Arvometsä tuo uuden vaihtoehdon tuottavaan metsänhoitoon

Suomessa metsiä on vuosikymmenet hoidettu avohakkuilla ja sen jälkeen on investoitu raskaasti uuden taimikon istutukseen ja hoitoon. Metsien omistajat on velvoitettu lakisääteisesti kuulumaan Metsänhoitoyhdistyksiin, jotka ovat tätä viljelylinjaa uskollisesti toteuttaneet. Vaihtoehdot ovat olleet vähissä. Tilanne ja lainsäädäntö on nyt muuttunut. Metsänhoitoyhdistyksiin ei enää tarvitse kuulua ja metsänomistaja voi itse harkita myös tuottavampia metsänhoitotapoja. Uusi valtakunnallinen…

Jyrki Kangas lopettaa Metsähallituksen pääjohtajana

Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja Arto Tiitisen mukaan Metsähallitus on kehittynyt merkittävästi Jyrki Kankaan seitsemän vuoden pääjohtajakaudella. ”Jyrkin johdolla Metsähallitus on tuplannut tuloutuksensa valtiolle ja nostanut liiketoiminnan tuloksensa aivan uudelle tasolle. Samaan aikaan on pystytty merkittävästi kohentamaan Metsähallituksen luontopalvelujen vaikuttavuutta ja turvaamaan niiden rahoitus. Kiitän Jyrkiä erinomaisesta työstä”, Arto Tiitinen toteaa. ”Metsähallitus on kehittynyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti”,…

Metsäteollisuus vuonna 2013: Tilanne Euroopan päämarkkinoilla jatkui haasteellisena – lisärasitteet kotimaassa rapauttavat kilpailukykyä

Talouden pitkä taantuma taittui loppuvuodesta, mutta kasvu jäi hitaaksi. Metsäteollisuuden tilanne jatkui haasteellisena päävientimarkkinoilla Euroopassa. Suomalainen metsäteollisuus on menettänyt kilpailuasemia muun muassa korkean kustannusrakenteensa vuoksi, kun tuotanto- ja työvoimakustannukset ovat nousseet kilpailijamaita nopeammin. Kotimaassa teollisuudelle suunnatut lisärasitteet heikentävät entisestään vientivetoisen metsäteollisuuden kilpailukykyä tulevina vuosina. Voimalaitosvero eli windfall-vero otetaan käyttöön vuonna 2014. Metsäteollisuuden merikuljetuksiin kohdentuva rikkidirektiivi…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Metsänhoidon suositukset nyt verkossa

Perusteellisesti uusitut Metsänhoidon suositukset on julkaistu www.metsanhoitosuositukset.fi -sivustolla. Suositukset esittelevät muun muassa niitä uusia metsänhoidon menetelmiä, joita vuodenvaihteessa voimaan tullut uudistettu metsälaki toi mukanaan. Myös perinteisiä menetelmiä, riskien hallintaa ja talousmetsien luonnonhoitoa on esitelty entistä monipuolisemmin. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johdolla laaditut metsänhoidon suositukset ovat vuosikymmenten ajan olleet suomalaisen metsänhoidon perusta. Metsänhoidon suositusten avulla metsänomistajat voivat harkita, millaisia…