Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,2 prosenttia syyskuussa

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,2 prosenttia vuoden 2012 syyskuusta vuoden 2013 syyskuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia ja hakkuukoneiden kustannukset 0,3 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja hakkurien 0,5 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2009–9/2013, %:   Metsäkoneiden kustannuksia kasvatti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten nousu vuoden aikana. Kustannuksia laski erityisesti polttoaineen…

Metsäalan Asiantuntijat ry: Metsähallituksessa vältytään irtisanomisilta

Metsähallituksen tukipalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 17. lokakuuta. Kesäkuun alkupuolelta saakka jatkuneiden maratonneuvottelujen lopputulos tyydyttää molempia osapuolia. Irtisanomisia ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Neuvottelut koskivat alkuvaiheessa Metsähallituksen tukipalveluissa 249 henkilötyövuotta ja irtisanomiset uhan alla oli 40 henkilöä. Metsähallituksen tukipalveluihin kuuluvat hankinta, henkilöstö, talous, sihteeri, toimisto, toimitila, kartta, tiedonhallinta, kiinteistötiedon hallinta, kehittäminen, laki, tietohallinto ja viestintä. Metsähallituksen…

Metsäenergian hintaseuranta verkkoon

Metsäkustannus on avannut metsäenergian hintaseurannan osoitteessa www.metsalehti.fi/metsaenergia. Seurantayksikkö on energiasisällön eli megawattitunnin eurohinta käyttöpaikan portilla. Seurantajakso on kuukausi. Palvelussa on kaksi hintaindeksiä, PIX Forest Biomass Finland ja PIX Pellet Nordic. Hintaindeksit toimittaa Foex Indexes Oy, joka on suomalainen, metsäteollisuustuotteiden hintaseurantaan erikoistunut yritys. Indeksien laskennassa käytettäviä hintoja kerätään sekä ostajilta että myyjiltä. PIX Forest Biomass Finland…

Puutuotteiden CE-merkinnästä tietoisku Kankaanpäässä

Rakennustuotteiden CE-merkinnän käyttöpakko astui voimaan heinäkuun alussa. Kankaanpäässä järjestetään tilaisuus, jossa osallistuja saa kattavan tietopaketin rakennustuotteiden CE-merkinnästä käytännön työssä. – Käyttöönotto on aiheuttanut jonkin verran epätietoisuutta alalla sekä mediassa. Käyttöpakkohan kattaa noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista Suomessa ja Euroopassa. Käyttöpakko on tuotteilla, joilla on niin sanottu hEN –standardi, kertoo Suomen Metsäkeskuksen projektipäällikkö Mikko Peltovirta RakPuuCe –hankkeesta. Peltovirta…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Sähköverkon vierimetsien tehokas hoito – vaihtoehto maakaapeloinnille?

Sähkönjakelun toimitusvarmuutta voidaan parantaa merkittävästi tehostamalla keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoitoa, selviää Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion vierimetsien hoitoa koskeneen projektin loppuraportista. Syksyllä 2012 alkaneessa projektissa kartoitettiin keinoja parantaa metsässä kulkevien tai niihin rajoittuvien keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuutta. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen käytetään maakaapelointia ja ilmajohtojen siirtämistä. Verrattuna näihin keinoihin on vierimetsien hoito nopeaa, tehokasta sekä kustannuksiltaan kohtuullista. Metsätalouden kehittämiskeskus…

Leena Paavilainen Metsäntutkimuslaitoksen johtoon

Ylijohtaja Hannu Raitio siirtyy virkavapaalle Metlan ylijohtajan tehtävästä hoitaakseen Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen projektinjohtajan tehtävää 1.11.2013 – 30.10.2014. Virkavapauden aikana ylijohtajan tehtävää hoitaa tutkimusjohtaja Leena Paavilainen. Ylijohtajan virka siirtyy Joensuuhun 1.1.2014 valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan. Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2015. Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastot yhdistyvät Luonnonvarakeskukseksi, josta…

Ensimmäiset EU:n puutavara-asetuksen valvontaorganisaatiot on hyväksytty

Euroopan komissio on hyväksynyt ensimmäiset puutavara-asetuksen mukaiset valvontaorganisaatiot. Luettelo valvontaorganisaatioista on julkaistu EU:n virallisen lehden C-sarjassa ja komission verkkosivuilla. Toistaiseksi komissio on hyväksynyt kaksi valvontaorganisaatiota, joista NEPCon tarjoaa palveluita koko EU:n alueella. Valvontaorganisaatioiden tehtävänä on avustaa puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia, niillä kauppaa käyviä ja metsänomistajia asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Tätä varten valvontaorganisaatiot laativat asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän,…

Metsäteollisuus ry: Puukauppa piristyi syyskuussa

Metsäteollisuus osti syyskuussa yksityismetsistä 3,1 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli lähes viidenneksen enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Puukustannukset ovat edelleen korkealla verrattuna kilpailijamaihin, ja se heikentää tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-syyskuussa 22,7 miljoonaa kuutiota puuta. Puukauppa on tänä vuonna käynyt määrällisesti aiempaa tasaisemmin, mutta kustannustaso on pysynyt korkealla. Tammi-syyskuun ostomäärä oli noin…