Koneellisen kuusen istutuksen ajankohdan vaikutus taimien alkukehitykseen

Tutkimuksen aineiston perusteella koneellinen kuusen syysistutus tuottaa paremman tuloksen kuin kevät- ja kesäistutukset. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että koneellinen kuusen istutus onnistuu koko sulan maan ajan. Keskikesällä istutetut taimet kärsivät kuitenkin helposti kuivuudesta. Syksyllä istutettujen taimien kuolleisuus kuitenkin kasvaa jonkin verran kevät- ja kesäistutukseen verrattuna. Opinnäytetyössä tutkitaan koneistutettujen kuusentaimien alkukehitystä. Työssä verrataan kesä- ja syysistutettujen…

Uusi metsätalouden Kemera-tuki otettava käyttöön viipymättä

Metsäteollisuus odottaa uuden metsätalouden rahoituslain tehostavan erityisesti taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa. Uusi tukijärjestelmä on saatettava voimaan viipymättä, jotta metsänhoitotyöt saadaan nopeasti käyntiin. Metsänhoitotöiden sesonki on juuri alkanut, ja tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa tukijärjestelmää. Tukikatkos haittaa erityisesti taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa sekä aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia alan toimijoille juurikäävän torjunnassa. Suomen metsäkeskuksen valmius…

Metsähallitus aloittaa Palvelukeskusta koskevat yt-neuvottelut

Metsähallitus aloittaa Palvelukeskuksen toimintamallin uudistamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat Palvelukeskuksen uudistamiseen liittyviä henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Henkilöstön vähentämistarpeeksi arvioidaan enintään 30 henkilöä Palvelukeskuksessa. Metsähallituksen taloudellinen tilanne on aiempaa tiukempi. Samalla sisäisten palvelujen asiakastarpeet ovat muuttuneet ja vähentyneet. Toiminnan uudistamisella pyritään kannattavaan ja asiakaslähtöiseen palvelutuotantoon vuonna 2016. Alustavan arvion…

Saha- ja selluteollisuus suurimmat raakapuun käyttäjät vuonna 2014

Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2014 saman verran kuin vuotta aiemmin. Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia, kun taas tuontiraakapuun väheni 11 prosenttia. Tuontipuun osuus oli 14 prosenttia. Metsäteollisuus käytti vuonna 2014 tuotteidensa valmistukseen raakapuuta kaikkiaan 63,9 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin ja 6 prosenttia enemmän kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin. Lisäksi metsäteollisuudessa…

OTSO IRTISANOO 27 TOIMIHENKILÖÄ

Otso Metsäpalvelut päätti yt-neuvottelut 6 viikon minimineuvotteluajan jälkeen tiistaina 14. huhtikuuta. Neuvotteluiden seurauksena OTSOsta irtisanotaan 27 henkilöä. Metsäasiantuntijoista vähennetään kaikkiaan 19, joista eläkejärjestelyjen kautta poistuu 8 henkilöä. Lisäksi muina loppuvuoden 2015 säästötoimina saatetaan tarkastella lomautuksia. Henkilöstöä vähennetään palveluiden tuottamisesta. Irtisanottavat ovat metsäpalveluesimiehiä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat metsänomistajien tilaamia töitä, kuten metsäteiden perusparannuksia, kunnostusojituksia ja suometsien…

Puutuoteteollisuus ry yhtenäistää puutuoteteollisuuden edunvalvonnan ja varmistaa biotalouden kasvua

Puutuoteteollisuuden edunvalvonta ja tutkimuksen koordinointi keskittyy jatkossa Puutuoteteollisuus ry:hyn. Uudelleen organisoinnin yhteydessä Puutuoteteollisuus ry siirtyy Metsäteollisuus ry:n toimialajärjestöksi. Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Matti Mikkola. Mikkolalla on monipuolinen kokemus puutuoteteollisuuden tuotannon, myynnin ja markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen ja tutkimuksen johtotehtävistä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Jäsenille ja sidosryhmille yhdistyminen ja toiminnan tiivistyminen tuo kaivattua lisäarvoa. Toimialan yritysten…