Metsänomistajat mukaan uudistuvaan PEFC-ryhmäsertifiointiin

Metsänhoitoyhdistykset ja niiden jäsenistöstä koostuvat metsänomistajat ovat laajasti ilmoittautuneet mukaan PEFC-ryhmäsertifiointiin. Sertifioinnin vaatimukset uudistuivat syksyllä. Myös aluejako on muuttunut, joten jatkossa ryhmäsertifiointi toteutetaan Suomessa viidellä alueella. Ryhmäsertifikaatteja hallinnoi Kestävän Metsätalouden Yhdistys, joka on metsäteollisuuden ja metsänomistajajärjestön perustama yhdistys. Entiset sertifikaatit ovat voimassa siihen saakka, kunnes jokavuotinen arviointi uusien vaatimusten pohjalta on valmis. Metsäsertifiointiin odotetaan seuraavaksi…

Metsäalalle uusi tutkimusstrategia – Tutkimukseen lisää vaikuttavuutta

Tutkimuksella on keskeinen rooli metsäalan kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämisessä. Metsäalan tutkimusta tulee suunnata muuttuvien tarpeiden mukaan, jotta mahdollistetaan metsäalan uudistuminen. Osana hallitusohjelman ja Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa metsäalalle valmistui uusi tutkimusstrategia. Siinä linjataan metsäalan keskeisimmät tutkimusalueet sekä toimenpiteet, joiden avulla tutkimuksen vaikuttavuutta lisätään. Tutkimusstrategia on uusi työkalu julkisen tutkimusrahoituksen suuntaamisessa.  Strategian laati maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta…

UNITED BANKERSIN METSÄRAHASTO ON OSTANUT 7 100 HEHTAARIA METSÄTALOUSMAATA TORNATORILTA

United Bankersin metsärahasto on ostanut 7 100 hehtaaria metsätalousmaata Tornatorilta United Bankers Oyj:n (“United Bankers”) tytäryhtiön UB Nordic Forest Management Oy:n pääomarahasto UB Nordic Forest Fund II Ky ja Metsäyhtiö Tornator Oyj ovat sopineet metsätilakaupasta, jonka yhteispinta-ala on noin 7 100 hehtaaria. Tilat sijaitsevat Ranualla, Pudasjärvellä ja Kainuussa. Kauppaan liittyy metsäpalvelusopimus eli Tornator vastaa jatkossakin…

Hallitus hyväksyi esityksen uudeksi metsähallituslaiksi

Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle esityksen Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Metsähallitus-liikelaitoksesta säädettäisiin laki, joka korvaa voimassaolevan vanhaan liikelaitoslakiin perustuvan metsähallituslain. Metsähallitus säilyisi yhtenä hallinnollisena kokonaisuutena. Valtion maat ja vedet jäisivät edelleen liikelaitoksen hallintaan. Lainsäädäntöä muutetaan niin, että se vastaa EU:n vaatimuksia, ja samalla selkiytetään johtamisjärjestelmää. EU:n kilpailuneutraliteettivaatimuksiin vastattaisiin perustamalla liikelaitoksen tytäryhtiö, joka saisi pysyvän käyttöoikeuden…

Koneyrittäjät kiistää Puuliiton väitteet palkanalennuksista

Koneyrittäjät kiistää Puuliiton väitteet palkanalennuksista. Koneyrittäjät on tarjonnut käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa yleistä työmarkkinalinjaa vastaavasti noin 0,5 prosentin (12 s/tunti) palkankorotusta kaikille metsäkonealan työntekijöille seuraavalle vuoden mittaiselle sopimuskaudelle. Koneyrittäjät on samalla edellyttänyt, että kenenkään palkka ei korotu tätä enempää tulevana vuonna, mikä edellyttää määrävuosikorotusten jäädyttämisen. Puuliitto on katkaissut työehtosopimusneuvottelut ja ilmoittanut käynnistävänsä työtaistelutoimenpiteet metsäkonealalla. Tämä ei osoita…

Puuliitto käynnistää työtaistelutoimet Metsäkonealalla

Puuliitto on päättänyt käynnistää lailliset työtaistelutoimenpiteet metsäkonealalla vauhdittaakseen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvotteluratkaisun aikaansaamista. Ylityökielto astuu voimaan 17.12.2015 alkaen, ja lakko käynnistetään koko sopimusalalla 11.1.2016, mikäli ratkaisua ei mainittuihin päivämääriin mennessä ole saavutettu. Työtaistelutoimenpiteiden äärelle on jouduttu siksi, että työnantajia edustava Koneyrittäjien liitto on neuvotteluissa härkäpäisesti vaatinut ja ajanut rajuja palkanalennuksia palkankorotusten maksamisajankohdan huhtikuulle myöhentämisen…