Metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennus tukee biotalouden kasvua

Hallituksen esitysluonnos metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksesta parantaa metsien omistusrakennetta ja edistää puun liikkeelle saamista. Metsien omistuksen pirstoutuminen on jatkunut Suomessa vuosikymmenien ajan. Metsätilat jakautuvat tyypillisesti joko suoraan perinnönjaossa tai kun yhteisomistukseen päätynyt tila jaetaan osakkaiden kesken. Suomessa peräti 85 prosenttia tiloista vaihtaa omistajaa perheen tai suvun sisällä. Tilakoon pirstoutumisen estämiseksi on perusteltua asettaa sukupolvenvaihdoshuojennukselle ehtoja, jotka ehkäisevät…

Kysely: Metsä kiinnostaa sijoituskohteena yhtä paljon kuin osakkeet

Metsänomistajat kaipaavat lisätietoa metsäomaisuuden tuoton kasvattamisesta. Suomalaiset metsänomistajat pitävät metsää yhtä kiinnostavana sijoituskohteena kuin osakkeita. Tämä käy ilmi Metsä Groupin TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin metsänomistajien ajatuksia metsästä sijoituskohteena. “Metsä koetaan ilahduttavan hyvänä sijoituskohteena: sekä metsä että osakkeet kiinnostavat yhtä lailla, hieman vajaa kolmannes sijoittaisi ensisijaisesti näihin”, toteaa jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen Metsä Groupin puunhankinnasta….

Metsä Groupilla merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan Metsä Group on Suomen neljänneksi merkittävin yritys arvonlisäyksen kannalta, kun mukaan luetaan suorat vaikutukset ja ostojen kautta syntyvät kerrannaisvaikutukset. Suomen suuryrityksillä on merkittävä vaikutus maan kokonaistuotantoon ja talouskasvuun, sillä vuonna 2015 kymmenen suurinta yritystä tuottivat yhteensä 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Osana selvitystään Etla tutki Metsä Groupin Äänekoskelle rakentaman biotuotetehtaan liikevaihto-, arvonlisä-…

Metsäteollisuuteen syntyi ensimmäinen kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos: Kolme pekkaspäivää pois ja kriisilauseke käyttöön

Metsäalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet saivat tänään päätökseen alan työehtoja koskeneet soveltamisneuvottelut. Kyseessä on ensimmäinen kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos. Sopimus pidentää työaikaa vähentämällä kolme kokonaista pekkaspäivää. Lisäksi sopimuksella otetaan käyttöön kriisilauseke. Sopimuksen piirissä on noin 3 500 metsäalan työntekijää, muun muassa metsureita. Sopijaosapuolet ovat Metsäteollisuus ry, Maaseudun työnantajaliitto ry, Yksityismetsätalouden työnantajat ry, Metsähallitus ja Puuliitto ry. Neuvottelutuloksen mukaan…

Metsä Group toimittaa liki 30 miljoonaa tainta metsänomistajille

Kuvaaja: Kimmo Syväri / All about everything Metsä Groupin toimittamat metsäpuiden taimet ovat kotimaisia puulajeja, joita käyttämällä turvataan suomalaisen metsäluonnon säilyminen. Metsäpuiden taimien istutus on Etelä-Suomessa kovassa vauhdissa. Metsä Group toimittaa Suomessa metsänomistajille liki 30 miljoonaa metsäpuiden tainta. ”Kaikki taimet tulevat kotimaisilta taimitarhoilta”, kertoo resurssipäällikkö Esa Poikelispää. Metsä Groupin toimittamat taimet ovat kotimaisia puulajeja. Käyttämällä kotimaisia…

UPM edistää kulottamalla metsien monimuotoisuutta ja kasvua

PM kulottaa hakkuualueita omissa metsissään eri puolilla Suomea. Kulotuksen tavoitteet ovat sekä metsän- että ympäristönhoidollisia. Tuli on olennainen osa boreaalisten metsien luontaista kehityskulkua. Metsäpalon sattuessa osa puustosta kuolee heti, osa vaurioituu ja kuolee muutaman vuoden kuluessa ja osa jatkaa kasvuaan. Näin metsään muodostuu palon jälkeen muutamassa vuodessa vaihtelevan laatuista lahopuustoa, ja palosta selvinneiden puiden rinnalle…

UPM panostaa metsänomistajien palveluun investoimalla Joroisten taimitarhan toimintaan

(UPM, Helsinki, 3.5.2016 klo 11.00 EET) – UPM:n Joroisten taimitarha on tuttu monelle metsänomistajalle laadukkaan metsänviljelymateriaalin tuottajana ja toimittajana. Toiminnan kehittämiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi UPM investoi taimitarhalla uuden hallin ja taimien pakkauslinjan rakentamiseen. Investoinnin suunnittelu on käynnistynyt ja rakennustyöt alkavat syksyn 2016 aikana. Uusi pakkauslinja otetaan käyttöön keväällä 2017. “UPM tarjoaa metsänomistajille laadukkaita palveluja, ja…