Puuliitto purki Balti Kvaliteetin saarron

Puuliitto on 27. lokakuuta purkanut Osaühing Balti Kvaliteetille 7.7.2014 asetetun saarron. Osapuolten neuvottelut johtivat Puuliittoa tyydyttävään ratkaisuun. Balti Kvaliteet on vahvistanut noudattavansa Suomessa tekemissään ja teettämissään töissä voimassa olevaa metsäalan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Puuliitto huolehtii siitä, että Balti Kvaliteetilla on myös tulevaisuudessa ajantasaiset tiedot esimerkiksi metsäalan työehtosopimuksen mukaisista palkoista. Lisäksi osapuolet sopivat toimivansa vastedes avoimessa…

Metsäteollisuus ry: Suomelle tärkeä vientiteollisuus tarvitsee ammattiosaamista ja -osaajia

Uudet teknologiat sekä yritysten uudet ansaintamallit ja tavat toimia muuttavat vientiteollisuuden ammattitaitovaatimuksia. Yrityksissä tarvitaan uudistuvan työelämän tarpeisiin perustuvan koulutuksen suorittaneita ammattiosaajia. On tärkeää, että ammatillista koulutusta kehitetään kokonaisuutena. Myös sen rahoitusta ja järjestäjäverkkoa on uudistettava. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön on pikaisesti käynnistettävä ammattiosaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma. Yritykset yhdessä oppilaitosten kanssa huolehtivat…

Metsä Wood karsimassa 140 henkilötyövuotta

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää tulosparannusohjelman. Osana ohjelmaa alkavat yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstön vähentämistarpeeksi Metsä Wood arvioi yhteensä noin 200 henkilötyövuotta, josta vähennystarve Suomessa on noin 140 henkilötyövuotta. Vähennykset suunnitellaan toteutettavan vaiheittain seuraavien kahden vuoden kuluessa. Vähennykset tuotannon henkilöstössä kaavaillaan toteutettavan pääosin eläköitymisten kautta. Yt-neuvottelut alkavat osassa Metsä Woodin yksiköistä ensi viikolla ja päättyvät arviolta…

Metsäkoneiden kustannukset laskivat 0,4 prosenttia viime vuoden syyskuusta

Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset laskivat 0,4 prosenttia vuoden 2013 syyskuusta vuoden 2014 syyskuuhun. Ilman polttoainetta kustannukset nousivat 0,9 prosenttia. Metsätraktoreiden kustannukset laskivat 0,4 ja hakkuukoneiden kustannukset 0,3 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset nousivat 0,1 ja hakkurien laskivat 1,4 prosenttia vuodessa. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2010 – 9/2014, %: Metsäkoneiden kustannusten laskuun vaikutti erityisesti polttoaineen halpeneminen…

Maa- ja metsätalousministeriö: Suomen metsäkeskuksen uudistaminen jatkuu

Suomen Metsäkeskuksen julkiset palvelut -yksikköä uudistetaan. Yksikkö tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan organisaatioille metsien hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluja. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen asiasta. Edellisen kerran metsäkeskusta uudistettiin vuonna 2012, jolloin alueelliset Metsäkeskukset muuttuivat yhdeksi valtakunnalliseksi organisaatioksi. Metsäkeskuksen kehittämistä jatketaan siten, että julkisen palvelun yksikön toiminta perustuu jatkossa alueiden sijaan valtakunnallisille prosesseille. Palveluiden alueellinen saatavuus…

Aquila Capital hankki rahastolleen 3 000 hehtaaria metsää UPM:ltä

Aquila Capital, joka on yksi Euroopan johtavia yksityisiä vaihtoehtorahastoja hallinnoiva yritys, on ostanut 3 000 hehtaaria metsätalousmaata UPM:ltä Suomesta kansainväliselle rahastolleen, joka on räätälöity institutionaalisille sijoittajille. Alueen puustosta 70 % on mäntyä ja 30 % kuusta. Metsien hoidosta vastaa UPM. ”Tämä on ihanteellinen hankinta rahastollemme, koska se tuottaa sijoittajille vakaan, pitkäaikaisen tuoton”, Aquila Capitalin toimitusjohtaja Roman…

Puuliiton valtuustovaalien tulos: voimasuhteet ennallaan

Puuliiton valtuustovaalien tulokset saatiin valmiiksi perjantaina 3. lokakuuta. Vaaleihin osallistui kaksi vaaliliittoa. Puu- ja erityisalojen yhteistyövaaliliiton ääniosuus oli 62,3 prosenttia ja Vahvasti jäsenten asialla vaaliliiton 37,7 prosenttia. Tämän perusteella Yhteistyövaaliliitto saa valtuuston 41 paikasta 26 ja Vahvasti jäsenten asialla vaaliliitto 15. Äänestysprosentti oli 40,2. Yhteistyövaaliliiton kannatus jakautui vaalipiireittäin seuraavasti: mekaaninen metsäteollisuus 63,7 prosenttia, puusepänteollisuus 60,6…