Metsäteollisuus ry ja MTK: EU:n uuden metsästrategian parannettava metsäsektorin kilpailukykyä

EU:n komissio on julkaissut uuden, koko metsäsektoria koskevan metsästrategian. Strategia korostaa metsien monipuolista ja kestävää käyttöä sekä koko metsäsektorin merkitystä biotalouden, kasvun ja työllisyyden edistäjänä. Päätäntävalta metsäpolitiikassa on jatkossakin jäsenmailla. Metsästrategia painottaa komission, jäsenmaiden ja sidosryhmien vahvaa yhteistyötä, jolla edistetään puun monipuolista käyttöä kestävänä, uusiutuvana sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisenä raaka-aineena. Strategia korostaa, että EU:n metsiin…

Uusiutuva metsäteollisuus: Pk-yrityksille uusia bisnesideoita biotaloudesta

Suomi elää metsästä – taas! –seminaari Imatralla 18.9.2013 Suomalainen metsä tarjoaa tulevaisuudessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden ympärille on rakentumassa monipuolinen yritysverkosto. Rakennemuutoksesta voivat hyötyä myös pienet ja keskisuuret yritykset, sillä kaikki liikeideat eivät sovellu kansainvälisille konserneille. Wirma Lappeenranta Oy:n koordinoiman Uusiutuva metsäteollisuus –osaamisklusterin valtakunnallinen seminaarikiertue rantautui Imatralle 18.9.2013. Sen tavoitteena oli kertoa alan yrityksille metsän ja…

Maa- ja metsätalousministeriö: Metsänhoitomaksu poistuu – metsäpalvelut tasapuoliseen kilpailuun

Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia metsänhoitoyhdistyslakiin. Tavoitteena on entistä kilpailukykyisempi ja kannattavampi metsäelinkeino sekä metsänomistajien valinnanvapaus yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa. “Metsäpalvelujen tarjoajille halutaan luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset. Muutos tuo toivottavasti myös uusia työpaikkoja metsänomistajille tarjottujen palveluiden parissa”, totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Lisäksi tavoitellaan entistä monipuolisempia metsäpalveluita, jotka lisäisivät metsänomistajien aktiivisuutta toteuttaa metsänhoitotöitä. Veroluonteisesta metsänhoitomaksusta luovuttaisiin. Sen…

Metsänhoitoyhdistyslaki hyväksytty hallituksessa – lain ripeä eteneminen koko metsäsektorin etu

Lakiuudistuksella luodaan kaikille toimijoille mahdollisuudet tasapuoliseen kilpailuun metsäpalvelumarkkinoilla. “On erinomaista, että koko metsäsektorille keskeinen lakiuudistus on nyt edennyt eduskuntakäsittelyyn. Lakiesitys on käsiteltävä nopeassa aikataulussa ja tiiviissä yhteistyössä metsäsektorin kanssa”, sanoo Tomi Salo, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja. Muutoksella vauhditetaan metsäpalvelumarkkinoiden kasvua sekä palveluiden monipuolistumista ja laadullista kehitystä. Uudistus hyödyttää eniten metsänomistajaa, joka voi ostaa palvelut sieltä, missä…

Taaleritehdas osti 1100 hehtaaria metsää UPM:ltä

» Taaleritehdas on ostanut UPM:ltä 1100 hehtaaria metsää » Yhteensä Taaleritehtaan omistuksessa on jo 8400 hehtaaria suomalaista metsää » Taaleritehtaan Metsä-rahasto tarjoaa sijoittajille täyden palvelun paketin metsäomistamiseen Taaleritehdas on ostanut tänään 18.9.2013 UPM:ltä hieman yli 1100 hehtaaria metsää. Ostetut kaksi metsäkiinteistöä sijaitsevat Savossa Tervon ja Juankosken kunnissa. Sopimus sisältää myös pitkäaikaisen puukauppa- ja metsähoitosopimuksen, joka…