Puuliiton Nilosaari hallitusohjelmasta: Aito yhteistyö on kasvun edellytys

– Jyrkkien yksipuolisten ratkaisujen sijaan tarvitsemme tasavertaisten mahdollisuuksien Suomen myös työmarkkinoilla, Puuliiton puheenjohtaja Jari Nilosaari kommentoi uutta hallitusohjelmaa. Tasavertaiset vaikuttamisen mahdollisuudet näyttävät Nilosaaren mukaan olevan erityisesti heikentymässä yrityksissä ja työpaikoilla käytävissä neuvotteluissa. – Hallitusohjelman kirjaus työnantajien yhdenvertaisesta asemasta poikkeamistilanteissa tarkoittaa käytännössä direktio-oikeuden eli yksipuolisen määräysvallan kasvattamista. Silloin on turha puhua paikallisen sopimisen laajentamisesta. Jos työnantajat…

Uittokausi alkamassa itäisessä Suomessa

Uittokausi alkamassa Uittolautat eivät ole kokonaan hävinnyt näky suomalaisesta kesämaisemasta, vaikka valtaosa puusta kuljetetaankin nykyisin kumipyörillä. Myös Metsähallituksen raakapuuta matkaa vielä jonkin verran vesiteitse kohti määränpäätään. Kolmisen prosenttia koko Metsähallituksen puukuljetuksista hoidetaan uitto- ja aluskuljetuksin”, kertoo Etelä-Suomen hankintapäällikkö Markku Eklund. Metsähallituksen uitot painottuvat kuitupuuhun. Vaikka uittomäärät ovat pieniä, niillä on merkitystä pidempien matkojen kuljetusvaihtoehtona erityisesti…

Biotalouden metsätyöryhmä nostaa esille Keski-Suomen metsäsektorin kehittämistarpeita

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on 21.11.2014 nimittänyt biotalouden metsätyöryhmän tukemaan maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista. Ryhmän tavoitteena on turvata hyvät metsävarat ja puun liikkuvuus maakunnassa sekä edistää yrittäjyyttä ja työpaikkojen syntymistä metsäbiotalouden elinkeinoissa. Työryhmä edistää Keski-Suomen strategian biotaloustavoitteita sekä maaseudun kehittämisohjelman avulla tuettavaa biotalouden maaseutuelinkeinoja kehittävää toimintaa. Työryhmän rooli on sparraava, uusia avauksia etsivä sekä vaikuttavuutta ja…

Lyyli-myrsky kaatoi puustoa etenkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Toukokuun 23. päivän Lyyli-myrsky aiheutti tuhoja pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomen pohjoisosissa sekä Ylä-Savossa. Tuuli puhalsi puuskissa 22–26 metriä sekunnissa. Puustoa kaatui Suomen metsäkeskuksen alustavan arvion mukaan noin viiden miljoonan euron arvosta, 140 000 kuutiometriä. Tämänhetkisten tietojen perusteella myrsky ei aiheuttanut laajoja yhtenäisiä tuhoalueita. Tuho on kohdistunut pääasiassa aukeiden laidoille yksittäisiin puihin, säästöpuuryhmiin, siemenpuualueille sekä vastaharvennetuille…

PEFC-sertifioinnilla kestävyyttä metsiin jo viidentoista vuoden ajan

  AUVO KAIVOLA, Pääsihteeri, PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry Metsät ovat osa elävää luontoa ja ne tuottavat edellytyksiä ihmisten hyvinvointiin. Metsäelinympäristöjen monimuotoisuus ja toimintakyvyn säilyminen ovat edellytys metsien tarjoamille moninaisille palveluille ja tuotteille. Tästä syystä metsien hoidon ja käytön kestävyys on koko suomalaista yhteiskuntaa ja maailmanlaajuisesti kaikkia koskeva asia. Pitkällä tähtäimellä metsien kestävä hoito on…

:VÄITÖS: Metsäbiomassan tuotannon ja käytön mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä boreaalisissa metsissä

  MMM Piritta Torssonen on syntynyt vuonna 1988 Iissä. Hän on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 2007 Simon lukiosta ja maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi vuonna 2011 Itä-Suomen yliopistosta. Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Piritta Torssonen tutki väitöskirjassaan metsäbiomassan tuotannon ja käytön mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä boreaalisissa metsissä Suomessa. Tutkimus osoitti, että muuttamalla nykyistä metsänhoitoa (harvennukset ja lannoitus) ja korjuuintensiteettiä…

UPM edistää FSC-metsäsertifiointia Suomessa

UPM isännöi tänään kansainvälisen metsäsertifiointijärjestön FSC:n pääjohtaja Kim Carstensenin vierailua yhdessä FSC Suomen kanssa. FSC (Forest Stewardship Council) edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa. FSC-sertifikaatti puolestaan kertoo kuluttajalle, että tuotteessa käytetty puu on peräisin vastuullisista lähteistä. UPM toimii aktiivisessa yhteistyössä sekä kansainvälisen että FSC Suomen kanssa edistääkseen FSC-sertifioidun puun määrää tuotannossaan…

Ennakoiva ja suunnitelmallinen työturvallisuustyö puolitti metsäteollisuuden työtapaturmat

Metsäteollisuudessa sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat olleet alle teollisuuden keskiarvon jo neljä vuotta peräkkäin. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työhyvinvointi- ja työturvallisuustyö on vähentänyt sairauspoissaoloja ja tapaturmia merkittävästi. Viiden vuoden tarkastelujaksolla työtapaturmat ovat vähentyneet 65 prosenttia Suomen paperitehtaissa. Myös puutuoteteollisuudessa tapaturmien määrä on laskenut noin 50 prosenttia viidessä vuodessa. Koko metsäteollisuuden osalta sairauspoissaolot ovat vähentyneet keskimäärin 10 työtuntia…

Maaliskuun hakkuissa ennätyksellinen määrä kuitupuuta

Yhtiöiden ja valtion metsissä hakkuita tehtiin maaliskuussa vilkkaaseen tahtiin, kun taas yksityismetsissä jäätiin hieman viime vuoden vauhdista. Kaikkiaan hakkuista kertyi puuta 6,3 miljoonaa kuutiometriä, josta kuitupuuta oli ennätykselliset 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Maaliskuun aikana Suomen metsistä hakattiin puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 6,3 miljoonaa kuutiometriä, eli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna nyt hakattu…

Fin Forelia Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Taimiyhtiö Fin Forelia Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Juha Hotin tehtävä toimitusjohtajana päättyy ja väliaikaisena toimitusjohtajana yhtiötä johtaa 11.5. lähtien tuotantojohtaja Jukka Nerg. Uuden vakituisen toimitusjohtajan haku on käynnissä. Fin Foreliassa on käynnissä muutokset, joiden seurauksena yhtiö keskittää tuotannon Nurmijärven, Saarijärven ja Rovaniemen taimitarhoille aiemman kuuden taimitarhan sijasta. Yhtiö on tehnyt tappiota kahtena edellisenä vuonna. Tuloksen on…