Koneyrittäjien Peltola: Kemera-tuissa haettava vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta

Kemera-tukien uudistamisesta on saatu työryhmäesitys, joka luo hyvän pohjan jatkovalmistelulle. Jatkossa tulee vielä käydä tarkemmin läpi tukien vaikuttavuutta, jotta järjestelmästä saadaan kustannustehokas, toteaa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola. Valtion tuet toimivat sekä metsänparannushankkeissa että energiapuun hankinnassa käynnistävänä voimana. Tukeen investoidut rahat saadaan toiminnan käynnistyttyä nopeasti takaisin valtion kassaan erilaisten verojen, kuten arvonlisäveron, polttoaineen valmisteveron ja tuloveron…

Mhy Siikalakeus on Vuoden metsänhoitoyhdistys

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus on valittu vuoden 2013 metsänhoitoyhdistykseksi. Valinnan tärkeimpinä perusteina olivat erityisen aktiivinen metsänomistajien palvelu ja yhdistyksen vahva asema alueensa metsänomistajien tukena puukaupassa. Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden nosti ylitse muiden erityisesti toiminnan positiivinen kehitys viime vuosina. Toimihenkilöiden yhteistyöhön on satsattu ja fuusiot saatu vietyä onnistuneesti läpi. Siikalakeus on ollut liiketoiminnassaan erittäin aktiivinen ja saanut vahvan aseman puukaupassa….

Puuliitto: Pohjoisen teollisuuden puuhuolto ja työllisyys turvattava

Vaikka suomalaisen elinkeinoelämän negatiivinen rakennemuutos ja työpaikkojen vähentyminen näyttää vaihteeksi painottuneen teollisuuden ja Puuliiton sopimusalojen sijaan palvelusektorille, eivät metsäteollisuuden tai metsäalan riskitekijät ole hävinneet mihinkään. – Valtiovallan on pidettävä erityinen huoli siitä, että etenkin ne alueet, joilla metsäteollisuudella on nykyisin merkittävä rooli, voivat rakentaa tulevaisuuttaan metsäteollisuuden pohjalta. Pohjoisen puun jalostaminen kotimaan ja kansainvälisille markkinoille myytäväksi…

Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Pystypuiden kaulaus nopeutti energiapuiden kuivumista nuoressa metsässä

  Tutkimusidean isä, projektipäällikkö Juha Viirimäki Metsäkeskuksesta kaulaa Energiapuun käytön lisääminen edellyttää erilaisia puun kuivatusratkaisuja, jotta hankintaa voidaan kehittää ja kustannuksia alentaa. Ähtärin Tuomarniemen opetusmetsän koealalla tutkittiin vuosina 2011 – 2013 kuorimaraudalla kaulattujen puiden pystyyn kuivatusta. Pioneeritutkimuksen tulokset olivat lupaavia. Tutkimuksessa todettiin, että pieniläpimittaisten pystypuiden kaulaaminen laski huomattavasti puuaineen kosteutta. Tutkimukset ovat uusia Suomen mittakaavassa….

Metlan ennakkotieto: Yksityismetsätalouden kantorahatulot nousivat selvästi vuonna 2013

Metsäntutkimuslaitoksen ennakkotietojen mukaan bruttokantorahatulot nousivat 12 prosenttia yli 1,9 miljardiin euroon yksityismetsien lisääntyneiden hakkuiden ansiosta. Yksityismetsien kantorahatulot lisääntyivät 16 prosenttia ja liiketulos nousi 96 euroon hehtaarilta.   Reaaliset bruttokantorahatulot 2001–2013 Bruttokantorahatulot nousivat reaalisesti 12 prosenttia edellisvuodesta, kun rahanarvon muutos tehtiin tukkuhintaindeksillä. Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot olivat 1,6 miljardia euroa (+16 %), ja metsäteollisuuden ja valtion yhteensä 0,31…

Metsäteollisuuden vientitulot kasvavat

Maailmantalouden kasvu ja talouden lievä elpyminen Euroopassa parantavat metsäteollisuuden näkymiä. Koko metsäteollisuuden vientitulot nousevat tänä ja ensi vuonna. Metsäteollisuuden sisällä kehityssuuntien eriytyminen jatkuu. Paperin tuotanto ja vienti vähenevät, mutta sahatavaran, sellun ja kartongin vienti kasvaa. Suomen metsäteollisuuden kannattavuus nousee hieman. Paperikoneiden sulkemiset jatkuvat, mutta kartongin tuotanto kasvaa Talouden lievästä elpymisestä huolimatta paperin tuotanto vähenee Suomessa…

PTT-ennuste – metsätalous 1/2014: Puukauppa ja hakkuut lähes ennätystahdissa yksityismetsissä

Viime vuotta leimasi puumarkkinoilla ja metsätaloudessa reipas ja toiveikas työntouhu. Metsäteollisuuden lopputuotteiden kohonneet hinnat mahdollistivat korotukset myös puun hinnassa. Tämän ja ensi vuoden aikana hyvä suhdanne jatkuu, jos maailmantalouteen liittyvät epävarmuudet eivät muuta kysynnän suotuisaa kehittymistä. Yksityismetsien pystykauppaleimikoissa hakkuut vilkkaina Metsäteollisuustuotteiden vahvat vientimarkkinat ovat kääntäneet myös puun käytön nousuun. Osa puun käytön lisäyksestä on katettu…

Tornator Oyj aikoo hakea FSC-sertifikaattia metsilleen Suomessa

Metsäyhtiö Tornator hakee FSC (Forest Stewardship Council) -sertifikaattia omistamilleen metsille Suomessa. Yhtiön metsät on jo sertifioitu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) -standardin mukaisesti, ja tarkoituksena on saada käyttöön jatkossa myös FSC-sertifikaatti. Hanke kattaa kaikki Tornatorin Suomessa sijaitsevat metsät, joiden kokonaispinta-ala on noin 595 000 hehtaaria. Tornator odottaa saavansa FSC-sertifikaatin vuoden 2015 alkupuolella, minkä…