Metsäkonealan työntekijöiden valtakunnallinen kokous: Uudet puutuotteet tukevat Suomen talouskasvua

Metsäalan päätetyt ja suunnitellut tehdasinvestoinnit tuovat kauan kaivatun tilaisuuden poistaa kausiluonteisuus metsäkonealalta. Uudet työpaikat ovat pidemmän aikavälin mahdollisuus. Metsäkonealan-ja Puutavaraterminaalien työntekijöiden mukaan Äänekosken biotuotetehtaan kaltaisia investointeja tarvittaisiin muutamia lisää eri puolille Suomea ennen kuin todella voitaisiin alkaa puhua metsäkonealan kuljettajapulasta. Puunkorjuukapasiteetti on vuoden 2009 jälkeen ollut vajaakäytössä, minkä takia kokousväki naurahti mediakeskustelulle kuljettajavajeesta. – Hakkuut…

Koivun taimien istutusaika on parhaimmillaan

Koivun paakkutaimien istutusaika on nyt parhaimmillaan. Kesällä istutetut lehdelliset koivun paakkutaimet kasvavat paremmin kuin syksyllä tai keväällä lehdettöminä istutetut. Hyvä istutusaika kestää juhannuksesta elokuun puoliväliin asti. – Aihetta on tutkittu 1990-luvulta lähtien, ja selitys hyvään kasvuun löytyy istutushetken maanlämpötilasta ja juurten kasvurytmistä, kertoo tutkija Jaana Luoranen Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Kesällä taimet juurtuvat lämpimässä maassa nopeasti. Hyvin…

Suometsien hakkuut lisäävät vesistöjen tummumista

Monissa pohjoisen leveysasteen maissa, myös Suomessa, on havaittu vesistöjen värin tummuneen viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Tummumisen taustalla on lisääntynyt liuenneen orgaanisen aineen huuhtoutuminen vesistöihin. Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tehtyjen uusimpien tutkimusten mukaan Suomessa voimakkaasti lisääntyvät suometsien hakkuut voivat voimistaa vesistöjen tummumista. Suomessa ojitettiin soita metsätalouskäyttöön yli viisi miljoonaa hehtaaria pääosin 1960 –­­ 1980 -luvuilla. Suurin osa näiden…

Metsien tuholaisia salamatkusti puupakkauksissa keväällä 2015

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tarkastuksissa kevätkaudella 2015 löydettiin vaarallisia kasvintuhoojia kasvihuoneviljelmiltä ja ulkomaisista tuontitavaroiden puupakkauksista. Kesäkukkaviljelmällä tavattiin Suomessa uusi virustauti.   Yhdysvalloista tuodun tavaraerän puisesta pakkausmateriaalista todettiin mäntyankeroisia. Mäntyankeroinen on havupuiden vaarallinen kasvintuhooja. Se on mikroskooppisen pieni sukkulamato, joka voidaan havaita vain laboratoriotutkimuksessa puusta otetusta lastunäytteestä. Aasianrunkojääriä tavattiin kahdesti Kiinasta tuotujen kivilähetysten puupakkauksista. Isohko, tumma kovakuoriainen kehittyy lehtipuun…

Metsä Group aikoo divestoida Metsä Woodin sahatavaran jalostusyksikön Ranskassa mutares AG:lle

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta ja mutares ovat alustavasti sopineet Metsä Wood France SAS:n koko osakepääoman myynnistä. mutares on toimittanut Metsäliitto Osuuskunnalle sitovan ostotarjouksen, ja seuraavaksi suunniteltu kauppa käsitellään Ranskan lain mukaisessa yhteistoimintaprosessissa henkilöstön edustajien kanssa. Suunnitellun transaktion toteutuessa Metsä Wood lopettaa jalostus- ja jakelutoimintansa Ranskassa ja Honfleurin ja Boullevillen yksiköiden koko henkilöstö, yhteensä 115…

Puukauppa kävi toukokuussa vilkkaana

Puukauppa saavutti toukokuussa tämän vuoden huippunsa, kun teollisuus osti yksityismetsistä 3,5 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Nousussa olivat myös yksityismetsistä ostetun raakapuun kantohinnat. Teollisuus osti raakapuuta toukokuun aikana enemmän kuin muina kuluvan vuoden kuukausina. Myös edellisvuoden keskimääräinen kuukausittaisen puukaupan määrä ylittyi 23 prosentilla. Puusta 3,1 miljoonaa kuutiometriä ostettiin pystykaupoilla ja 0,4 miljoonaa kuutiometriä hankintakaupoilla. Puukaupalle on tyypillistä…

STUK: Puiset seinät eivät säteile

Kotimaisen puutavaran käyttöä ei tarvitse rajoittaa sen radioaktiivisuuden vuoksi. Hirsitalossa asuville puutavaran sisältämä radioaktiivinen cesium voi aiheuttaa suurimmillaan 0,03 millisievertin vuotuisen säteilyannoksen. Se on noin prosentti suomalaisen keskimääräisestä vuotuisesta kokonaissäteilyannoksesta. Suomalainen puutavara sisältää pääasiassa vuonna 1986 tapahtuneesta Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia (137Cs). Cesiumia kulkeutuu pitkällä aikavälillä maaperästä puihin ravinteiden ja veden mukana. Puussa…

UPM palkittiin Uruguayssa FAO:n esimerkillisen metsänhoidon tunnustuksella

Uruguayn metsäasioista vastaava viranomainen on myöntänyt UPM:lle YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tunnustuksen esimerkillisestä metsänhoidosta. Tunnustus luovutettiin kestävää metsänhoitoa edistävän kansallisen työryhmän kokouksessa. Tunnustusta varten paikallinen asiantuntijapaneeli perehtyi yhtiön tuotantoketjuun analysoimalla sen eri vaiheet perusteellisesti. Asiantuntijapaneeli koostui maatalouden tutkimuslaitos INIA:n, Uruguayn Tasavallan yliopiston maataloustiedekunnan ja maataloustieteiden tiedekunnan asiantuntijoista, jotka arvioivat metsätalouden neljää eri ulottuvuutta: • Sosiaalinen: vaikutukset…

:VÄITÖS: Laserkeilauksella yhä monipuolisempaa tietoa käytännön metsätalouteen

Suomessa on hiljattain siirrytty uuteen ilmasta suoritettavaan laserkeilausperusteiseen metsien inventointiin, jonka avulla puustotunnukset voidaan ennustaa aiempaa tarkemmin ja kustannustehokkaammin. Maatalous-ja metsätieteiden maisteri Inka Pippuri kehitti väitöskirjatyössään laserkeilausperusteista metsien inventointia metsänhoidon päätöksenteon tueksi soveltaen uudenlaisia lasermuuttujia ja useita aineistolähteitä. Työssä tutkittiin erityisesti metsämaan luokittelua, puulajikohtaisten puustotunnusten ennustamista ja puiden tilajärjestyksen sekä metsänhoitotarpeiden, kuten ensiharvennuksen ja taimikonhoidon…

Finnvera mukana metsäteollisuuden suurinvestoinnissa

Kuva: Metsä Group Finnvera osallistuu Metsä Groupin Äänekoskelle rakennettavan, maailman ensimmäisen biotuotetehtaan rahoitusjärjestelyyn. Arvoltaan 1,2 miljardin euron investointihanke on metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin Suomessa. Finnvera takaa suomalaisiin laitehankintoihin liittyen hankkeen vieraasta pääomasta noin puolet, 400 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestelyissä on Finnveran lisäksi mukana kuusi kaupallista pankkia, Ruotsin vientitakuulaitos EKN sekä Euroopan investointipankki. Finnvera sai viime kesänä…