keski-Suomen Metsätaitokisoissa Keuruulla ja patisti metsänomistajia metsänhoitotöihin. Sipilän hallituksen ohjelmassa metsäsektori nähdään vahvana kasvun alana. Siinä on metsänomistajien näkökulmasta erinomaisia kirjauksia. – Puumarkkinoiden toimivuutta edistävät metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin ja tilakoon kasvattamiseen kannustavat verokirjaukset…

Puun käyttö pitää nostaa 100 miljoonaan kuutiometriin

Tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksien turvaaminen edellyttää, että puun käyttöä ja hakkuita pitää jo lyhyellä aikavälillä rajusti kasvattaa, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen viimeisessä syyskokouksessa Tampereella 9.12.2014. – Metsäpolitiikassa viime vuosina valtavirtana ollut puun käytön edistäminen uhkaa vesittyä puun energiakäytölle kaavailtuihin rajoituksiin. Puumarkkinoita ei pidä sekoittaa esitetyn kaltaisilla byrokraattisilla himmeleillä. Pidän täysin järjettöminä suunnitelmia ryhtyä…

MTK, Metsäteollisuus ja Suomen Sahat ovat perustaneet yhteisen yhdistyksen PEFC-metsäsertifioinnin toteuttamiseen

MTK ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen Sahat ry ovat perustaneet Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n. Yhdistys toimii jatkossa alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana Suomessa. Alueellinen ryhmäsertifiointi on laadukas ja kustannustehokas tapa hoitaa markkinoiden kannalta tärkeää metsien sertifiointia. Sertifikaatin haltijan tehtävänä on varmistaa standardin kriteeristön noudattaminen. Lisäksi Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry lisää osaltaan PEFC –sertifioinnin tunnettuutta Suomessa. Nykyisten PEFC-sertifikaattien…

Puu ei markkinoille ihmettelemällä ilmesty

Keskustelu puumarkkinoiden toimivuudesta on tosiasioiden näkövinkkelistä koomista: Metsäteollisuus on huolissaan puun tarjonnasta, mutta puukaupallisten palveluiden markkinointi metsänomistajille on vähäisempää kuin koskaan. Järjetön yhtälö, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Puumarkkinoihin pätevät täsmälleen samat lainalaisuudet kuin kaikkiin muihinkin markkinoihin. Puu ei tule markkinoille itsekseen. Puumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi julkisuudessa on esitetty mitä ihmeellisimpiä malleja ja ajatuksia. Samanaikaisesti on…

Vientimarkkinoista uutta puhtia Pohjois-Suomen metsätaloudelle

– Vaikka kokonaisuutena puumarkkinat ovat toimineet erinomaisesti, Pohjois-Suomessa tilanne on jatkunut vaikeana. Jos kotimaisia investointeja ei saada, täytyy vakavasti alkaa etsimään vientimahdollisuuksia, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomen syyskokouksessa Oulussa 20.12. Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen heikoin tilanne metsien käytön ja kasvun suhteessa. Metsät kasvavat eniten suhteessa jalostuskapasiteettiin. Puuraaka-aineen käyttöä voitaisiin kestävästi lisätä melkein puolella…

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: Metsätalous on yrittäjyyttä

Suomessa on noin 300 000 yritystä. Niiden määrän voisi tuplata helposti. Metsänomistajia kohdellaan nyt kuin pääomasijoittajia, vaikka suurelle osalle metsänomistus ja metsätalous ovat kuitenkin elinkeino, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen syyskokouksessa Ikaalisissa 5.12. – Valtiovaltakin on huomannut yrittäjämäisen metsätalouden tarpeellisuuden kun heille on siitä riittävän ponnekkaasti muistuteltu. Luonnosvaiheessa olevassa hallituksen metsäpoliittisessa selonteossa…

MTK:n metsävaltuuskunta: Jäitä hattuun puumarkkinoilla

Puukauppa on käynyt tänä vuonna hyvin. Markkinahakkuita on tehty lähes ennätysvilkkaasti ja puun kysyntä on ollut hyvää. Metsäteollisuuden markkinat näyttävät vetävän, joten äkkiliikkeisiin ei puun ostajilla pitäisi olla tarvetta, heristeli puheenjohtaja Mikko Tiirola sormeaan Metsäteollisuuden suuntaan metsävaltuuskunnan kokouksen avauksessa. – Varmin tapa tyrehdyttää puukauppa on ryhtyä valikoivaan ostoon. Valitettavasti merkkejä ostoaktiivisuuden voimakkaasta hiipumisesta on näkyvissä…

Metsäteollisuus ry ja MTK: EU:n uuden metsästrategian parannettava metsäsektorin kilpailukykyä

EU:n komissio on julkaissut uuden, koko metsäsektoria koskevan metsästrategian. Strategia korostaa metsien monipuolista ja kestävää käyttöä sekä koko metsäsektorin merkitystä biotalouden, kasvun ja työllisyyden edistäjänä. Päätäntävalta metsäpolitiikassa on jatkossakin jäsenmailla. Metsästrategia painottaa komission, jäsenmaiden ja sidosryhmien vahvaa yhteistyötä, jolla edistetään puun monipuolista käyttöä kestävänä, uusiutuvana sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisenä raaka-aineena. Strategia korostaa, että EU:n metsiin…