Metsäteollisuuden päästöt vähentyneet merkittävästi

Metsäteollisuuden juuri julkaistut massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastot vuodelta 2013 kertovat hyvästä kehityksestä ympäristövastuun osalta. Metsäteollisuuden tavoite on vähentää päästöjä ja jätteitä entisestään sekä olla myös jatkossa johtava uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä. Tilastot osoittavat, että kehitys on tavoitteiden mukaista. Hyvä esimerkki on kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden määrä. Se väheni vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 23 prosenttia. Hyvän…