Metsähallitukselle myönnetty oma PEFC-sertifikaatti

Metsähallituksen metsätaloudelle on myönnetty metsänomistajakohtainen PEFC-sertifikaatti. Sertifikaatin myönsi Inspecta Sertifiointi Oy, joka arvioi Metsähallituksen metsätalouden toiminnan loka-joulukuussa 2014. Maastotarkastuksia tehtiin kattavasti yhdeksän metsätiimin alueella eri puolilla maata. Metsänomistajakohtainen PEFC-sertifikaatti korvaa alueelliset metsäsertifikaatit, joissa Metsähallitus on ollut osallisena muiden metsänomistajien kanssa. Alueellisia metsäsertifikaatteja ovat tähän asti hallinnoineet alueelliset metsänomistajaliitot, jotka lopettavat toimintansa vuoden lopussa. Metsäsertifiointi on…

Riikka Pakarinen Metsäteollisuuden edunvalvontapäälliköksi

KTM, YTM Riikka Pakarinen (33) on nimitetty Metsäteollisuus ry:n edunvalvontapäälliköksi 1.2.2015 alkaen. Hän keskittyy erityisesti järjestön yhteiskuntasuhteiden vahvistamiseen ja biotalouteen liittyvien hankkeiden valmisteluun ja koordinointiin sekä kotimaan- että EU:n tasolla. Riikka Pakarinen työskenteli vuosina 2009-2014 europarlamentaarikkona. Euroopan parlamentin ympäristö- ja elintarviketurvallisuuden valiokunnan jäsenenä hän perehtyi syvällisesti metsä-, ilmasto- ja energiakysymyksiin. Pakarinen toimi myös ryhmänsä pääneuvottelijana…

Metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksut 2015

Metsänhoitoyhdistykset ovat päättäneet jäseniltään ensi vuonna perittävistä jäsenmaksuista syyskokouksissaan. 58 yhdistystä 81:stä vastasi jäsenmaksukyselyyn. Jäsenmaksun perusteena on yleisimmin metsätilan pinta-ala. Pinta-alan mukaan 2-5 maksuluokkaan porrastettu hehtaarimaksu tai porrastettu tasamaksu tulee käyttöön liki puolessa yhdistyksistä. Perusmaksun ja metsähehtaarimaksun yhdistelmään on päätynyt 15 yhdistystä. Metsätilan koosta riippumattoman tasamaksun on ottamassa käyttöön vain 6 yhdistystä. Keskimäärin noin 30…

UB Nordic Forest Management Oy:n rahasto Nordic Forest Fund I ja UPM sopineet noin 3 500 hehtaarin metsäkaupasta

United Bankers -konserniin kuuluvan UB Nordic Forest Management Oy:n hallinnoima pääomarahasto Nordic Forest Fund I (NFF) ja UPM ovat sopineet noin 3 500 hehtaarin metsäkaupasta. Kaupan kohteena olevat tilat sijaitsevat Sonkajärvellä, Keiteleellä, Lapinlahdella ja Kärsämäellä. Solmittuun metsätilakauppaan liittyy pitkäaikainen puukauppa- ja metsäpalvelusopimus UPM:n kanssa, mikä turvaa puulle vakaan menekin sekä metsien kestävän hoidon ostajan tavoitteiden…

Tornatorista Viron suurin yksityinen maanomistaja

Suomalaisen metsäyhtiön Tornator Oyj:n tytäryhtiöstä Tornator Eesti OÜ:stä tulee Viron suurin yksityinen maanomistaja. Yhtiö ostaa Northern Star AS:n hallinnoimalta Estonian Timberland Fund:lta noin 13 000 hehtaaria metsäkiinteistöjä ja omistaa näin yhteensä yli 40 000 hehtaaria maa- ja metsätalousmaata Virossa. “Kannattava kansainvälinen kasvu on konsernimme strategisia linjauksia, ja on ollut ilo seurata Viron tytäryhtiömme kehitystä pienestä…

