Uudet metsänhoidon suositukset käyttöön tammikuussa 2014 – Metsänomistajan valintavaihtoehdot metsänkäsittelyssä lisääntyvät radikaalisti

Voimakkaasti uudistetut metsänhoidon suositukset tarjoavat merkittävästi aiempaa laajemmin vaihtoehtoja metsänkäsittelyyn vuoden 2014 alusta alkaen. Eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen sisällyttäminen metsänhoidon suosituksiin on historiallinen muutos. Metsänomistajalle on tarjolla myös tasaikäisrakenteisen metsän kasvatukseen aiempaa enemmän vaihtoehtoja, onpa tavoitteena erityisesti taloudellinen kannattavuus tai vaikkapa luonnonhoito. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtamaan suositusten uudistamistyöhön osallistui kymmeniä tahoja ja työ valmistui 11.12.2013. – Tapion…

Suomessa kehitettiin punaneulainen kuusi

Metsäntutkimuslaitos hakee kasvinjalostajanoikeuksia kuusen koristeelliselle erikoismuodolle, jonka lajikenimeksi on ehdotettu ’Punahilkka’. Kasvinjalostajanoikeudet antavat sen haltijalle mahdollisuuden päättää lajikkeen kaupallisesta käytöstä. Pysyviä Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksia ei ole yhdellekään kuusen (Picea abies (L.) Karst.) lajikkeella koko Euroopassa. ’Punahilkan’ uudet versot loistavat alkukesällä purppuranpunaisina ’Punahilkan’ uudet versot loistavat alkukesällä purppuranpunaisina. Valokuva: Teijo Nikkanen. ’Punahilkka’ on nimetty ulkomuotonsa perusteella. Sen…

Taaleritehtaalle 4500 hehtaaria lisää metsää UPM:ltä

Taaleritehdas on ostanut merkittävän kokoisella kertakaupalla UPM:ltä 4500 hehtaaria metsää Taaleritehtaan metsärahasto on kasvanut Suomen kymmenen suurimman metsänomistajan joukkoon, yhteensä Taaleritehtaan omistuksessa on jo yli 13 000 hehtaaria suomalaista metsää Taaleritehtaan Metsä-rahasto tarjoaa sijoittajille täyden palvelun paketin metsäomistamiseen Taaleritehdas on ostanut tänään 23.12.2013 UPM:ltä 4500  hehtaaria metsää. Metsäkiinteistöt sijaitsevat Joensuussa, Lieksassa, Kontiolahdella, Juuassa, Vieremällä ja…

Vientimarkkinoista uutta puhtia Pohjois-Suomen metsätaloudelle

– Vaikka kokonaisuutena puumarkkinat ovat toimineet erinomaisesti, Pohjois-Suomessa tilanne on jatkunut vaikeana. Jos kotimaisia investointeja ei saada, täytyy vakavasti alkaa etsimään vientimahdollisuuksia, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomen syyskokouksessa Oulussa 20.12. Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen heikoin tilanne metsien käytön ja kasvun suhteessa. Metsät kasvavat eniten suhteessa jalostuskapasiteettiin. Puuraaka-aineen käyttöä voitaisiin kestävästi lisätä melkein puolella…

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Tornator Oyj suojeli metsää Ruokolahdella

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY -keskus) on tehnyt Tornator Oyj:n esityksestä päätöksen yhtiön maalle perustettavasta yksityisestä luonnonsuojelualueesta. Tornatorin uusin suojelualue sijaitsee Ruokolahden kunnan Vehviälän kylässä. Perustetun Rautionhovin suojelualueen pinta-ala on 16,2 hehtaaria ja se suojellaan valtakunnallisen METSO-ohjelman puitteissa. METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden…

Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia marraskuussa

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia vuoden 2012 marraskuusta vuoden 2013 marraskuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset pysyivät ennallaan ja hakkuukoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja hakkurien 0,5 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2009–11/2013, % Metsäkoneiden kustannusten nousuun vaikutti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten kasvu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi etenkin…

Puuaineksesta puolet polttoon

Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2012. Paperiin ja kartonkiin sitoutui 20 prosenttia, sahatavaraan 11, puulevyihin 3 sekä vientimassoihin 7 prosenttia puuaineksesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen metsätilinpidon puun käyttötaseesta ja massataseesta. Puuaineksen sitoutuminen tuotteisiin vuosina 1990–2012   Polttoainekäytön suuri osuus johtuu pääasiassa metsäteollisuuden puuainesjäämien kuten kuoren ja jäteliemien poltosta. Polton osuutta on kasvattanut myös metsähakkeen…

Maa- ja metsätalousministeriö: Seija-myrskyn aiheuttamat metsätuhot arvioidaan

Seijanpäivän 13.12.2013 myrskytuulet ovat vaurioittaneet  ja kaataneet puita eri puolilla Suomea.  Kaikkein voimakkaimmat puuskat osuivat Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueelle sekä paikoin Keski-Suomeen, Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan. Myös suurin osa metsätuhoista esiintyy näillä alueilla. Tuulenkaadot ovat kuitenkin Eino-myrskyn tapaan pieninä puuryhminä laajalla, eikä laajamittaisia yhtenäisiä tuhoja ole todennäköisesti tapahtunut metsissä. Vahingoittuneiden puiden määrä on…

Metsä2013 -kokouksen suojelija on Joulupukki

Rovaniemellä tänään alkavan YK:n metsähuippukokouksen suojelija on Joulupukki. Euroopan Metsäviikon 2013 merkittävimpään yksittäiseen tapahtumaan,YK:n elintarvikejärjestö FAO:n Euroopan metsätalouskomission ja YK:n Euroopan talouskomissio UNECEn metsähuippukokoukseen osallistuu yhteensä noin 455 kansainvälistä asiantuntijaa ja korkean tason osallistujaa Euroopasta, Venäjältä, Keski-Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Kokouksen huippupuhujien joukossa ovat muun muassaUNECE:n pääsihteeri Sven Alkalaj ja FAO:n metsätalouskomission apulaispääjohtaja Eduardo Rojas. Maa-…

Eino-myrsky lisäsi hieman marraskuun puukauppaa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat marraskuussa yksityismetsistä 3,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli noin kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Marraskuisen Eino-myrskyn vaikutus näkyi etenkin Etelä-Savon ostomäärissä, mutta myrsky vaikutti puukauppaan myös Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Lounais-Suomen ja Rannikon alueyksiköiden alueilla. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-marraskuussa 30,8 miljoonaa kuutiota puuta. Tammi-marraskuun ostomäärä oli noin 16 prosenttia suurempi kuin vuoden…