Metsähallituslakia muutetaan, uusi luonnos lausuntokierrokselle

Metsähallituslain kuulemistilaisuudet pidettiin viime viikolla Helsingissä, Oulussa ja Rovaniemellä. Kuulemisissa lakiluonnoksesta saatiin yli 100 suullista tai kirjallista lausuntoa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen katsoo kuulemisten osoittaneen, että Metsähallituksen toimintaa arvostetaan. – Kuulemisissa kävi ilmi, että Metsähallituksen toimintaa arvostetaan laajasti. Myös moni turha pelko varmasti hälveni. Saatujen lausuntojen perusteella maa- ja metsätalousministeriö tulee muokkaamaan lakiluonnosta. On…

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa vuoden metsänhoitoyhdistykseksi

Vuonna 2011 perustettu Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa on valittu vuoden 2014 metsänhoitoyhdistykseksi. Mhy Pirkanmaan vahvuudet olivat monipuoliset metsänomistajien palvelut ja organisaation jatkuva, kilpailukyinen kehitys. Mhy Pirkanmaan valinta perustui erityisesti yhdistyksen positiiviseen kehitykseen viime vuosina. Uudet organisaatiorakenteet ovat mahdollistaneet metsänhoitoyhdistyksen kasvun alueensa merkittäväksi vaikuttajaksi puukaupassa. Yhdistyksen energiatoimintaratkaisut sekä liikevaihdon kasvu yhdistettynä laajaan palveluvalikoimaan, tekevät yhdistyksestä arvostetun liiketoimijan. Jäsenistön…

Puun ostajien hölmöilyille ei varaa jatkossa

MTK:n metsävaltuuskunta kokoontuu parhaillaan Espoon Hanasaaressa. Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti avauspuheenvuorossaan markkinalähtöisyyden merkitystä puun käyttöä lisäävien investointien saamisessa. Maa- ja metsätalousministeriön konsulttiyhtiö Pöyryllä teettämän selvityksen mukaan puuta riittää kaikkiin toteutusvaiheessa ja suunnitteilla oleviin investointeihin. – Eiköhän tämä selvitys ole piste valitusvirrelle puun riittävyydestä, totesi Tiirola. Tiirola jakoi sapiskaa tämän syksyn puumarkkinailmapiiristä: samaan aikaan kun…

Männyn tyviosan kuutiointia hakkuukonemittauksessa muutetaan 1.1.2016 alkaen

Männyn tyviosan kuutioinnissa käytettävää tyvifunktiota korjataan siten, että se tuottaa jatkossa nykyistä pienempiä läpimittoja. Muutos vaikuttaa suoraan puukaupan ja urakoinnin perusteena olevaan puun määrään ja pienentää männyn hakkuukoneilla mitattua tilavuutta noin yhdellä prosentilla vuodessa. Korjaus merkitsee päivityksiä valtaosaan suomalaisia hakkuukoneita. Luonnonvarakeskuksen (Luke) 23.10.2015 antama määräys tyvifunktion muutoksesta astuu voimaan 1.1.2016. Männyn tyvifunktion päivitykset hakkuukoneisiin ja…

Metsähallitus kulotti sateista huolimatta

Vaikka kesä oli sateinen, syksyn poutajaksojen aikana Metsähallituksen talouskäytössä olevia metsiä kulotettiin reilut toistasataa hehtaaria. Kulotukset ovat metsäpaloja jäljittelevä menetelmä, joka tunnetusti edesauttaa metsien syntymistä. Palaminen edistää kasvulle edullisten ravinteiden vapautumista puiden ja muiden kasvien käyttöön sekä lisää metsäluonnon monimuotoisuutta. Talouskäytössä olevissa metsissä poltetaan myös pienialaisia säästöpuuryhmiä. Vähäisilläkin poltoilla saavutetaan hyviä tuloksia. Maaperässä on palaneen…

Metsäasiantuntijat: Metsähallitus säilytettävä yhtenäisenä

Metsähallitus on säilytettävä yhtenä kokonaisuutena, vaativat metsäalan asiantuntijat. Johtamisjärjestelmän on oltava selkeä siten, että konsernilla on yksi hallitus ja yksi pääjohtaja. On kansallinen etu, että Metsähallitus säilyy yhtenäisenä. Sitä kautta varmistetaan valtion maa- ja vesialueiden hallinta ja hyvä hoito myös tulevaisuudessa. – Metsäasiantuntijoiden mielestä sekä Metsätalous että julkiset hallintotehtävät tulee säilyttää kiinteänä osana Metsähallituksen liikelaitoskonsernia,…

Otso Metsäpalveluiden yhtiöittämiseen lisäaikaa

Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön eli Otso Metsäpalveluiden yhtiöittämiseen ollaan esittämässä lisäaikaa vuoden 2016 loppuun. Nykyisen metsäkeskuslain takaraja liiketoimintayksikön irrottamiselle on 31.12.2015, johon mennessä liiketoimintayksiköstä on ollut tarkoitus muodostaa valtion omistama markkinoilla toimiva kannattava osakeyhtiö. Otso on toteuttanut sille vuonna 2014 laadittua rakenneuudistus- ja liiketoimintasuunnitelmaa sovitun mukaisesti. Toimintaa on sopeutettu vuoden 2015 aikana tavoitteena 5 miljoonan euron…

Aasianrunkojäärä uhkaa lehtipuita

Aikuinen aasianrunkojäärä. Kuva: Salla Hannunen. Vantaalta on löytynyt kaksi aasianrunkojäärää, joka on vaarallinen kasvintuhooja. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pitää todennäköisenä, että jäärät ovat kehittyneet kasvavassa suomalaisessa puussa, mikä voi johtaa lehtipuiden hävittämiseen laajalta alueelta. On myös mahdollista, että jäärät ovat tulleet Suomeen esimerkiksi kiinalaisen puupakkausmateriaalin mukana. Teollisuusalueen jalkakäytävältä Vantaalta löytyneet isokokoiset kuoriaiset varmistuivat Eviran laboratoriotutkimuksissa aasianrunkojääriksi (Anoplophora…

Metsämessut konkretisoi biotalouden

Paptic Ltd lanseeraa Metsämessuilla sellupohjaisesta materiaalista tehdyt muovikassin kaltaiset ostoskassit. Kuva: Paptic Biotalouden innovaatioita, startup-yrityksiä ja jo olemassa olevaa liiketoimintaa esittelevä Metsämessujen erikoisalue Tulevaisuuden tori näyttää konkreettisin tuote-esimerkein sen, mistä biotaloudessa pohjimmiltaan on kyse. Mukana on näyttelyn yhteistyökumppanin UPM:n lisäksi 14 startup- tai kasvuyritystä ja kaksi erikoisnäyttelyä. Metsämessujen ohjelmassa biotalous on esillä monesta eri näkökulmasta….

UPM nostaa Suomen metsiensä IFRS käypää arvoa – Q3 2015 liiketoimintojen tulos yhtiön näkymien mukainen

UPM nostaa Suomen metsiensä IFRS käypää arvoa – Q3 2015 liiketoimintojen tulos yhtiön näkymien mukainen UPM nostaa biologisten hyödykkeidensä (kasvava puusto) käypää arvoa Suomessa pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron muutosten johdosta. Näiden muutosten vaikutus biologisten hyödykkeiden käypään arvoon on 265 miljoonaa euroa, joka raportoidaan osana Q3 2015 liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä segmentissä Muu toiminta….