Metsänhoitajaliiton valtuusto hyväksyi 3L-fuusion aiesopimuksen

Metsänhoitajaliiton valtuusto hyväksyi sääntömääräisessä syyskokouksessaan 26.11.2015 aiesopimuksen yhdistymisestä Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL:in sekä Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:n kanssa. Uusi liitto aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja uuteen liittoon tulee noin 15 000 jäsentä. Metsänhoitajaliiton valtuusto hyväksyi sääntömääräisessä syyskokouksessaan 26.11.2015 aiesopimuksen yhdistymisestä Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL:in sekä Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:n kanssa. Myös LAL:in ja YKL:n valtuustot ovat hyväksyneet aiesopimuksen kokouksissaan 20.11.2015…

Suomen metsät ovat arvioitua nuorempia

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan Suomen metsät ovat selvästi nuorempia kuin on yleisesti arvioitu. Virhearvion syynä on puiden alkuvaiheen kasvuun kuluneen ajan kuvaaminen vanhojen aineistojen pohjalta. Niiden perusteella puiden alkuvaiheen kehitykseen kulunut aika eli ikälisäys on yliarvioitu. – Käytössä oleva ikälisäys perustuu Yrjö Ilvessalon 1920–1940-lukujen tutkimuksiin, ja niiden pohjalta tehty ikälisäystaulukko pohjautuu suurelta osin luontaisesti uudistettuihin…

Vuoden 2015 Puutavarakauppias on Juha Mönkkönen Joensuun STARKista

Luotettava asiantuntija tunnistaa asiakkaiden tarpeet Tämän vuotisessa puutavarakauppiasvalinnassa korostuu pitkäjänteinen ja ammattitaitoinen yhteistyö suurten, puuta käyttävien teollisuusasiakkaiden kanssa. Vuoden Puutavarakauppias on avainasiakaspäällikkö Juha Mönkkönen DT Finland Oy/STARKin Joensuun toimipaikasta. Yli 20-vuotisen uran tehnyt Juha Mönkkönen tuntee sahatavaran joka kantilta. STARKin teollisuusmyyntiryhmään kuuluvaa kauppiaan toimintakenttä ulottuu sahoista asiakasyrityksiin. Asiakkaina Mönkkönen palvelee pääasiassa teollisia puunkäyttäjiä, kuten kyllästysteollisuutta,…

Raportti: Sahatavaran vienti kasvaa, jalosteiden vienti yhä heikkoa

Saha- ja höylätavaran vienti kasvaa edelleen. Viennin arvo oli vuonna 2014 noin 1,6 miljardia euroa. Saha- ja höylätavaran viennin osuus oli 64 % koko puutavaratuotteiden viennistä. Sen sijaan jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä. Yleinen taloustilanne on kääntänyt puutuotealan tilanteen hyvin epävarmaksi. Alan kannattavuus on muuta teollisuutta heikommalla tasolla, eikä merkittäviä investointeja ole viime vuosina…

:VÄITÖS: Laserilla tunnistetaan rakenteellisesti heterogeenisiä metsäalueita

Metsässä kasvavan puuston kokojakauma on tärkeä tekijä metsän rakenteen ja ekologian kannalta. Esimerkiksi perhonen syö nuorten puiden tuoreita lehtiä toukkavaiheessa, mutta tarvitseekin suurempien puiden kovia oksia valmistautuessaan kotelovaiheeseen. Tämän kaltaiset ominaisuudet täytyy arvioida metsän rakennetta kuvaavilla indikaattoreilla. PhD Rubén Valbuena on väitöksessään tutkinut indikaattoreita, jotka soveltuvat parhaiten puiden kokojakauman kuvaamiseen. Hän on myös kehittänyt menetelmiä…

Euroopan metsävarat kasvavat – ilmastonmuutos tuo uusia uhkia

Puun vuotuisesta kasvusta hakataan Euroopassa 66 ja Suomessa 70 prosenttia. Uusin Euroopan metsien tila -raportti osoittaa, että osa kasvusta jää hyödyntämättä ja että Euroopan metsävarat eivät ole ehtymässä käytön vuoksi. Metsien terveyttä uhkaa kuitenkin ilmastonmuutos, joka tuo epävarmuutta metsien käyttöön. Ilmastonmuutos voi lisätä Euroopan metsissä kuivuutta, myrskyjä, hyönteistuhoja, tulvia ja tulipaloja. Tulevaisuudessa on löydettävä keinoja,…

Puutuoteteollisuus ry jatkaa vahvistumista: Kestopuuteollisuus ry yhdistysjäseneksi

Suomalaisten puutuoteteollisuusyritysten edunvalvoja Puutuoteteollisuus ry on saanut uuden yhdistysjäsenen. Puunsuojauksen alalla toimivien yritysten toimialayhdistys Kestopuuteollisuus ry on Puutuoteteollisuus ry:n 18.11.2015 pidetyssä hallituksen kokouksessa hyväksytty yhdistyksen jäseneksi. Puutuoteteollisuus ry uudelleenorganisoi toimintansa 1.4.2015 alkaen ja siirtyi samalla Rakennustuoteteollisuus RTT:stä Metsäteollisuus ry:n toimialajärjestöksi. ”Muutama viikko sitten uutisoimme, että Hirsitaloteollisuus ry on liittynyt yhdistysjäseneksemme. Kestopuuteollisuuden liittyminen Puutuoteteollisuuden yhdistysjäseneksi jatkaa…

MTK, Metsäteollisuus ja Metsäteho: Uusi sähköinen puukauppapaikka yhdistää biotalouden ja digitalisaation

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Metsäteollisuus ry ja Metsäteho Oy perustavat yhteisen, kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan. Se yhdistää käytännössä biotalouden ja digitalisaation, mikä osaltaan mahdollistaa puuhun perustuvan biotalouden tuottavuushypyn ja vahvistaa koko Suomen metsäsektorin kilpailukykyä. Sähköinen puukauppa tehostaa puumarkkinoiden toimintaa ja parantaa puun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Tästä osoituksena yhtiön perustajaosakkaina ovat kaikki merkittävät…

:VÄITÖS: Puutavaran kuivaus aiheuttaa yli kolmasosan kustannuksista sahalla

Kuivauksen osuus tuotantokustannuksista oli sahalla peräti 41 prosenttia, kun sellutehtaalla ja paperitehtaalla vastaava lukema oli noin 18 prosenttia, ilmenee Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta. – Suuret kuivauskustannukset viittaavat siihen, että taloudellisesti kannattavampia kehittämiskohteita kannattaa etsiä energian tuotannosta ja käytöstä, sanoo maisteri Heikki Korpunen, jonka väitöskirja tarkastetaan 20. marraskuuta maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Lämpölaitoksella polttoprosessi aiheutti suurimmat kustannukset, polttoon kului…

Jussi Pesonen jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana

UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Jussi Pesonen jatkaa kolmannen vuoden Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana. Pesosen valinnasta päätti Metsäteollisuus ry:n syyskokous, joka oli tänään maanantaina koolla Helsingissä. Pesonen korostaa biotalouden merkitystä Suomen hyvinvoinnille – myös tulevaisuudessa. Hän muistuttaa, että metsäteollisuuden investoinnit ovat kääntyneet kasvuun. Alan kilpailukyvyn vahvistaminen ja myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää toimia myös päättäjiltä. ”Metsäteollisuuden edunvalvonnassa korostuu kolme tärkeää…