Metsänhoitotyöt alkavat Lapinjärvellä – hoitotoimenpiteiden tavoitteena on suojella metsäpuiden perinnöllistä monimuotoisuutta

Lapinjärven arvokasta kuusipuiden perimää suojellaan kuusigeenireservimetsässä metsähoidollisilla hakkuilla, joilla pyritään edistämään kuusipuuston luontaista uudistumista. Hakkuut oli tarkoitus aloittaa jo aiemmin, mutta luontojärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen, maastokäyntien ja lisätutkimusten perusteella Luke päätti toteuttaa syksyllä 2014 suunnitellusta leimikosta vain kolmanneksen. Avohakkuita Lapinjärvellä ei tehdä ja kuolleet puut jätetään maastoon. Hakkuista ei kuitenkaan voida kokonaan luopua, sillä Luken…

Puutuoteteollisuus ry:n kasvu jatkuu: kaksi uutta jäsentä

Suomalaisten puutuoteteollisuusyritysten edunvalvoja Puutuoteteollisuus ry on saanut kaksi uutta jäsentä, Lämpöpuuyhdistys ry:n sekä Puuteollisuusyrittäjät ry:n. Puuteollisuusyrittäjät ry:n jäsenet koostuvat huonekalu- ja puusepänteollisuuden yrityksistä ja Lämpöpuuyhdistyksen jäsenten tuotteisiin kuuluvat ThermoWood -prosessilla lämpömodifioidut puutuotteet ja ThermoWood -lämpömodifiointiteknologia. Puutuoteteollisuus ry:n hallitus hyväksyi 11.2.2016 pidetyssä kokouksessa Lämpöpuuyhdistys ry:n sekä Puuteollisuusyrittäjät ry:n jäseniksi. ”Vuosi on käynnistynyt hienosti, kun saimme Lämpöpuuyhdistyksen…

Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto pysytteli vuonna 2015 vakaana – havusahatavaran tuotanto notkahti hieman

Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi vuonna 2015 0,2 prosenttia. Havusahatavaran tuotanto puolestaan pienentyi 2,7 prosenttia. Selkeitä valopilkkuja metsäteollisuuden viime vuoden lukujen sisällä olivat sellu ja kartonki, joiden tuotanto kasvoi. Metsäteollisuuden tuotanto selviytyi vuodesta 2015 vaihtelevasti. Tuoreet tiedot alan viime vuodesta korostavat pikaisen kilpailukykyloikan tarvetta. Eniten viime vuonna pienentyi havusahatavaran tuotanto, joka jäi 2,7 prosenttia pienemmäksi…

Metsäkeskuksen henkilöstövähennykset painottuvat pohjoiseen ja hankehallintoon

Metsäkeskuksen henkilöstövähennykset painottuvat pohjoiseen ja hankehallintoon Metsäkeskus ilmoitti henkilöstövähennyksistä yt-neuvottelujen päätyttyä 25.1. Julkisten palveluiden henkilöstövähennykset ovat kuluvana vuonna 31 henkilötyövuotta, mikä sisältää 13 irtisanomista, eläkejärjestelyjä sekä luontaisen poistuman. Tämän lisäksi vapaaehtoisilla työajan lyhennyksillä saadaan kolmen henkilötyövuoden säästö. Kokonaisvähennys vastaa seitsemää prosenttia nykyisestä henkilöstöstä. Työnantajan alkuperäinen tavoite yt-neuvotteluissa oli 40 henkilötyövuotta vastaava kustannussäästö. Henkilöstövähennys painottuu Pohjois-Pohjanmaalle,…

Puukauppa käynnistyi vilkkaasti

Tammikuun paukkupakkasilla puukauppa lähti käyntiin pirteästi. Metsäteollisuus ry:n jäsenet ostivat puuta 2,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammikuussa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tukkien ostomäärä oli miljoona kuutiota, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammikuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Myös kuitupuun ostomäärä, 1,7 miljoonaa kuutiota, oli 26 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana…

UUSI TUKKILAJITTELULINJA TEHOSTAA KOKO UPM SEIKUN SAHAN TUOTANTOA

UPM Seikun sahalla Porissa on otettu käyttöön uusi tukkilajittelulinja. Uusi investointi parantaa merkittävästi koko Seikun sahan tuotantotehokuutta, kun pullonkaulana toiminut tukkilajittelija on nyt täysin uudistettu. Uudella linjalla kaikki tukit voidaan lajitella suoraan kuljetuksesta laadun ja koon mukaan. Tämä parantaa sahalinjan tehokkuutta, pidentää sahauseriä ja vähentää häiriöitä. Uusi investointi parantaa myös logistiikkaa sahan alueella, koska uusi…