Puukauppa on täysin jumissa

Tammikuun aikana puukauppa kävi lähes miljoona kuutiometriä hitaammin kuin viime vuoden alussa. Puun kysyntä on olematonta, ostotarjousten teko on äärimmäisen valikoivaa ja hinnat ovat laskussa. Kuitupuun kysyntä on lähes olematonta Pohjois-Suomessa. – Tänä talvena on jouduttu yhdistyksen omakin korjuupalvelu pysäyttämään, kun harvennusten kuitupuulle ei löydy ostajia, tuskailee metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuun toiminnanjohtaja Kari Paavilainen. Yleensä Ylä-Kainuussa Suomussalmen…

Tapion kultainen metsämerkki Juha Marttilalle merkittävistä ansioista metsäbiotalouden edistämisessä

Tapio on myöntänyt Kultaisen metsämerkin MTK:n puheenjohtajalle Juha Marttilalle. Tapion johtokunnan myöntämä huomionosoitus suunnattiin erityisesti ansioitumisesta metsäbiotalouden kehittämisessä ja alan yhteiskunnallisen näkyvyyden vahvistamisessa. Tunnustuksen luovutti valtakunnallisten metsänhoitoyhdistyspäivien yhteydessä Tampereella 26.1.2015 Tapion toimitusjohtaja Ritva Toivonen. – Juha Marttila on luottamustehtäviensä ja muun kansallisen ja kansainvälisen toimintansa kautta sekä henkilökohtaisen sitoutumisensa osoittaen aktiivisesti ja merkittävästi kehittänyt metsäbiotalouden…

Kestävän Metsätalouden Yhdistys aloitti toimintansa alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana

Alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana toimiva Kestävän Metsätalouden Yhdistys aloitti toimintansa joulukuussa 2014. Sen haltuun siirtyivät aiemmin metsänomistajien liitoille kuuluneet alueelliset PEFC-ryhmäsertifikaatit, jotka ovat voimassa keskeytyksettä. Myös alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat jatkavat toimintaansa. Kestävän Metsätalouden Yhdistys vastaa PEFC-standardien noudattamisesta, vuosittain tehtävien auditointien organisoinnista ja muista sertifikaatin haltijalle kuuluvista tehtävistä. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu myös PEFC-sertifioinnin tunnettuuden edistäminen. Yhdistyksen perustajia ovat…

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Suomen metsäkeskuksen johtokunnan

Maa- ja metsätalousministeriö asetti tänään Suomen metsäkeskuksen johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenholan ja varapuheenjohtajana metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Uusi johtokunta nimitetään ajalle 16.1.2015-15.1.2019. Uudistettu metsäkeskuslaki astui voimaan tämän vuoden alussa. Samalla Metsäkeskuksen johtokunnan jäsenmäärä laski yhdeksästä seitsemään. Jäsenet edustavat Metsäkeskuksen toiminnan kannalta tärkeää asiantuntemusta metsäalan eri sektoreilta. Johtokuntaan…

Metsäverotus kiristyi kevyesti

Metsäverotuksessa on jo muutaman vuoden ajan pärjännyt pitkälti vanhoilla opeilla. Vuodenvaihteessa astui voimaan kuitenkin muutama kiristys, jotka kannattaa huomioida puukauppoja suunniteltaessa. Puun myyntitulon perusveroprosentti pysyy vuonna 2015 entisellään, 30 prosentissa. Korkeampi veroprosentti sen sijaan nousee yhdellä prosenttiyksiköllä 33 prosenttiin. Lisäksi korkeampaa veroprosenttia peritään vuonna 2015 jo 30 000 euron ylittävistä pääomatuloista. Vuonna 2014 korkeampaa veroprosenttia…

Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden metsien kasvuluvut päivitetty

Päivitämme joka vuosi metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaidemme metsän kasvuluvut heidän Metsäverkossa olevaan sähköiseen metsäsuunnitelmaansa. Vuoden 2014 kasvuluvut on nyt päivitetty suunnitelmaan. Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden metsäsuunnitelma pysyy Metsäverkko-internetpalvelussamme aina ajantasaisena, sillä kirjaamme suunnitelmaan myös heidän metsissään tekemämme hakkuut ja hoitotyöt sitä mukaa kun niitä teemme. Metsäsuunnitelman voi nyt ladata myös älypuhelimeen. Kaikki omistajajäsenet, joiden metsäsuunnitelma on Metsäverkko-palvelussamme, voivat saada…

Metsä Group myy pylväsjalostusliiketoimintansa ScanPole Ltd:lle

Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta on sopinut 31.12.2014 päivätyllä kaupalla Metsä Woodin Isossa-Britanniassa toimivan pylväsliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiö Burt Boulton & Haywood Ltd:n (BBH) koko osakekannan myymisestä ScanPole Ltd:lle, joka on Iivari Mononen Oy:n tytäryhtiö. BBH:n koko henkilöstö, yhteensä 29 henkilöä, siirtyy kaupassa vanhoina työntekijöinä ostajan palvelukseen. Kaupan myötä Metsä Wood luopuu kokonaan pylväiden jalostuksesta ja…

Puukauppa kävi hyvin vuonna 2014 – tulevat investoinnit haastavat puumarkkinat

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2014 yksityismetsistä puuta 31,1 miljoonaa kuutiota. Määrä jäi 7 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi, mutta oli 2 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä ostomäärää suurempi. Suunnitellut investoinnit ovat suuri haaste kotimaisten puumarkkinoiden toimivuudelle. Jatkossa teollisuuden toiminta- ja investointiedellytyksiä on parannettava puun tarjonnan rakenteita vahvistamalla. Puukauppa käynnistyi alkuvuodesta vilkkaammin kuin aikaisempina vuosina. Tahti pysyi…

Suomen metsäkeskus käynnisti yt-neuvottelut

Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Budjetin tasapainottamistarve on 1,2 miljoonaa euroa. Säästöjä etsitään henkilöstö- ja muista kuluista. Työnantajan esitys sisältää lomautuksia ja 25-30 henkilön irtisanomisen. Suomen metsäkeskus käynnisti toimintansa 1.1.2012. Säästötarve johtuu Metsäkeskuksen valtionavun merkittävästä pienenemisestä. Kuluneen kolmen vuoden aikana toimintaa on uudistettu ja henkilöstö on jo vähentynyt noin sadalla henkilöllä….

Metsähaketukea koskeva rajaus on riittämätön

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys metsähakesähkötukea koskevaksi rajaukseksi ei ole riittävä. Järeän puun hakkuukohteista korjatusta ainespuusta tuotetulle sähkölle ei ole perusteltua myöntää jatkossa tukea lainkaan. Tällöin tuki kohtelisi tasapuolisemmin puun eri käyttömuotoja ja parantaisi metsäteollisuuden investointiedellytyksiä Suomessa. Metsäteollisuus esittää jalostuskelpoisen puun rajaamista kokonaan pois metsähakesähkötuen piiristä, koska se edistäisi metsään perustuvan biotalouden markkinaehtoista tuotantoa ja uusia…