UPM Kaukaan saha valmistanut yli 17 miljoonaa sahatavarakuutiota

UPM Kaukaan saha Lappeenrannassa on tuottanut vuosina 1959­-2014 yhteensä 17 miljoonaa kuutiota mänty- ja kuusisahatavaraa. Sahan 17 000 000. sahatavarakuutio valmistui syyskuun puolivälissä ja se luovutettiin eilen hirsitalovalmistaja Honkarakenteelle. Honkarakenne on UPM Timberin merkittävä asiakas, jolle on toimitettu sahatavaraa Kaukaalta lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. UPM:n sahatavaraa käytetään Honkarakenteen hirsitalojen rakenteissa ja verhouksissa. ”UPM Kaukaan saha…

Lesnaja Industrija Ijun: Venäjän metsäteollisuus kärsii korkeista kuljetuskustannuksista

Kuljetuskustannusten osuus venäläisten metsätuotteiden hinnasta on 30–60 prosenttia, todetaan Lesnaja Industrija -lehden artikkelissa. Suuret kuljetuskustannukset vähentävät yritysten kilpailukykyä länsimaisiin kilpailijoihin verrattuna. Voisi olettaa, että Venäjällä on maantieteellinen etulyöntiasema esimerkiksi Kiinan sahatavaramarkkinoilla, mutta todellisuudessa Russ Taylorin mukaan (International Wood Markets) kuutiometrikohtainen rautatierahti Siperiasta on 60 dollaria (44 euroa) kalliimpi kuin laivarahti Kanadasta tai Amerikasta. Paul Herbertin…

Metsämessujen Tulevaisuuden torilla leivonnaisissakin on puuta

Metsämessujen uudella Tulevaisuuden tori -alueella esiteltäviä tuotteita ei voi uskoa puuksi, ellei itse näe ja koe. Metsäalan toimijat haluavat esitellä messuilla kävijöille, mihin kaikkeen puuta käytetään nyt ja tulevaisuudessa. Torilla esitellään mm. biopolttoaineella kulkeva puusta tehty henkilöauto, puupohjaisia vaatteita ja leivonnaisia sekä huulipunia ja hajuvesiä. Metsämessut järjestetään 7.–9.11. Messukeskuksessa. Uudella Tulevaisuuden torilla ovat mukana Metsä…

Maa- ja metsätalousministeriö: Metsien kestävä käyttö tuo Suomelle euroja ja hyvinvointia

Kansallinen metsästrategia 2025 kertoo metsäpolitiikan lyhyen aikavälin tavoitteet ja toimet. Strategia valmistellaan metsäalan toimijoiden yhteistyössä tämän vuoden kuluessa. Pohjana toimii keväällä hyväksytty valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko, josta löytyy metsäpolitiikan tavoitteet aina vuoteen 2050 saakka. – Metsäalalla on meneillään positiivinen vire. Se näkyy investoinneissa, jotka ovat suomalaisen biotalouden kehittymisen kannalta elintärkeitä, toteaa maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo. “Metsien kestävä…

Metsähallitus suojelee yli 50 miljoonan euron arvosta talousmetsiä

Metsähallitus siirtää yli 13 000 hehtaaria talousmetsiä suojelualueiksi. Kyseessä on suurin yksittäinen METSO-ohjelman suojelupäätös. Metsähallitus siirtää pysyvästi suojeluun 150 talousmetsäkohdetta. Kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on 14 780 hehtaaria, josta noin 1500 hehtaaria on muun muassa rajausten sisälle jääviä joutomaita ja vesiä. Pinta-ala vastaa noin Lahden kaupungin laajuista aluetta. Suurin osa alueista sijaitsee Oulu-Kuhmo -linjan eteläpuolella, mutta…

Metsänhoitajaliitto ry: Metsäkeskus säilytettävä vahvana osaajana myös maakunnallisesti

Metsänhoitajaliiton mielestä vahva asiantuntemus ja osaaminen tulee varmistaa myös maakunnallisesti uudistettaessa Suomen metsäkeskuksen organisaatiota. Biotaloudesta suunnitellaan Suomelle uuden taloudellisen nousun veturia. Metsäosaamiseen perustuvalla elinkeinotoiminnalla ja metsien tarjoamalla raaka-aineella on keskeinen asema valtioneuvoston biotalouden nousulle asettamien tavoitteiden saavuttamisessa. Metsäkeskus on merkittävä biotalouden edistäjä, mikäli sen taloudellisista ja maakunnallisista toiminnan edellytyksistä pidetään huolta. Vahvoja elpymisen merkkejä on…

Metsätalouden tukijärjestelmä uudistuu

Kestävän metsätalouden Kemera-tukijärjestelmä vuodelta 1996 on tarkoitus korvata uudella järjestelmällä. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen asiasta. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki tulee voimaan sen jälkeen kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt ja aikaisintaan 1.7.2015. Laki on voimassa vuoden 2020 loppuun. Uusi tukijärjestelmä vastaa pääosin nykyistä. Tukea myönnetään taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, juurikäävän torjuntaan, suometsän hoitoon,…

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio yhtiöitetään

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta muodostetaan osakeyhtiö. Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiehdotuksen yhtiöittämisestä. Tapio tarjoaa bio- ja metsätalousalan asiantuntijapalveluja koko metsäalalle. Muutos on osa laajempaa metsäorganisaatioiden uudistusta. Ennen tätä on uudistettu muun muassa Suomen metsäkeskusta ja metsänhoitoyhdistyksiä koskevia lakeja. Tavoitteena on luoda tasapuolisempi kilpailutilanne metsäalan palveluja tarjoaville tahoille. Nykyistä Tapiota ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö, kun taas uutta…

Puukauppa virkistyi kesän jälkeen

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elokuussa yksityismetsistä 20,2 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tasainen ja ennakoitavissa oleva puun tarjonta on keskeinen edellytys investoinneille. Syksy on hyvää aikaa tehdä metsänhoitotöitä. Lomakauden jälkeen puukauppa on hieman piristynyt. Tukkien ostomäärä oli tammi-elokuussa 9,1 ja kuitupuun 10,4 miljoonaa kuutiota. Elokuussa havutukkien hinnat laskivat yhden…

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry: METSÄHALLITUKSEN TULOUTUSVAATIMUS PAKOTTAA MYYMÄÄN METSIÄ

Metsähallitus tuloutus valtion kassaan on noussut viime vuosina kiihtyvään tahtiin. Tahti on yltynyt niin kovaksi, että Metsähallituksen tulos ei enää riitä vaatimuksen täyttämiseksi vaan joudutaan myymään yhä suurempia metsäalueita, eli tuottavaa pääomaa. – Tuloutusvaatimusta pitää kohtuullistaa, 135 miljoonaa euroa on liikaa tässä markkinatilanteessa.  Maita myymällä pitemmällä ajanjaksolla tulee narun pää vetävän käteen, vaikka Metsähallitus onkin…