ILPO TIKKANEN JATKAA METSÄMIESTEN SÄÄTIÖN PUHEENJOHTAJANA

Metsämiesten Säätiön hallitus valitsi syyskokouksessaan 28.11.2014 metsänhoitaja, MMM, VTM Ilpo Tikkasen jatkamaan Säätiön hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain. Tikkanen on toiminut tässä tehtävässä vuodesta 2011 lähtien.Säätiön arvopaperisijoituksista vastaavana sijoitustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa hallituksen jäsen, talousneuvos Simo-Pekka Helander.

Raportti: Biotalous on puunjalostuksen mahdollisuus

Yleinen taloustilanne on kääntänyt puutuotealan tilanteen hyvin epävarmaksi. Alan kannattavuus on heikolla tasolla, eikä merkittäviä investointeja ole viime vuosina tehty. Sahatavaran vienti on kuitenkin kasvanut, ja sen arvo oli vuonna 2013 noin 1,5 miljardia euroa. Se edusti 63 prosentin osuutta koko puutavaratuotteiden viennistä. Jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön…

Fin Foreliassa yt-neuvottelut

Fin Forelia Oy:ssä aloitetaan YT-neuvottelut 16.12.2014 metsäpuiden taimimarkkinoilla tapahtuneiden muutosten takia. Muutokset markkinoilla ovat johtaneet yhtiön taloudellisen tuloksen heikkenemiseen, jonka takia yhtiössä haetaan uutta kannattavaa toimintamallia sopeuttamalla toiminta nykyiseen markkinatilanteeseen. Fin Forelia Oy on Metsähallituksen täysin omistama tytäryhtiö. Fin Forelia tuottaa yli 60 miljoonaa metsäpuun tainta vuodessa. Yhtiöllä on seitsemän taimitarhaa ja liikevaihto on yhdeksän…

Tornator Oyj sai metsilleen FSC®-sertifikaatin

Metsäyhtiö Tornator on saanut Suomessa omistamilleen metsille FSC (Forest Stewardship Council®) -sertifikaatin. Metsänhoidon sertifikaatti kattaa yhtiön kaikki Suomen metsät, joiden kokonaispinta-ala on noin 600 000 hehtaaria. Yhtiön metsät ovat jo aiemmin sertifioitu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) -standardin mukaisesti. “Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tornatorille FSC-sertifiointi on yksi keino varmistaa puun kysyntä myös…

NINA PÄRSSINEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖMARKKINAJOHTAJAKSI

OTK Nina Pärssinen (53) on nimitetty Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 5.1.2015 alkaen. Hän työskentelee tällä hetkellä toimitusjohtajana Sivistystyönantajat ry:ssä ja vastaa myös liiton työmarkkinatoiminnasta. Sivistystyönantajat ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton 8. suurin jäsenliitto. Sitä ennen Pärssinen toimi asiamiehenä Palvelutyönantajat ry:ssä ja lakimiehenä Työsuhdejuristit Oy:ssä. Hän on työskennellyt myös asianajajana ja osakkaana useissa eri asianajotoimistoissa….

Metsäteollisuudelle vuoteen 2025 ulottuva visio: Uusiutuva metsäteollisuus – menestystä biotaloudesta

Metsäteollisuus ry käynnisti vuosi sitten työn, jonka tavoitteena oli määrittää toimialalle visio, joka yltää vuoteen 2025. Visio tehtiin yhteistyössä alan yritysten ja sidosryhmien kanssa vuoden 2014 aikana, ja se julkistettiin tänään. Toimialan visio kiteytyy lupaukseen Uusiutuva metsäteollisuus – menestystä biotaloudesta. Metsäteollisuus on ollut Suomen teollisen kehityksen, viennin sekä suomalaisten hyvinvoinnin perustaa vuosikymmenten ajan. Tänään metsäteollisuus…

MTK, Metsäteollisuus ja Suomen Sahat ovat perustaneet yhteisen yhdistyksen PEFC-metsäsertifioinnin toteuttamiseen

MTK ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen Sahat ry ovat perustaneet Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n. Yhdistys toimii jatkossa alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana Suomessa. Alueellinen ryhmäsertifiointi on laadukas ja kustannustehokas tapa hoitaa markkinoiden kannalta tärkeää metsien sertifiointia. Sertifikaatin haltijan tehtävänä on varmistaa standardin kriteeristön noudattaminen. Lisäksi Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry lisää osaltaan PEFC –sertifioinnin tunnettuutta Suomessa. Nykyisten PEFC-sertifikaattien…

Kansallinen metsästrategia lähti lausunnoille

Kansallinen metsästrategia 2025 lähti tänään lausunnoille. Strategia kertoo metsäpolitiikan lyhyen aikavälin tavoitteet ja toimet. Pohjana toimii keväällä hyväksytty metsäpoliittinen selonteko sekä eduskunnan siihen antama kannanotto. Kansallisen metsästrategian visiossa korostetaan metsistä saatavan monipuolisen hyvinvoinnin kasvattamista. Strategisina päämäärinä tavoitellaan Suomen kilpailukyvyn parantamista metsiin perustuville liiketoiminnoille, metsäalan uudistumista ja monipuolistumista sekä metsien aktiivista, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää…

UPM materiaalisektorin johtaja CDP:n metsäohjelmassa

 UPM on tänään nimetty materiaalisektorin johtavaksi yhtiöksi CDP:n vuoden 2014 maailmanlaajuisessa metsäraportissa Deforestation-free supply chains: from commitments to action. UPM sai tämän tunnustuksen jo toista kertaa.Raportissa käsitellään 152:n eri puolilla maailmaa toimivan yhtiön ympäristötietoja. Valitut yhtiöt ovat markkina-arvoltaan yli 3 biljoonaa dollaria, ja tutkimuksen tilanneet 240 sijoittajaa puolestaan hallinnoivat yli 15 biljoonan dollarin varoja. Raportin koostanut…

Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana jatkaa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen

Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 on valittu toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM-Kymmene Oyj:stä. Varapuheenjohtajista tehtävässään jatkaa pääjohtaja Kari Jordan Metsä Groupista. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin talousjohtaja Seppo Parvi Stora Enso Oyj:stä. Heidän lisäkseen järjestön työvaliokunnan jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Kalle Kantola, Haapajärven Ha-Sa Oy, Mill Director Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy, toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy sekä toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood…