Poliittinen lakko maksoi metsäteollisuudelle arviolta 42 miljoonaa euroa

Paperiliitto ja Puuliitto osallistuivat 18.9. poliittiseen työtaisteluun maan hallitusta vastaan. Kaikista toimialoista isku kohdistui rajuimmin metsäteollisuuteen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksille tekemästä kyselystä käy ilmi, että lakko aiheutti arviolta 42 miljoonan euron menetykset metsäteollisuudelle.  – Suomalaisen metsäteollisuuden luotettavuus ja maine saivat jälleen kovan iskun lakkoilun vuoksi. Tuotannon menetykset olivat mittavia tehtaille ja Suomen vienti kärsi. Mainehaittaa ja…

Metsähallituksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet pysyvät valtion omistuksessa

Metsähallituslainsäädäntöä uudistettaessa uuden lain nojalla perustettavalle liikelaitos Metsähallitukselle siirrettäisiin kaikki nykyisen Metsähallitus-liikelaitoksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet eli valtion maa- ja vesialueet pysyisivät jatkossakin suoraan valtion omistuksessa. Tarkoituksena on, että valtioneuvosto tekee tästä esityksensä eduskunnalle valtion vuoden 2016 talousarvion täydennysesitysten yhteydessä marraskuussa.  Eduskunta päättää valtion talousarviossa, mikä osa omaisuudesta siirretään Metsähallituksen tuottovaateen alaiseen peruspääomaan ja…

Kemera-tukijärjestelmään ja metsätuholakiin valmistellaan muutoksia

Hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen takia kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia eli Kemera-lakia on tarkoitus muuttaa. Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema hallituksen esitysluonnos Kemera-lain ja siihen liittyvän metsätuholain muuttamisesta on lausuntokierroksella 25.9. -23.10.2015. Uusi kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuussa. Nyt muutoksia on valmisteilla niin rahoitettavien toimenpiteiden määrään, tukitasoihin kuin hallinnollisiin menettelyihinkin. Hallituksen esitys Kemera-lain ja metsätuholain muutoksista…

Puun käytön kasvaessa metsäteollisuus ei tingi ekologisesta kestävyydestä – METSO-ohjelmalla oma tärkeä paikkansa

Luonnonvarojen kestävään ja kasvavaan käyttöön perustuvalla biotaloudella on entistä vahvempi yhteys suomalaisten hyvinvointiin. Metsäteollisuuden investoinnit kasvattavat kotimaisen puun käyttöä lähivuosina noin viidenneksellä. Puun käytön kasvaessa ekologisesta kestävyydestä ei tule tinkiä: jatkossa muun muassa talousmetsien luonnonhoitoon on panostettava vahvemmin ja METSO-ohjelman tulevaisuus on turvattava.  ”Me tunnistamme metsäteollisuudessa vastuumme. Kasvun kynnyksellä emme tule tinkimään metsien käytön ekologisesta…

Jo yli 100 000 hehtaaria yksityismetsiä UPM:n FSC®-ryhmässä

UPM:n yksityisille metsänomistajille suunnattu FSC®-ryhmäsertifikaatti on ylittänyt 100 000 hehtaarin rajapyykin. UPM on tarjonnut FSC-sertifiointipalvelua metsänomistaja-asiakkailleen vuodesta 2012. Yksityiselle metsänomistajalle UPM:n FSC-ryhmäsertifikaatti (FSC® C109750) tarjoaa luotettavan ja kansainvälisesti tunnetun tavan osoittaa, että hänen metsäänsä hoidetaan vastuullisesti ja viimeisimmän tiedon mukaisesti. FSC-sertifiointi soveltuu parhaiten keskikokoisille ja sitä suuremmille metsätiloille, jolloin metsänomistaja saa täyden hyödyn ryhmäsertifikaatin tuomista…

Hallitus ratkaisemassa puun tulevaa saatavuutta

Suomen hallituksen nyt esittelemillä työkaluilla parannetaan puun saatavuutta tulevaisuudessa. Linja on hyvä, koska akuuttia hätää puun saannissa teollisuudella ei ole. Puuta saisi vaikka heti huomattavasti nykyistä enemmän, kunhan sitä yrittäisi ostaa, sanoi MTK:n elinkeinopäällikkö Marko Mäki-Hakola Metsänomistaja-viikon avaustilaisuudessa Raisiossa. Hallitus on tällä viikolla esitellyt keinojaan talouden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Linjaukset ovat luontevaa jatkoa hallitusohjelman kärkihankkeille….

Puuliitto päättää omasta mielenilmauksesta

Puuliiton hallitus ei hyväksy maan hallituksen työntekijöihin kohdistamia kuritustoimenpiteitä. Tämän johdosta Puuliitto harkitsee oman poliittisen mielenilmauksen järjestämistä SAK:n ilmoittamien operaatioiden lisäksi. Puuliiton päätökset tehdään ensi sunnuntaina 13.9. kello 14:ään mennessä. – Jäsenkunnasta tullut yhteydenottovyöry osoittaa poikkeuksellisen voimakkaasti sen, että liitolta vaaditaan vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa tuntuvia toimenpiteitä työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi ja maan hallituksen linjausten vastustamiseksi, puheenjohtaja…

Puukaupan vauhdittamiseksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elokuussa yksityismetsistä 18,2 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana. Puun tarve kasvaa lähivuosina noin viidenneksellä. Tämä edellyttää hallituksen Puu liikkeelle -kärkihankkeelta merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Puun tarjontaa lisäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta on tarkasteltava kokonaisuutena. Metsäteollisuus osti tammi-elokuussa tukkeja 7,6 miljoonaa kuutiota, noin 2 prosenttia…

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry: Meton Håkan Nystrand: Puu ei liiku pelkästään kärkihankkeilla

On myönteistä, että maan hallitus on tutustunut luonnonvara-asiantuntijoiden viime keväänä tekemään yhteiseen hallitusohjelmapaperiin, sanoo Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand. – Näyttää siltä, että biotalous ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen ovat hallituksen priorisoinneissa varsin korkealla. Se ei kuitenkaan yksin riitä. – On muistettava, että puu ei liiku pelkästään esitetyillä kärkihankkeilla, eli lähinnä panostamalla suurempiin tilakokoihin, selkeämpiin omistusjärjestelyihin sekä…

Metsä Group sopeuttaa tuotantoaan myös mäntysahoilla Suomessa

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood käynnistää yhteistoimintaneuvottelut varautuakseen tuotannonsopeutuksiin myös mäntysahoilla Suomessa. Sahatavaramarkkinalla vallitseva ylitarjonta ja hintakilpailu ovat johtaneet suomalaisen sahatavaran heikkoon hintakehitykseen. Metsä Wood suunnittelee lomauttavansa Merikarvian, Kyrön ja Lappeenrannan sahojen koko henkilöstön enintään kolmeksi viikoksi. Yhteistoimintaneuvottelujen odotetaan päättyvän syyskuun aikana ja mahdolliset rajoitukset toteutetaan pääsääntöisesti marraskuun 2015 loppuun mennessä. Kuusisahoja koskevasta tuotannonrajoitussuunnitelmasta…