PulPaper 2018: Puu on tulevaisuuden raaka-aine

PulPaper 2018 ohjelmissa korostuvat ympäristöasiat. Kuva: Messukeskus PulPaper kerää toukokuussa Helsinkiin parhaat metsäteollisuuden asiantuntijat ympäri maailmaa. Tapahtuman tulevaisuuteen suuntautuneena teemana on ”Visit tomorrow today”. Uusien innovaatioiden ja teknologioiden avulla metsäteollisuus kehittyy digitalisoituvassa maailmassa ympäristöä kunnioittaen. Millainen on puun tulevaisuus raaka-aineena? PulPaper 2018 järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 29.–31.5. Alan asiantuntijoille ja tutkijoille suunnatussa PulPaper Conference -seminaariohjelmassa 30.–31.5….

Metsurin henkilösuojaimissa puutteellisia käyttöohjeita

Työsuojeluviranomainen on selvittänyt tarkastuksin markkinoilla olevien lähinnä metsurin henkilönsuojainten merkintöjen, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden tasoa. – Suojaimet olivat kokonaisuudessaan hyvin merkitty. Suurin epäkohta oli suojainten puutteelliset käyttöohjeet. Käyttöohjeista puuttui useimmiten tyyppitarkastuslaitoksen yhteystiedot ja suojaimessa olevien merkintöjen selitykset, kertoo ylitarkastaja Reijo Kallio. Suomen kattavat tarkastukset tehtiin maalis- ja marraskuun välisenä aikana 2017 metsurin ja vähäisessä määrin…

Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus uudistuu ja lisää paikallista sopimista

Metsäteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen maanantaina. Vuonna 2018 sopimus korottaa palkkoja keskimäärin 1,55 prosenttia ja seuraavana vuonna 1,6 prosenttia, joka vastaa niin sanottua yleistä linjaa. Palkkaratkaisun kohdentamisesta voi paikallisesti sopia noin puolet. Metsäteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro neuvottelivat sunnuntaina valtakunnansovittelijan johdolla paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksesta. Sopimuksen piirissä on noin 2 400 toimihenkilöä. ”Ratkaisu sisältää…

Barometri-kyselystä väline metsätilojen markkinoiden seurantaan – hinta hieman nousussa ja tarjonta kasvaa.

Metsätilat-kiinteistönvälitysketju on luonut barometrikyselyn metsätilojen markkinoiden seuraamiseksi ja ennustamiseksi. Alan suurimman toimijan kiinteistönvälittäjät vastaavat vuosittain keväällä ja syksyllä kysymyksiin myytävien metsätilojen määrästä ja hinnasta. Valtaosasta vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen välityksestä vastaavat ammattilaiset pystyvät luotettavasti kertomaan kyselyajankohdan tilanteesta sekä paremmin kuin kukaan muu ennustamaan kehitystä vuoden eteenpäin. Kolmen kyselykierroksen jälkeen voi sanoa, että suuria yllätyksiä ei…

Metsähallitus liittyi FIBSin jäseneksi

Luonnonvara-alan palveluja tuottava Metsähallitus työstää parhaillaan vastuullisuustiekarttaansa, kertoo viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi. Kuva: Hanna Kelola-Mäkeläinen Miksi liityitte FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi? Haluamme olla edelläkävijä vastuullisuudessa ja koemme, että FIBS-jäsenyys on tässä erittäin tärkeä foorumi: löydämme kumppanuuksia ja saamme tietoa ja kokemusta uusimmista vastuullisuusasioista. Yhteiskunnallisena ja isona luonnonvaratoimijana tuomme myös oman panoksemme verkostoon. Monimuotoisuusverkoston jäsenyys tukee vahvasti huolenpito-arvoamme. Meille on tärkeää…

Metsähallitus etsii uusia ratkaisuja metsureiden talviajan työllistymiseen

Metsähallitus on päättänyt perustaa metsureiden talviaikaista työllistymistä edistävän työryhmän vuoden 2018 keväällä. Tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja, joilla pyritään turvamaan metsureiden sydäntalven työllisyys. Metsureiden talviajan työllistymismahdollisuuksia miettimään perustetaan työryhmä, johon kutsutaan edustajia Metsähallituksen eri yksiköistä ja vastuualueista. Ryhmään pyritään saamaan myös elinkeinoelämän ja TE-palvelujen edustusta. –    Työryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja, joita soveltaen Metsähallituksen…

Lumitilanne ja pakkasten puute kiusana Etelä-Suomen valtion metsissä

Kaatuneiden puiden aiheuttama “tietulli” (kuva:Metsähallitus/ Jarmo Laatikainen) “Loppuvuoden korjuu- ja kuljetuskelit olivat erittäin haasteelliset. Olosuhteet vaihtelivat erittäin paljon Etelä-Suomen alueen eri osissa. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa lunta tuli kerralla kymmeniä senttejä. Aurauskalusto ei millään kyennyt hoitamaan samanaikaisesti kaikkia tarvittavia teitä”, kertoo Etelä-Suomen alueen hankintapäällikkö Markku Eklund Metsähallitus Metsätalous Oy:stä. Kunnolla kantavuutta lisäävää routaa ei ole missään…

Kestävän metsätalouden tukea puuntuotantoon 52,8 miljoonaa euroa

Metsäkeskus maksoi vuonna 2017 metsänomistajille kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon eli Kemera-tukea 52,8 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa tukea oli osoitettu 67,3 miljoonaa euroa. Kestävän puuntuotannon lisäksi Kemera-tukea käytettiin metsäluonnon hoitoon ympäristötukena 3 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,6 miljoonaa euroa. Pääosa Kemera-tuesta, 35,4 miljoonaa euroa, käytettiin nuorten metsien hoitoon. Tuella tehtiin taimikon varhaishoitoa 49 086 hehtaarin alalla,…