Puusepänteollisuuden tes-neuvottelut etenevät

Puusepänteollisuudessa jatkettiin toimistojen välillä neuvotteluja uudeksi työehtosopimukseksi torstaina 26. maaliskuuta. Aiheina olivat sekä tekstiasiat että palkankorotukset. Neuvotteluja sovittiin jatkettavan toimistojen välillä pääsiäisen jälkeen 7. ja 8. päivä huhtikuuta. Puuliiton puusepänteollisuuden neuvottelukunta kokoontui maanantaina 23. maaliskuuta kartoittamaan neuvottelutilannetta. Puuliiton tavoitteena on irtaantua työllisyys- ja kasvusopimuksesta omalla kaksivuotisella sopimuksella, joka sisältää palkankorotukset molemmille vuosille ja muutoksia sopimusteksteihin….

Puuliiton puheenjohtaja Nilosaari Stora Enson ilmoittamista yt-neuvotteluista: Irtisanomiset olisivat suuri pettymys

Puuliiton puheenjohtajan Jari Nilosaaren mukaan Stora Enson tänään (26.3.) ilmoittama Rakentamisen ratkaisut yksikön 50 työntekijän vähennystarve ja mahdollinen Pälkäneen tuotantoyksikön sulkeminen olisivat toteutuessaan suuri pettymys. – Stora Enso aloitti toiminnan Pälkäneellä niinkin vähän aikaa sitten kuin 2011. Se ja supistusten toteuttaminen tuotannon saralla, jonka tulevaisuuteen Stora Enso on ilmoittanut luottavansa, ja jolla on arvioitu olevan…

Metsähallituksen tulos heikkeni hieman

Metsähallitus ylsi viime vuonna 114,2 miljoonan euron tulokseen. Konsernin tulos jäi 1,8 miljoonaa euroa alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto oli 360,6 miljoonaa euroa, runsaat 14 miljoonaa alempi kuin vuonna 2013. Pääjohtaja Esa Härmälän mukaan vuosi oli menestyksellinen Metsähallituksen päätoimintojen osalta. Liiketoiminnoista metsätalouden liikevoitto parani, vaikka supistunut kysyntä verotti liikevaihtoa. Ainespuun myyntimäärä pieneni hieman alle 6…

Stora Enso: Puukauppa vilkastuu kevättä kohti

Stora Enson puun ostotarpeet keväälle ovat alkuvuotta korkeammat ja nyt on kaikilla puutavaralajeilla vahva kysyntä. Kesän harvennusleimikoiden kysyntää vauhdittaa lisäksi Varkauden tehtaiden syksyllä valmistuva hienopaperikoneen muuntaminen aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi koneeksi. Uusi aaltopahvin raaka-ainetuotanto käynnistyy loppuvuonna ja se lisää kokonaisuudessaan Stora Enson kotimaisen havupuun hankintaa miljoonalla kuutiolla vuodessa. Halutuimpia kauppakohteita ovat sulan maan aikana korjattavissa olevat…

Valtakunnan metsien inventointi: Puuvarat mahdollistavat hakkuiden lisäyksen

Valtakunnan metsien 11. inventoinnin tulokset ovat valmistuneet. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on 2,4 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Metsien ikärakenne ja täysimääräinen puusto mahdollistavat kasvun hyvän tason. Edelliseen inventointiin verrattuna metsät ovat varttuneet – nuoria harvennusmetsiä on siirtynyt varttuneempiin kehitysvaiheisiin enemmän kuin viime vuosien hakkuiden tasolla on syntynyt nuoria metsiä. Metsän…

Metsäkeskuksen uusi organisaatio aloittaa

Suomen metsäkeskuksen organisaatio uudistuu 1.4.2015. Metsäkeskus johtaa jatkossa toimintaansa valtakunnallisilla prosesseilla. Alueverkosto jakautuu viiteen palvelualueeseen. Metsäkeskus hakee muutoksella suoraviivaista johtamismallia, valtakunnallista tulosvastuuta ja yksinkertaisempaa organisaatiorakennetta. Taloa johdetaan jatkossa kolmen valtakunnallisen prosessin, metsätieto- ja tarkastuspalveluiden, elinkeinopalveluiden ja hallintopalveluiden kautta. Metsätieto- ja tarkastuspalvelut sekä elinkeinopalvelut käynnistyvät uusina prosesseina nyt käsillä olevassa muutoksessa. Sisäisenä tukipalveluna toimiva hallintopalvelut muuttui…

Luonnonvarakeskus: Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2015

Tammikuun hakkuut 5,0 miljoonaa kuutiometriä Hakkuutahti hidastui tammikuussa. Teollisuuspuun hakkuista kertyi puuta 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuussa 2015 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 5,0 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 11 prosenttia edellisvuotista pienempi, mutta ylitti keskimääräiset* hakkuut kahdella prosentilla. Yksityismetsien hakkuista kertyi puuta 4,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Edeltävän…

Metsämiesten Säätiöltä 1,4 miljoonaa euroa apurahoja

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,4 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2015. Rahoituksen pääpaino on metsäalan tulevaisuuden vahvistamisessa. Valtaosa rahoituksesta, lähes 80 %, on suunnattu alan osaamiskapasiteetin kasvattamiseen ja alalla työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Metsämiesten Säätiö haluaa apurahapäätöksessään painottaa, että osaava ja motivoitunut ihminen on alan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä. Apurahat kohdentuvat Säätiön rahoitusstrategian eri painopistealueille…

Puusepänteollisuuden työehtosopimusneuvottelut käynnissä

Neuvottelut puusepänteollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi ovat käynnistyneet Puuliiton ja työnantajia edustavan Puusepänteollisuus ry:n välillä. Neuvotteluja on tähän mennessä käyty toimistojen välillä kaksi kertaa, tänään torstaina 12. maaliskuuta ja ensimmäisen kerran maanantaina 9. maaliskuuta. Neuvotteluja jatketaan toimistojen välillä ensi viikolla 17. ja 19. päivä. Puuliiton tavoitteena on irtaantua työllisyys- ja kasvusopimuksesta omalla kaksivuotisella sopimuksella, joka sisältää palkankorotukset…

Puukaupassa on käsijarru päällä

Lähikuukausien puukauppanäkymä sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä. Tällä hetkellä puun kysyntä on kokonaisuudessaan erittäin heikkoa, totesi MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinen Tampereen Seudun Metsänomistajat ry:n vuosikokouksessa 9.3. – Puumarkkinoilla muutaman vuoden vallinnut suotuisa vire ja tasaisuus ovat viime kuukausina olleet tipotiessään, harmitteli Järvinen. Helmikuun loppuun mennessä puuta on ostettu kolmannes viime vuotta vähemmän. Tarjolla oleville leimikoille on vaikeaa…