Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Yleiskaavoitus halutaan yhdenmukaiseksi metsätalousmailla

Metsätalousmaiden yleiskaavoitusta halutaan yhdenmukaistaa. Yleiskaavoitusta käytetään yhä enemmän talousmetsien käytön ja hoidon ohjaukseen. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on aloittanut maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä kaavoittajien ja metsäalan toimijoiden yhteistyötä metsätalousmaan yleiskaavoituksessa. Hankkeessa selvitetään myös yleiskaavoituksen tietojen saatavuutta paikkatietoaineistoina. Yleiskaavoituksen tehtävänä on eri toimintojen yhteensovittaminen. Suomessa on vahvistettuna lähes 2 000 oikeusvaikutteista yleiskaavaa,…

:KEHYSRIIHI2014: Metsäteollisuus: Hallitus piti lähes täysin lupauksensa teollisuudelle

  Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Hallitus piti kehysriihessä kiinni vuoden takaisesta lupauksestaan välttää teollisuuden kustannusten ja säätelytaakan lisäämistä loppuvaalikauden aikana. “Metsäteollisuuden kilpailukyvyn kannalta oli merkittävää, että hallitus torjui yksiselitteisesti virkamiesesitykset teollisuuden sähköveron nostosta ja energiaintensiivisten yritysten energiaveroleikkurin heikentämisestä. On myös myönteistä, että vuodelle 2015 päätetystä turveveron korotuksesta luovuttiin”, sanoo Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja. Positiivista…

Luonnonperintösäätiö: Urjalan Metsänpeittoa jatketaan

  Kuva: Mikko Hovila Pentti Linkolan nimikkometsä Metsänpeitto sai lisää alaa, kun Luonnonperintösäätiö osti maaliskuussa sen luoteispuolelta 4,5 hehtaarin metsäkappaleen. Lähes 18-hehtaariseksi kasvanut Metsänpeitto on eteläsuomalaisittain harvinaisen lahopuustoinen metsä aivan Urjalan Laukeelan kyläkeskuksen tuntumassa, Huittisiin johtavan ns. Taikayöntien ja Lehmussuontien välissä. Metsänpeiton laajennukseen sisältyy kallionlakien karua männikköä, rinteillä mäntyvaltaista sekapuustoa ja notkossa rehevää, kuusikkoista lehtokorpea….

Metsänhoitajaliitto ry: Toimivaa ei kannata korjata Metsähallituksessa

Valtion metsä- ja maaomaisuutta hoitavassa Metsähallituksessa kuohuu. Maa- ja metsätalousministeriö ajaa Metsähallituksen metsätalouspuolen yhtiöittämistä. Metsänhoitajaliitto katsoo, että kaavailtu metsätalouden yhtiöittäminen rikkoo Metsähallituksen hyvää taloudellista tulosta ja merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä tuottavan synergisen kokonaisuuden. Nyt on lähdetty väkisin korjaamaan toimivaa konetta. Uudistuksen aikataulu on nopea, uuden yhtiön haluttaisiin aloittavan jo ensi vuoden alusta. Yhtiöittämishanke on saanut laajaa…

Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia helmikuussa

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,1 prosenttia vuoden 2013 helmikuusta vuoden 2014 helmikuuhun. Metsätraktoreiden kustannukset nousivat 0,3 prosenttia ja hakkuukoneiden kustannukset laskivat 0,1 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset nousivat 0,3 prosenttia ja hakkurien kustannukset laskivat 0,4 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2010–2/2014, %   Metsäkoneiden kustannusten nousuun vaikutti erityisesti työvoima- ja korkokustannusten kasvu vuoden aikana….

Puu ei markkinoille ihmettelemällä ilmesty

Keskustelu puumarkkinoiden toimivuudesta on tosiasioiden näkövinkkelistä koomista: Metsäteollisuus on huolissaan puun tarjonnasta, mutta puukaupallisten palveluiden markkinointi metsänomistajille on vähäisempää kuin koskaan. Järjetön yhtälö, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Puumarkkinoihin pätevät täsmälleen samat lainalaisuudet kuin kaikkiin muihinkin markkinoihin. Puu ei tule markkinoille itsekseen. Puumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi julkisuudessa on esitetty mitä ihmeellisimpiä malleja ja ajatuksia. Samanaikaisesti on…

Helmikuun rahoituskatsaus: Suomussalmelle havitellaan isoa puunjalostajaa, puutavaraterminaalia ja korkeampaa jalostusta

ELY-keskus hyväksyi helmikuussa rahoitettavaksi yhteensä 17 hanketta tai projektia. Myönnetyn rahoituksen yhteissumma oli 2 449 763 euroa. Euromääräisesti suurimman avustuksen, 863 420 euroa, sai kuhmolainen Oy CrossLam Ltd, joka on aloittanut ristiinlaminoitujen rakennuslevyjen (CLT) valmistuksen. Kuhmon kaupunki sai 282 450 euron avustuksen CLT-tehtaan tuotanto- ja varastotiloihin. Kuhmossa investoi myös Kaesan Kotileipomo Oy, joka sai tuotantolinjansa…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Riistaa suosivat metsänomistajat saavat metsänhoidon työoppaan

Uudet metsänhoidon suositukset sisältävät runsaasti ohjeita riistan suosimiseen metsänkäsittelyssä. Metsänhoidon suositusten riistapainotusta pohtinut työryhmä on julkaissut raporttinsa, johon on koottu uusin tutkimustieto sekä käytännön havainnot riistan huomioon ottamisesta metsätaloudessa. Niiden perusteella esitetään, mitä asioita riistapainotteisessa metsänhoidossa voidaan ottaa huomioon. Raportissa on otettu huomioon vuodenvaihteessa voimaan astuneen uuden metsälain tuomat mahdollisuudet ja rajoitukset metsänhoitoon. Tapio käynnistää…

Mamkin metsäopetus vastaa parhaiten työelämän tarpeisiin

Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden opetus on Suomen parasta. Asia käy ilmi valtakunnallisen metsäalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvityksestä, Mamkin metsätalousinsinöörit, jotka ovat valmistuneet Nikkarilasta vuosina 2000-2008, ovat tyytyväisimpiä suoritettuihin opintoihin työuran kannalta. Tämän lisäksi Mamkista valmistuneet ovat kokeneet opintojen vastanneen hyvin työelämän vaatimuksia. Selvityksessä oli mukana 7 suomenkielistä metsätalousinsinöörien koulutusta antavaa ammattikorkeakoulua. Oppilaitoskohtaiset erot olivat melko suuria. Keskimäärin…

Puukauppa kävi tammi-helmikuussa edellisvuosia vilkkaammin

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa yksityismetsistä 6,3 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli neljänneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Teollisuuden investoinnit nojaavat Suomessa yksityismetsien puun varaan. Investointien keskeisenä edellytyksenä on varmuus puun tasaisesta ja kustannuskilpailukykyisestä saatavuudesta pitkällä aikavälillä. Tammikuussa ostomäärä nousi 3,8 miljoonaan kuutioon, mutta hiipui helmikuussa 2,5 miljoonaan kuutioon. Eniten kasvoi kuusitukin ostomäärä. Tukkeja ostettiin yhteensä…