Metsänhoitajaliitto ry: Vuoden metsänhoitaja Timo Kukko rohkaisee näkemään ja kokemaan metsäluontoa

Timo Kukko Luontokeskus Haltian johtaja Timo Kukko on Vuoden metsänhoitaja. Hän on urallaan osallistunut viiden valtakunnallisen näyttelykeskuksen ja niiden näyttelyiden rakentamiseen. Itsensä museoalalle määrittävä metsänhoitaja pitää laaja-alaisia metsäopintoja hyvänä lähtökohtana uralleen. Yli kaksi vuosikymmentä luonnon virkistyskäytön ja museoiden parissa työskennellyt Vuoden metsänhoitaja Timo Kukko on rohkaissut tuhansia ihmisiä kokemaan ja näkemään luontoa. Timo Kukon viimeisin…

Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajaksi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen

Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 on valittu toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM-Kymmene Oyj:stä ja varapuheenjohtajiksi pääjohtaja Kari Jordan Metsä Groupista sekä toimitusjohtaja Jouko Karvinen Stora Enso Oyj:stä. Heidän lisäkseen työvaliokunnan uusiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Kalle Kantola, Haapajärven Ha-Sa Oy, Mill Director Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy sekä toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy. Työvaliokunnan jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Ville Kopra,…

Metsäteollisuuden koulukampanjakilpailun voitto Taavetin koululle Luumäelle

Metsäteollisuuden Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjaan liittyneen kilpailun voittajaluokat on palkittu tänään Metsämessuilla Helsingin Messukeskuksessa. Metsä Group, Stora Enso ja UPM jakoivat luokkaretkistipendirahaa voittajaluokille yhteensä 10 000 €. Voittajaksi nousi Luumäellä sijaitsevan Taavetin koulun työ “Persoonasta viis, metsään siis”. Lähes 200 metsäteollisuuden asiantuntijaa vieraili lokakuussa noin 300 9.-luokassa ympäri Suomea. Vierailujen aikana lanseerattiin Työ kasvaa puissa -kilpailu,…

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnan 30 miljoonan euron sahainvestointi valmistui Vilppulassa

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Woodin Vilppulan uudistettu saha vihittiin käyttöön tänään 18.11.2013. Noin 30 miljoonan euron investoinnilla sahalle rakennettiin uusi sahansyöttö, sahalinja ja tuorekäsittelylinjat. Uudistetun sahan hyötyjä ovat aiempaa parempi tuotantotehokkuus ja kyky vastata erilaisiin asiakastarpeisiin. Sahalinjan vihki käyttöön elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. ”Investointi on strategisesti tärkeä Metsä Groupille, sillä sen avulla voimme nostaa puuraaka-aineen jalostusarvon…

MTK:n metsävaltuuskunta: Jäitä hattuun puumarkkinoilla

Puukauppa on käynyt tänä vuonna hyvin. Markkinahakkuita on tehty lähes ennätysvilkkaasti ja puun kysyntä on ollut hyvää. Metsäteollisuuden markkinat näyttävät vetävän, joten äkkiliikkeisiin ei puun ostajilla pitäisi olla tarvetta, heristeli puheenjohtaja Mikko Tiirola sormeaan Metsäteollisuuden suuntaan metsävaltuuskunnan kokouksen avauksessa. – Varmin tapa tyrehdyttää puukauppa on ryhtyä valikoivaan ostoon. Valitettavasti merkkejä ostoaktiivisuuden voimakkaasta hiipumisesta on näkyvissä…

EY: Metsäteollisuuden uudet kasvumarkkinat ovat BRICien ulkopuolella

EY:n (aiemmin Ernst & Young) uuden metsäteollisuusraportin mukaan alan yritysten kannattaa uusia kasvumahdollisuuksia etsiessään katsoa BRIC-maitakin pidemmälle. Raportti tunnistaa kiinnostavimmiksi kasvumarkkinoiksi toimialalla seitsemän maata: Meksiko, Kolumbia, Etelä-Afrikka, Turkki, Thaimaa, Vietnam ja Indonesia. – BRIC-markkinoita on tutkittu pitkään ja monet yritykset toimivat jo niissä. Nämä seitsemän maata tarjoavat uusia mahdollisuuksia, mutta toistaiseksi harvalla yhtiöllä on teollista…

Metsäpoliittinen selonteko lähti lausunnoille

Metsillä on monia käyttömuotoja ja merkityksiä, mutta mitkä niistä nostetaan politiikan keskiöön? Tähän vastaa metsäpoliittinen selonteko, joka lähti lausunnoille 11.11. Selonteossa määritellään pitkän aikavälin tahtotila ja linjaukset metsiemme käytölle vuoteen 2050 asti. Työn laatii maa- ja metsätalousministeriö, mutta sen tekemisessä on mukana myös monia muita tahoja. Selontekoa varten on myös kuultu useita eri sidosryhmiä. Ehdotettu…

Puukaupan hyvä tahti jatkui lokakuussa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat lokakuussa yksityismetsistä 4,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli yli kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Epävarmuus puun saatavuudessa ja tukkipuun korkea kustannus heikentävät suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-lokakuussa 27,3 miljoonaa kuutiota puuta. Puukauppa on tänä vuonna käynyt määrällisesti aiempaa tasaisemmin, mutta kustannustaso on pysynyt korkealla. Tammi-lokakuun ostomäärä oli noin…

Metsäteollisuus tammi-syyskuu 2013: Metsäteollisuuden tuotantomäärät ja vienti kasvoivat hieman edellisvuodesta

Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat graafista paperia lukuun ottamatta tammi-syyskuussa. “Tuotantomäärien kasvusta huolimatta suomalainen metsäteollisuus on menettänyt kilpailuasemia muun muassa korkean kustannusrakenteensa vuoksi. Paino- ja kirjoituspapereiden tilanne jatkuu erityisen vaikeana, sillä paperituotteissa on ylikapasiteettia koko Euroopassa”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo. Tammi-elokuussa metsäteollisuuden vienti kasvoi lähes 2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  Viennin kasvu johtui pääasiassa…

Jussi Pesonen metsäsektorin puheenjohtajaksi Maailman kestävän kehityksen yritysneuvostoon

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on valittu metsäratkaisuihin keskittyvän ryhmän, Forest Solutions Groupin puheenjohtajaksi vuosiksi 2014–2016. Ryhmä on osa Maailman kestävän kehityksen yritysneuvosto World Business Council for Sustainable Developmentia (WBCSD). UPM on ollut WBCSD:n jäsen vuodesta 2012. Jussi Pesonen johtaa metsäratkaisuihin keskittyvää ryhmää yhdessä CMPC Forestal Mininco SA:n toimitusjohtaja Francisco Ruiz-Taglen kanssa. “Arvostamme UPM:n sitoutumista WBCSD:den…