UPM myy Ison-Britannian metsäalueensa Englannin Kirkon Komissiolle

UPM on tänään sopinut kaupasta, jolla se myy kaikki Isossa-Britanniassa sijaitsevat metsätilansa Englannin Kirkon Komissiolle, joka hallinnoi kirkon omaisuutta. UPM omistaa 14 metsätilaa Skotlannissa ja kaksi Walesissa, joiden pinta-ala on yhteensä noin 7 100 hehtaaria. Yhden metsätilan osalta kaupan toteutuminen edellyttää kolmannen osapuolen hyväksyntää ja kaupan odotetaan vahvistuvan myöhemmin. UPM Tilhill vastaa myös jatkossa näiden…

Brysselin metsäverkosto edistää EU:ssa suomalaisen metsätalouden toimintaedellytyksiä

Suomalaisten europarlamentaarikoiden, ministeriöiden ja sidosryhmien yhteinen metsäverkosto kokoontuu 11.12. Brysselissä ensimmäistä kertaa uudella parlamenttikaudella. Metsäverkosto tuo tunnetuksi suomalaista metsäsektoria ja on lajissaan ainutlaatuinen vaikutuskanava EU:ssa. Metsäverkoston tavoitteena on lisätä verkoston jäsenten tietoisuutta EU:n metsäasioista ja toimia suomalaisen EU-metsäedunvalvonnan äänitorvena. Se on toiminut EU:ssa jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Tänä aikana metsien merkitys on EU:ssa muuttunut…

Puuliitto purki Getrimpexin saarron

Puuliitto purki tiistaina 9. joulukuuta Getrimpex Oü:lle 23.1.2013 asettamansa saarron. Päätöksen perusteena on Puuliittoa tyydyttävä neuvottelutulos Getrimpexin kanssa. Sopimuksen mukaan Getrimpex sitoutuu noudattamaan Suomessa tekemissään ja teettämissään töissä voimassa olevaa metsäalan työehtosopimusta ja antamaan pyydettäessä selvitykset Puuliitolle. Osapuolet sopivat toimivansa tulevaisuudessa yhteistyössä ja selvittävänsä mahdolliset erimielisyydet neuvottelemalla. Puuliitto huolehtii siitä, että Getrimpexillä on käytettävissään ajantasaiset…

Puun käyttö pitää nostaa 100 miljoonaan kuutiometriin

Tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksien turvaaminen edellyttää, että puun käyttöä ja hakkuita pitää jo lyhyellä aikavälillä rajusti kasvattaa, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen viimeisessä syyskokouksessa Tampereella 9.12.2014. – Metsäpolitiikassa viime vuosina valtavirtana ollut puun käytön edistäminen uhkaa vesittyä puun energiakäytölle kaavailtuihin rajoituksiin. Puumarkkinoita ei pidä sekoittaa esitetyn kaltaisilla byrokraattisilla himmeleillä. Pidän täysin järjettöminä suunnitelmia ryhtyä…

PTT: Metsänkasvatusmenetelmien paremmuutta ei voi ratkaista

Uuden metsälain myötä metsänomistajien vaihtoehdot metsänkasvatuksessa ovat lisääntyneet. Pellervon taloustutkimus ja Suomen Metsäyhdistys ovat selvittäneet Suomen Metsäsäätiön rahoituksella, miten tasa- ja eri-ikäiskasvatuksen taloudellista kannattavuutta voidaan aiempien tutkimusten perusteella verrata ja miksi tutkimukset ovat päätyneet ristiriitaisiin tuloksiin. Metsänomistajan tavoitteet ja metsikön ominaisuudet määrittelevät reunaehdot taloudellisesti soveltuvimmalle metsänkasvatusmenetelmälle. Laskelmissa eri tekijät vaikuttavat kasvatusmenetelmien talouteen eri voimakkuuksilla ja…