Metsä Group varautuu sopeuttamaan tuotantoaan Kertopuu- ja liimapuutehtailla

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää yhteistoimintaneuvottelut sopeuttaakseen tuotantoaan Kertopuutehtailla Punkaharjulla ja Lohjalla sekä Hartolan liimapuutehtaalla vastaamaan laskenutta kysyntää. Tänään annettu neuvotteluesitys koskee yhteensä noin 370 henkilöä. Rakentamisen pitkittynyt laskusuhdanne jatkuu voimakkaana sekä kotimaassa että Euroopassa, minkä johdosta Kertopuun ja liimapuun kysyntä on ennakoitua vaimeampaa. Yhteistoimintaneuvottelujen odotetaan päättyvän syyskuun aikana. Tuotannonrajoitukset pyritään minimoimaan, ja rajoitukset on…

OTSO METSÄPALVELUT IRTISANOO JA LOMAUTTAA HENKILÖSTÖÄÄN

OTSO Metsäpalvelut aloitti YT -neuvottelut kesäkuussa 2014. Neuvottelut päättyivät tiistaina 26.8.2014. Työnantaja esittää 10 toimihenkilön irtisanomista, kohdennettuja lomautuksia ja koko henkilöstön lomautusta loppuvuoden aikana kahdeksi viikoksi.  Toimenpiteiden perusteeksi työnantaja ilmoitti tuotannolliset ja taloudelliset syyt. – Metsäalan asiantuntijat pitävät toimenpiteitä kohtuuttomina ja toimenpiteiden kohdentamista vääränä, kertoo pääluottamusmies Heikki Nivala. – Esitetyt toimenpiteet vähentävät OTSO Metsäpalvelujen tuloja…

Puuliitto selvittää Päijänteen MHY:n irtisanomisten laillisuuden

Puuliitto aikoo selvittää Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen vastikään toteuttaman koko metsurityövoiman irtisanomisen laillisuuden. Yhdistys ilmoitti siirtyvänsä alihankintaan, ja irtisanoi 16 vakinaista metsuria, minkä lisäksi kolmen määräaikaisen metsurin työsuhteet päättyvät. – Irtisanomisten laillinen peruste näyttää kyseenalaiselta. Alihankintamalliin siirtymisen yhteydessä ei ole osoitettu minkäänlaisia säästöjä. Toisaalta kun töitä näyttää yhdistyksellä riittävän, eivät tuotannollisetkaan perusteet vaikuta vakuuttavilta. – Lisäksi voidaan…

Uusi opas innostaa hoitamaan metsäluontoa ja maisemaa

Maanomistajan hienot metsäiset luonto- ja maisemakohteet saadaan hyvin esille onnistuneella suunnittelulla ja toteutuksella. Uudesta oppaasta löytyy tietoa suositeltavista hoitotöistä ja siitä, miten töitä voi teettää ammattilaisilla. Opas on osa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ekosysteemipalvelut-verkoston toimintaa ja sen kirjoitustyöstä on vastannut Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Oppaassa tehdään tunnetuksi luonnon- ja maisemanhoidon töissä tarvittavaa osaamista ja kannustetaan teettämään töitä yrittäjillä….

Metsäteollisuus tammi-kesäkuu 2014: Kokonaistuotanto ja viennin arvo nousivat – biotaloudesta haetaan kasvua

Metsäteollisuuden viennin arvo nousi 1,6 prosenttia ja kokonaistuotanto oli hieman suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Euroopan talouden epävarmuus heijastuu metsäteollisuuden markkinoille. Vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen on välttämätöntä, jotta työllisyyttä ja hyvinvointia voidaan turvata. Teollisuus hakee uutta kasvua biotalouden markkinoista. Tästä ovat osoituksena metsäteollisuuden kaavailemat suurinvestoinnit Suomeen, joiden arvo on yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. “Metsäteollisuuden…

Puuliitto purki Metsä-Masterin saartouhan

Puuliitto on purkanut Metsä-Master ky:lle 17. kesäkuuta asetetun saartouhan. Osapuolten neuvottelut johtivat Puuliittoa tyydyttävään sopimukseen, jossa Metsä-Master sitoutuu noudattamaan Suomessa tekemissään ja teettämissään töissä voimassa olevaa metsäalan työehtosopimusta ja antamaan pyydettäessä tarvittavat selvitykset Puuliitolle. Sitä vastoin Metsä-Masterin kanssa samanaikaisesti asetettu Osaühing Balti Kvaliteetin saartouhka on edelleen voimassa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston osoittamat epäselvyydet ja ongelmat…